Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0052(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0129/2015

Ingediende teksten :

A8-0129/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0106

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 60k
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Rusland, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU ***
P8_TA(2015)0106A8-0129/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 april 2015 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (11878/2014 – C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (11878/2014),

–  gezien het ontwerp-protocol bij de Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (11513/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, artikel 100, lid 2, de artikelen 207 en 212, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0006/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0129/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Russische Federatie.

Juridische mededeling