Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0224(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0122/2015

Ingediende teksten :

A8-0122/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0102

Aangenomen teksten
PDF 247kWORD 60k
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer ***II
P8_TA(2015)0102A8-0122/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 april 2015 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 oktober 2013(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2013)0480),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0122/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 67 van 6.3.2014, blz. 70.
(2) Aangenomen teksten van 16 april 2014, P7_TA(2014)0424.

Juridische mededeling