Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0224(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0122/2015

Внесени текстове :

A8-0122/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0102

Приети текстове
PDF 457kWORD 63k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт ***II
P8_TA(2015)0102A8-0122/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (17086/1/2014 – C8‑0072/2015),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2013 г.(1),

–  като взе предвид своята позиция на първо четене(2) по предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0480),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0122/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 67, 6.3.2014 г., стр. 70.
(2) Приети текстове от 16 април 2014 г., P7_TA(2014)0424.

Правна информация