Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0246(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0047/2014

Predkladané texty :

A8-0047/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0117

Prijaté texty
PDF 250kWORD 61k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ *
P8_TA(2015)0117A8-0047/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Rady stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (kodifikované znenie) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))

(Konzultácia – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2014)0534),

–  so zreteľom na článok 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0212/2014),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0047/2014),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

Právne oznámenie