Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0084(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0137/2015

Předložené texty :

A8-0137/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0103

Přijaté texty
PDF 389kWORD 62k
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Evropská statistika ***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05161/2/2015 – C8-0073/2015),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska, která byla předložena španělskou poslaneckou sněmovnou, španělským senátem a rakouskou Spolkovou radou na základě protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a která uvádějí, že tento návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 6. listopadu 2012(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0167),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem (A8-0137/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 374, 4.12.2012, s. 2.
(2) Přijaté texty, 21. 11. 2013, P7_TA(2013)0505.

Právní upozornění