Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2123(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0117/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0117/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0131

Elfogadott szövegek
PDF 355kWORD 93k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynöksége (ACER)
P8_TA(2015)0131A8-0117/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2123(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6) ,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2015),

1.  mentesítést ad az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatója számára a központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást [az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 18. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 18. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2123(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésre, a központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2015),

1.  megállapítja, hogy az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon annakaz Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 18. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 18. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2123(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (az ügynökség) 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése 11 930 220 EUR volt, ami 2012-hez képest 64,74%-os növekedést jelent, és azzal magyarázható, hogy az ügynökséget nemrégiben hozták létre és a REMIT-rendelet(1) végrehajtásra került; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek – megtették a szükséges intézkedéseket, és a számvevőszéki jelentésben most mindkét ajánlás „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében szereplő öt megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és három esetében immár „végrehajtva” minősítés, míg kettő esetében a „folyamatban” minősítés szerepel;

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az ügynökség munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatos ajánlásokat hivatalos formába öntötték, a 2014. április 4-i, 2014/06. sz. igazgatói határozat elfogadásával; megjegyzi, hogy a határozatot benyújtották a Számvevőszéknek, és felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítését felelős hatóságot a Számvevőszék véleményéről, amint az rendelkezésre áll;

3.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség számos intézkedést léptetett életbe a költségvetés tervezési folyamatainak javítása érdekében, a költségvetés tervezésében részt vevők számára szóló iránymutatások kidolgozása és végrehajtása révén, valamint az előirányzatok felhasználására vonatkozó becslés és felülvizsgálat rendszeres gyakorlata révén, beleértve a költségvetés végrehajtására vonatkozó havonkénti ellenőrzést és jelentéstételt;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy az ügynökség 2013. évi éves tevékenységi jelentése szerint nem született megegyezés az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak az ügynökség számára fizetendő hozzájárulásáról;

5.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetési ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 97,53%-os, ami 4%-os növekedést jelent a 2012-es évhez képest, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig alacsony, 55%-os volt, amely elmarad az ügynökség 70%-os célkitűzésétől, az éves tevékenységi jelentés szerint egy 2013. október 31-én elfogadott módosított költségvetés értelmében járó 2 989 000 EUR késedelmes folyósítása miatt;

6.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy az ügynökség 5 500 000 millió eurót tartott készpénzben az év végén; kéri az ügynökséget, hogy a jövőben biztosítsa a szigorú készpénzgazdálkodást;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.  megjegyzi, hogy a II. cím alá tartozó lekötött előirányzatokból összesen 1 900 000 EUR került átvitelre 2014-be, főleg a REMIT rendelet végrehajtása miatt; megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint többéves, operatív tevékenységről van szó, amelyet a költségvetés III. címe alá kellett volna besorolni; megjegyzi továbbá, hogy ezt a hiányosságot a későbbi kötelezettségvállalási előirányzatokban kiigazították.

8.  megjegyzi továbbá, hogy a III. cím alá tartozó előirányzatok átvitele 3 100 000 EUR összeget tett ki, amely a III. cím alá tartozó előirányzatok 91%-a; elismeri, hogy ezek az átvitelek a REMIT rendelettel kapcsolatosak, és kivételesen magas arányuk főleg a 2013. október 31-én elfogadott módosított költségvetés okán folyósított 2 989 000 EUR-nak tudható be.

9.  az ügynökség tájékoztatása alapján elismeri, hogy számos intézkedést hoztak a költségvetés tervezési folyamatának javítása érdekében; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen intézkedések előrehaladásáról és eredményeiről;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

10.  nyugtázza, hogy az ügynökség a decentralizált uniós ügynökségeken belüli összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatások alapján felülvizsgálta az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló politikáját; megjegyzi, hogy a felülvizsgálat eredményeképpen az ügynökség új politikát dolgozott ki, amelyet belső konzultációs eljárásának szakasza után az igazgatótanács elé kerül elfogadásra; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az értékelés eredményeiről, amint azok rendelkezésre állnak;

11.  tudomásul veszi, hogy a szabályozói tanács tagjainak, az igazgatónak, a vezető tisztviselőknek, valamint az ügynökség szakértői csoportjaiban tevékenykedő szakértőknek az önéletrajzai és érdekeltségi nyilatkozatai, továbbá az igazgatási tanács és a fellebbviteli tanács tagjainak önéletrajzai immár elérhetők a nyilvánosság számára az ügynökség honlapján; megjegyzi, hogy az igazgató és a fellebbezési tanács tagjainak érdekeltségi nyilatkozatai nyilvánosak;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

12.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség új intézkedéseket hozott a munkaerő-felvételi eljárásokra, továbbá az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak felvételéről döntő felvételi bizottságok munkájára vonatkozó iránymutatások életbe lépését követően,

13.  megjegyzi, hogy az interjúk és tesztek kérdéseit a jelentkezések vizsgálata előtt összeállítják; megjegyzi továbbá, hogy az írásbeli teszten és az interjúkon való részvétel, valamint a jelöltek köre szűkítésének kritériumait részletesebben meghatározzák;

Belső ellenőrzés

14.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett az ügynökségnél a 2013–2015-ös időszakra szóló stratégiai ellenőrzési terve szerint;

15.  tudomásul veszi, hogy a kockázatértékelés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat összesen nyolc olyan, magas eredendő kockázatú folyamatot tárt fel, amelyeket az ellenőrzési terv keretében nem lehetett ellenőrizni, mivel a kontrollmechanizmusok nem, vagy csak elégtelen szinten álltak rendelkezésre; tudomásul veszi, hogy az ügynökség cselekvési tervet nyújtott be a Belső Ellenőrzési Szolgálatnak a feltárt hiányosságok enyhítésére;

16.  tudomásul veszi továbbá, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat a következő „nagyon fontos” ajánlásokat tette:

   az éves munkaprogram struktúrájának fejlesztése, tartalmának bővítése és hiánytalanságának biztosítása,
   a beszerzési tevékenységek nyomon követésének erősítése,
   a működésre és a költségvetés végrehajtására vonatkozó nyomon követés erősítése;

17.  megállapítja, hogy az IAS ajánlásainak nyomán az ügynökség cselekvési tervet dolgozott ki a hiányosságok pótlására; megjegyzi, hogy az IAS szerint a cselekvési terv megfelelő válaszlépés az azonosított kockázatokra;

18.  megállapítja, hogy az IAS dokumentumalapú felülvizsgálatot hajtott végre korábbi ajánlásainak végrehajtásáról; tudomásul veszi, hogy 2013. december 31-én egyetlen kritikus ajánlás sem maradt lezáratlan, és a három nagyon fontos ajánlás végrehajtása folyamatban volt;

o
o   o

19.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(2).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).
(2) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat