Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0084(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0137/2015

Texte depuse :

A8-0137/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0103

Texte adoptate
PDF 242kWORD 63k
Marţi, 28 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Statisticile europene ***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05161/2/2015 – C8-0073/2015),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de Congresul Deputaților și Senatul Spaniei, precum și de Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 6 noiembrie 2012(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0167),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0137/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 374, 4.12.2012, p. 2.
(2) Texte adoptate la 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.

Notă juridică