Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0026(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0134/2015

Předložené texty :

A8-0134/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0110

Přijaté texty
PDF 416kWORD 66k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I
P8_TA(2015)0110A8-0134/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0046),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 164 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0036/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. března 2015(1),

–  s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru k finanční slučitelnosti návrhu,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 21. dubna 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 41 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0134/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. dubna 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2013, pokud jde o dodatečnou počáteční předběžnou platbu vyplácenou na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí
P8_TC1-COD(2015)0026

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/779.)

Právní upozornění