Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0137/2015

Predkladané texty :

A8-0137/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0103

Prijaté texty
PDF 250kWORD 62k
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Európska štatistika ***II
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05161/2/2015 – C8-0073/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality španielskym Poslaneckým kongresom, španielskym Senátom a rakúskou Spolkovou radou, ktorí tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 6. novembra 2012(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0167),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre hospodárske a menové veci do druhého čítania (A8-0137/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 374, 4.12.2012, s. 2.
(2) Prijaté texty, 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.

Právne oznámenie