Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0224(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0122/2015

Předložené texty :

A8-0122/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0102

Přijaté texty
PDF 389kWORD 62k
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***II
P8_TA(2015)0102A8-0122/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (17086/1/2014- C8-0072/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0480),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0122/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s 70.
(2) Přijaté texty ze dne 16. dubna 2014, P7_TA(2014)0424.

Právní upozornění