Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0159(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0046/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0046/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0112

Elfogadott szövegek
PDF 248kWORD 62k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az EGK és Norvégia között létrejött megállapodásban előírt védintézkedések ***I
P8_TA(2015)0112A8-0046/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. április 29-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0304),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0010/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel eljárási szabályzat 103. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0046/2015),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. április 29-én került elfogadásra az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
P8_TC1-COD(2014)0159

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/938 rendelet.)

Jogi nyilatkozat