Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0224(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0122/2015

Texte depuse :

A8-0122/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0102

Texte adoptate
PDF 242kWORD 62k
Marţi, 28 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim ***II
P8_TA(2015)0102A8-0122/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (17086/1/2014 – C8–0072/2015),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0480),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0122/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 67, 6.3.2014, p. 70.
(2) Texte adoptate la 16 aprilie 2014, P7_TA(2014)0424.

Notă juridică