Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2119(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0098/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0098/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.35
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0144

Usvojeni tekstovi
PDF 416kWORD 91k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
P8_TA(2015)0144A8-0098/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. (2014/2119(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0098/2015),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog instituta za jednakost spolova za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2013.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 167.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 167.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. (2014/2119(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0098/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog instituta za jednakost spolova odgovara obliku u kojemu je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 167.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 167.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. (2014/2119(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0098/2015),

A.  budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. („Institut”) za financijsku godinu 2013. iznosio 10 024 535 EUR, što je povećanje od 29,49 % u odnosu na 2012. godinu;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su poduzete korektivne mjere u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u izvješću Revizorskog suda za 2011. i u izvješću Revizorskog suda za 2012. nose oznake „U tijeku” te je jedna primjedba u aktualnom izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršeno”, a druga „U tijeku”; nadalje primjećuje da su za dvije primjedbe iz izvješća Revizorskog suda iz 2012. također poduzete korektivne mjere te je jedna sada označena oznakom „Dovršeno”, a druga „U tijeku”;

2.  prima na znanje obavijest Instituta da su podaci o učincima njegovih aktivnosti na građane Unije dostupni na njegovim internetskim stranicama koje su nedavno ažurirane i učinjene dostupnijima korištenjem društvenim medijima;

3.  primjećuje da je u cilju unapređenja nabave, planiranja i praćenja Institut uspostavio mehanizam praćenja kojim se kontroliraju očekivani datumi za svaku fazu godišnjeg postupka nabave;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  prima na znanje da su napori u praćenju proračunom tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 98,01 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 76,93 %;

5.  na temelju navoda Instituta napominje da je 2013. u skladu s planovima za jamčenje primjerenog praćenja i izvješćivanja o izvršenju proračuna donesen postupak za središnje praćenje proračuna; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnica obavijesti o postignutim rezultatima u okviru tog postupka;

Obveze i prijenosi

6.  na temelju izvješća Revizorskog suda napominje da je ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava u 2013. godini iznosila 99 %, što upućuje na to da su se obveze izvršavale pravodobno; pozdravlja dodatno smanjenje ukupne razine prenesenih sredstava s 2 500 000  EUR (32 %) u 2012. godini na 2 200 000 EUR (29 %) u 2013. godini.; ističe da se ta prenesena sredstva uglavnom odnose na glavu III. (operativni rashodi) s 2 000 000 EUR, što predstavlja 56 % odgovarajućih rezerviranih odobrenih sredstava; potvrđuje da su ti prijenosi uglavnom povezani s postupcima javne nabave koji su zaključeni krajem 2013. zbog razloga na koje Institut uglavnom nije mogao utjecati, kao što je zakašnjela odluka Predsjedništva Vijeća Unije o nekom predmetu studije;

7.  napominje da je prema izvješću Suda razina prenesenih sredstava u skladu s proračunskim načelom jedne godine;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.  potvrđuje na temelju navoda Instituta da su njegovi postupci zapošljavanja i odabira ažurirani u skladu s preporukama tijela nadležnog za davanje razrješnice te sada podrazumijevaju pisane testove, ali i odgovarajuće bodove koji se finaliziraju prije razmatranja prijava kandidata;

9.  potvrđuje na temelju navoda Instituta da od 2013. njegov godišnji plan rada obuhvaća odluku o financiranju koja se odnosi na nove pojedinosti javne nabave, uključujući ukupni godišnji proračun za operativnu nabavu i okvirni rok za pokretanje javne nabave;

10.  napominje na temelju navoda Instituta da je izrađen centralizirani alat za praćenje javne nabave koji obuhvaća sve postupke javne nabave i upućuje na planirane i stvarne datume glavnih faza svakog postupka javne nabave;

Sprječavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

11.  prima na znanje da je Upravni odbor Instituta usvojio svoju politiku upravljanja sukobom interesa nakon što je Komisija pregledala i odobrila prijedlog politike; potvrđuje na temelju navoda Instituta da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova upravnog odbora, direktorice i višeg rukovodstva obuhvaćeni tom politikom i objavljeni na internetskim stranicama Instituta;

Unutarnja revizija

12.  primjećuje na temelju navoda Instituta da je 2013. Služba Komisije za unutarnju reviziju izvršila revizijski rad u skladu sa strateškim revizijskim planom Instituta; primjećuje da je taj rad obuhvatio reviziju upravljanja ljudskim resursima kojom su se utvrdile dobre prakse te steklo razumno uvjerenje u pogledu načina na koji se upravlja ljudskim resursima;

13.  sa zabrinutošću napominje da je tijekom analize rizika Služba Komisije za unutarnju reviziju utvrdila određene procese visokog inherentnog rizika koji nisu mogli biti podvrgnuti reviziji u okviru revizijskog plana s obzirom na to da je procijenjeno da kontrole ne postoje ili nisu dostatne; pozdravlja podnošenje akcijskog plana usmjerenog na rješavanje tih pitanja visokog rizika; pozdravlja sljedeću temeljitu procjenu rizika koja će popratiti taj akcijski plan te poziva Institut da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima procjene rizika;

14.  upoznat je na temelju navoda Instituta da ni jedna kritična ili vrlo važna preporuka Službe Komisije za unutarnju reviziju nije bila otvorena na dan 31. prosinca 2013.;

Druge primjedbe

15.  podsjeća na to da je Institut osnovan u cilju promicanja ravnopravnosti spolova, uključujući rodnu osviještenost u svim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbe protiv diskriminacije na temelju spola i podizanja razine osviještenosti građana Unije o jednakosti spolova; podsjeća na to da je prema godišnjem programu rada Instituta njegova misija postati europski centar znanja kad je riječ o pitanjima jednakosti spolova;

16.  podsjeća na temeljnu ulogu Instituta zbog činjenice da se stvarna i učinkovita ravnopravnost žena i muškaraca treba promicati i jamčiti u svim sferama javnog i privatnog života;

17.  poziva Institut da u svoj godišnji program rada uvrsti zajedničke godišnje sastanke između parlamentarnog Odbora za prava žena i jednakost spolova te Instituta; poziva Institut na redovito predstavljanje rezultata i zaključaka istraživanja pred relevantnim odborima Parlamenta; napominje da bi Institut trebao Odboru za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta na proaktivniji način olakšati pristup relevantnim informacijama, usmjerenima na rad koji izvršavaju njegovi članovi; smatra da bi im to pružilo zastupnicima u Europskom parlamentu važne i djelotvornije informacijske alate;

18.   poziva na bolju povezanost zakonodavnih i nezakonodavnih prioriteta Odbora za prava žena i jednakost spolova te istraživanja koja provodi Institut; priznaje važnost uloge Instituta u prikupljanju pouzdanih komparativnih podataka podijeljenih prema spolu te ključnih za razvoj nacionalnih politika i politika Unije, posebno onih o rodno uvjetovanom nasilju; poziva Institut na blisku suradnju s Eurostatom i Agencijom Europske unije za temeljna prava kako bi se provodile redovite ankete o temama koje Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova smatra najvažnijima, a to su u prvom redu nasilje nad ženama i uobičajene značajke zapošljavanja žena;

o
o   o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna napomena