Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0436(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0060/2014

Předložené texty :

A8-0060/2014

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0105

Přijaté texty
PDF 400kWORD 99k
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Povinnost vykládky úlovků ***I
P8_TA(2015)0105A8-0060/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 1434/98, pokud jde o povinnost vykládky úlovků (COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0889),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0465/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. dubna 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. února 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0060/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 311, 12.9.2014, s. 68.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 28. dubna 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98
P8_TC1-COD(2013)0436

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/812.)

Právní upozornění