Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0052(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0129/2015

Внесени текстове :

A8-0129/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0106

Приети текстове
PDF 456kWORD 62k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на сътрудничество между ЕО и Русия с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС ***
P8_TA(2015)0106A8-0129/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и на неговите държави членки, на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (11878/2014 – C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (11878/2014),

–  като взе предвид проектопротокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (11513/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 91, член 100, параграф 2, член 207, член 212, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0006/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8‑0129/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Руската федерация.

Правна информация