Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2123(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0117/2015

Předložené texty :

A8-0117/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0131

Přijaté texty
PDF 492kWORD 89k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
P8_TA(2015)0131A8-0117/2015
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2013 (2014/2123(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(5), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0117/2015),

1.  uděluje řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 18.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 18.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013 (2014/2123(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(5), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0117/2015),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů je připojena ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2013;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 18.
(2) Úř. věst. C 442, 10.12.2014, s. 18.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2013 (2014/2123(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2013,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0117/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů činil konečný rozpočet Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2013 celkem 11 930 220 EUR, což ve srovnání s rokem 2012 představuje nárůst o 64,74 %, který lze vysvětlit tím, že agentura byla zřízena poměrně nedávno v návaznosti na provádění nařízení REMIT(1); vzhledem k tomu, že celkový rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2013 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012

1.  bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označeny jako „probíhající“, byla přijata nápravná opatření a obě doporučení jsou nyní ve zprávě Účetního dvora označena jako „dokončená“; dále bere na vědomí, že pokud jde o pět připomínek učiněných ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, byla přijata nápravná opatření a tři z připomínek jsou nyní označeny jako „dokončené“ a dvě jako „probíhající“;

2.  bere na vědomí informaci agentury, že doporučení týkající se postupů agentury při přijímání zaměstnanců byla formalizována přijetím rozhodnutí jejího ředitele 2014-06 ze dne 4. dubna 2014; konstatuje, že toto rozhodnutí bylo předloženo Účetnímu dvoru, a vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o stanovisku Účetního dvora, jakmile bude poskytnuto;

3.  bere na vědomí, že agentura přijala řadu opatření ke zlepšení procesů plánování rozpočtu, a sice vypracovala a uvedla do praxe soubor pokynů, jimiž se mají řídit pracovníci zapojení do procesu plánování rozpočtu, pravidelně provádí odhad a přezkum čerpání prostředků, včetně měsíčního monitorování a podávání zpráv o plnění rozpočtu;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  se znepokojením bere na vědomí informaci agentury uvedenou v její výroční zprávě o činnosti za rok 2013, že nebylo dosaženo žádné dohody ohledně příspěvků agentuře ze strany států, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu;

5.  bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2013 byla míra plnění rozpočtu 97,53 %, což představuje 4% nárůst oproti roku 2012, a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla pouze 55,00 %, přičemž cílem agentury bylo 70 %, což je podle zprávy o činnosti agentury způsobeno zejména pozdním obdržením částky 2 989 000 EUR prostřednictvím opravného rozpočtu schváleného dne 31. října 2013;

6.  se znepokojením konstatuje, že agentura měla na konci roku finanční hotovost ve výši 5 500 000 EUR; vyzývá agenturu, aby v budoucnu zajistila řádnou správu pokladny;

Závazky a přenosy

7.  bere na vědomí, že do roku 2014 byla přenesena částka ve výši 1 900 000 EUR z prostředků přidělených na závazky v rámci hlavy II, především v důsledku provádění nařízení REMIT; bere na vědomí názor Účetního dvora, že se jedná o provozní víceletou činnost, která měla být součástí hlavy III; dále konstatuje, že tento nedostatek byl v následných prostředcích na závazky odstraněn;

8.  dále poznamenává, že z prostředků hlavy III byla přenesena částka 3 100 000 EUR, což představuje 91 % celkových prostředků hlavy III; bere na vědomí, že tyto přenesené prostředky souvisejí s nařízením REMIT a že jejich mimořádná výše je dána především obdržením částky 2 989 000 EUR prostřednictvím opravného rozpočtu, který byl schválen dne 31. října 2013;

9.  bere na vědomí sdělení agentury, že byla přijata řada opatření s cílem zlepšit plánování rozpočtu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o postupu a výsledcích těchto opatření;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  bere na vědomí sdělení agentury, že provedla přezkum své politiky v oblasti prevence a řešení střetů zájmů na základě pokynů Komise pro prevenci a řešení střetů zájmů v decentralizovaných agenturách EU; bere na vědomí, že na základě tohoto přezkumu agentura vypracovala novou strategii, která byla v rámci agentury konzultována a kterou má přijmout správní rada agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria sdělila výsledky posouzení, jakmile budou k dispozici;

11.  dále bere na vědomí, že na internetových stránkách agentury byly zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech členů rady regulačních orgánů, ředitele, členů vrcholného vedení a odborníků zapojených do odborných skupin agentury a rovněž životopisy členů správní rady a odvolacího senátu; poznamenává, že prohlášení o zájmech ředitele a členů odvolacího senátu jsou veřejná;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

12.  bere na vědomí, že agentura provedla nová opatření v návaznosti na přijetí pokynů k postupům přijímání zaměstnanců a k práci výborů pro výběr dočasných a smluvních zaměstnanců;

13.  bere na vědomí, že otázky na pohovory a testy jsou připravovány před posuzováním žádostí; dále konstatuje, že kritéria pro přijetí k písemným testům a pohovorům a pro zařazení na užší seznam jsou podrobněji vymezena;

Interní audit

14.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit agentury v souladu se svým strategickým plánem auditu agentury na období 2013–2015;

15.  bere na vědomí, že při analýze rizika určil IAS celkem osm procesů, s nimiž je spojeno vysoké riziko a u nichž se zjistilo, že je nelze zkontrolovat v rámci plánu auditu, protože příslušné kontroly buď neexistují, nebo jsou nedostatečné; bere na vědomí, že agentura předložila IAS akční plán za účelem nápravy zjištěných nedostatků;

16.  dále bere na vědomí, že IAS vydal a označil jako „velmi důležitá“ následující doporučení:

   zlepšit strukturu, zkvalitnit obsah a zajistit úplnost ročního pracovního programu,
   zlepšit kontrolu činností souvisejících se zadáváním zakázek,
   zlepšit provozní kontrolu a kontrolu plnění rozpočtu;

17.  zjišťuje, že v odpovědi na doporučení IAS vypracovala agentura akční plán za účelem nápravy zjištěných nedostatků; poznamenává, že podle IAS řeší předložený akční plán zjištěná rizika odpovídajícím způsobem;

18.  konstatuje, že IAS provedl dokumentární přezkum plnění svých dřívějších doporučení; bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2013 nebyla otevřena žádná kritická doporučení a že všechna tři velmi důležitá doporučení byla prováděna;

o
o   o

19.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2015(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).
(2) Texty přijaté z tomuto datu, P8_TA(2015)0130.

Právní upozornění