Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2110(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0089/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0089/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.41
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0150

Elfogadott szövegek
PDF 360kWORD 96k
2015. április 29., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2013. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
P8_TA(2015)0150A8-0089/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2110(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és az 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6), és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7) ,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0089/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon azoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 217. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 217. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 77., 2004.3.13., 1. o.
(6) HL L 165., 2013.6.18., 41. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. április 29-i határozata az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2110(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4), és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és az 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6), és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7) ,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0089/2015),

1.  megállapítja, hogy az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 217. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 217. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(5) HL L 77., 2004.3.13., 1. o.
(6) HL L 165., 2013.6.18., 41. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2110(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0089/2015),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 9 670 185 EUR volt, ami 2012-höz képest 18,53%-os növekedést jelent;

B.  mivel az ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 9 030 000 eurót tett ki, ami a 2012-es évhez képest 10,69%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

D.  mivel az ügynökség fő feladata, hogy a nemzeti és uniós kezdeményezésekre támaszkodva fokozza az Uniónak a hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos problémák megelőzésére, illetve az azokra történő reagálásra vonatkozó képességét;

A 2012. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett megjegyzés kapcsán – amely a 2012-es számvevőszéki jelentésben „folyamatban” minősítéssel szerepel – kiigazító intézkedéseket tettek, és a megjegyzés a számvevőszéki jelentésben „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es jelentésében tett megjegyzés a számvevőszéki jelentésben most „folyamatban” minősítéssel szerepel;

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   az ügynökség tevékenységének az uniós polgárokra gyakorolt hatására vonatkozó információ megtalálható az ügynökség honlapján az évenként közzétett stratégiai dokumentumokban, köztük az éves jelentésben, valamint új kommunikációs csatornákon, pl. a közösségi média tartalmaiban;
   az ügynökség átfogó leltárt készített 2013-ban; megjegyzi, hogy a leltár eredményét a 2013-as éves beszámolója tartalmazza, és a Számvevőszék kapcsolódó megjegyzése a tevékenységet "folyamatban" minősítéssel látta el, mivel a használaton kívüli tételek minősítésének feloldását célzó folyamat még nem ért véget a Számvevőszék ellenőrzésének időpontjában;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 94,41%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 86,46%-os volt; rámutat, hogy 2013 novemberében a Bizottság további forrásokat hagyott jóvá az ügynökség új athéni irodájának finanszírozására; megjegyzi, hogy ebben az összefüggésben összesen 500 000 eurót nem kötöttek le az év végén, és ez az összeg a vezetőség döntésének értelmében átvitelre került;

4.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség operatív személyzetét 2013-ban Athénba költöztették, míg adminisztratív személyzete Heraklionban maradt; egyetért a Számvevőszék véleményével, miszerint az adminisztratív költségek csökkennének, ha az ügynökség személyzetének valamennyi tagja ugyanott dolgozna, és ösztönzi az ügynökséget, hogy dolgozzon ki stratégiát e kérdés hatékony megoldására;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megjegyzi, hogy az átvitt lekötött előirányzatok teljes összege 1 200 000 EUR volt, ami az összes előirányzat 13,5%-a; aggasztja, hogy ebből az összegből 800 000 EUR II. cím alatti átvitel, ami a II. cím alatti összes előirányzat 59%-a; tudomásul veszi, hogy a II. cím alatti átvitelek magas szintjét a 3. bekezdésben említett 500 000 EUR , valamint az új athéni iroda bútorainak és hálózati eszközeinek finanszírozására átvitt további 300 000 EUR magyarázza;

Átcsoportosítások

6.  elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség éves tevékenységi jelentése és a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint is a 2013. évi átcsoportosítások szintje és természete a költségvetési szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  megállapítja, hogy 2013 vonatkozásában sem az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók, sem egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán nem kerültek az ügynökség közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a számvevőszéki jelentésbe;

8.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék jelentésében nem tett megjegyzést az ügynökség munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

Az összeférhetetlenség megelőzése, illetve kezelése és az átláthatóság

9.  elismeri, hogy az ügynökség vezetősége 2013 októberében jóváhagyta és aláírta az átláthatósági és titoktartási szabályokra vonatkozó gyakorlati intézkedésekről szóló határozatot;

10.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a mentesítésért felelős hatóság a 2012. évi mentesítés alkalmával megfogalmazott kérésének megfelelően az ügyvezető igazgató, az igazgatók és az osztályvezetők önéletrajzait és összeférhetetlenségi nyilatkozatait teljes egészükben közzétették az ügynökség honlapján;

Megjegyzések a belső kontrollmechanizmusokról

11.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy 2013 szeptemberében a belső ellenőrzési koordinátor munkaköre teljes mértékben kialakításra került, és prioritásként kezelte a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata több ajánlásának végrehajtását és azt követő lezárását;

Belső ellenőrzés

12.  megjegyzi, hogy 2012 során a Belső Ellenőrzési Szolgálat kockázatfelmérést végzett a következő három év ellenőrzési prioritásainak megállapítása érdekében; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2012. december 3-án benyújtotta az ügynökségnek 2013–2015-ös végleges stratégiai ellenőrzési tervét;

13.  tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013-ban dokumentumalapú felülvizsgálatot hajtott végre a műveletek alatti projektmenedzsmentre vonatkozóan, amely összesen öt ajánlást eredményezett; megjegyzi, hogy négy ajánlást már lezártak, míg az ötödiket a Belső Ellenőrzési Szolgálat felül fogja vizsgálni;

14.  megjegyzi, hogy 2013. december 31-én a Belső Ellenőrzési Szolgálat korábbi jelentéseinek egyetlen kritikus ajánlása sem maradt lezáratlan; megjegyzi továbbá, hogy az egyetlen „nagyon fontos” minősítésû, az év végén lezáratlanul maradt ajánlást végrehajtották, és a Belső Ellenőrzési Szolgálat felülvizsgálatára várt; rámutat, hogy ez az ajánlás az utólagos ellenőrzések alkalmazására vonatkozik; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot, amint a Belső Ellenőrzési Szolgálat jóváhagyja az utólagos ellenőrzéseket;

Egyéb megjegyzések

15.  tudomásul veszi, hogy a görög hatóságok, az ügynökség és az ingatlan bérbeadója között létrejött bérleti szerződés szerint az athéni irodák bérleti díját a görög hatóságok állják. aggasztónak tartja, hogy a bérleti díj folyton késve kerül kifizetésre, gyakran több hónapos késéssel, ami az üzletmenet folyamatosságával kapcsolatos és pénzügyi kockázatot jelent az ügynökség számára; megjegyzi, hogy az ügynökség e tekintetben tárgyalásokba kezdett az érintett felekkel; megjegyzi továbbá, hogy eddig a főbérlő elfogadta a görög kormány eljárásainak tulajdonított késlekedést anélkül, hogy késedelmi díjat számított volna fel az ügynökség számára; kéri az ügynökséget, hogy folytassa erőfeszítéseit a helyzetből fakadó kockázatok enyhítése érdekében, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért eredményekről;

16.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség nem adott választ a munkatér költséghatékonyságára és környezetbarát jellegére vonatkozó kérdésre; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a bevezetett intézkedésekről;

o
o   o

17.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0130.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat