Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0084(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0137/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0137/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 28/04/2015 - 7.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0103

Elfogadott szövegek
PDF 248kWORD 63k
2015. április 28., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Európai statisztikák***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Az Európai Parlament 2015. április 28-i jogalkotási állásfoglalása az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05161/2/2015 – C8–0073/2015),

–  tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a spanyol képviselőház, Spanyolország Szenátusa és az osztrák Szövetségi Tanács által benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek szerint jogalkotási tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2012. november 6-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0167) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0137/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 374., 2012.12.4., 2. o.
(2) Elfogadott szövegek, 2013.11.21., P7_TA(2013)0505.

Jogi nyilatkozat