Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0159(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0046/2015

Předložené texty :

A8-0046/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0112

Přijaté texty
PDF 402kWORD 62k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Ochranná opatření stanovená v dohodě s Norskem ***I
P8_TA(2015)0112A8-0046/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (kodifikované znění) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0304),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0010/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 -Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0046/2015),

A.  vzhledem k tomu, že poradní pracovní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla k závěru ,že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoliv změny jejího věcného obsahu;

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. dubna 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (kodifikované znění)
P8_TC1-COD(2014)0159

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/938.)

Právní upozornění