Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0192(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0029/2014

Teksty złożone :

A8-0029/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0116

Teksty przyjęte
PDF 283kWORD 48k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa *
P8_TA(2015)0116A8-0029/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (tekst ujednolicony) (COM(2014)0377 – C8-0139/2014 – 2014/0192(NLE))

(Konsultacja – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2014)0377),

–  uwzględniając art. 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0139/2014),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–  uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0029/2014),

A.  mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

Informacja prawna