Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2015

Συζήτηση :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/12/2015 - 4.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 499kWORD 100k
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Απριλίου 2015 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αναστολή της εφαρμογής του όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 δεν προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής της χορήγησης έκτακτων εμπορικών μέτρων σε περίπτωση σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου από τους δικαιούχους. Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί σχετική δυνατότητα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία ανάληψη δράσης σε περίπτωση που σε κάποια από τις χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειωθούν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 δεν προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής της χορήγησης έκτακτων εμπορικών μέτρων σε περίπτωση σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου από τους δικαιούχους. Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί σχετική δυνατότητα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία ανάληψη δράσης σε περίπτωση που σε κάποια από τις χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειωθούν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Για να σημειωθεί πρόοδος στη διαδικασία προσχώρησης, απαιτείται σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας των μειονοτήτων.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Από τη δρομολόγηση της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και μετά, συνάφθηκαν συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης με όλες τις οικείες χώρες των δυτικών Βαλκανίων, με εξαίρεση τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο3. Τον Ιούνιο του 2013, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο.
(5)  Από τη δρομολόγηση της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και μετά, συνάφθηκαν συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης με όλες τις οικείες χώρες των δυτικών Βαλκανίων, με εξαίρεση τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο3. Τον Μάιο του 2014, οι διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο ολοκληρώθηκαν και η Συμφωνία μονογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2014.
______________
_______________
3Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
3Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Ωστόσο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει δεχτεί μέχρι στιγμής να προσαρμόσει τις εμπορικές παραχωρήσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει της ενδιάμεσης συμφωνίας ώστε να λάβει υπόψη τις προτιμησιακές παραδοσιακές συναλλαγές μεταξύ της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA). Σε περίπτωση που, κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης του παρόντος κανονισμού, δεν έχει υπογραφεί και δεν εφαρμόζεται προσωρινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συμφωνία σχετικά με την προσαρμογή των εμπορικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και στην ενδιάμεση συμφωνία, οι προτιμήσεις που παραχωρούνται στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη θα πρέπει να ανασταλούν από την 1η Ιανουαρίου 2016. Από τη στιγμή που η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψουν και εφαρμόσουν προσωρινά συμφωνία σχετικά με την προσαρμογή των εμπορικών παραχωρήσεων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας, οι προτιμήσεις αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν.
(7)  Ωστόσο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει δεχτεί μέχρι στιγμής να προσαρμόσει τις εμπορικές παραχωρήσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει της ενδιάμεσης συμφωνίας ώστε να λάβει υπόψη τις προτιμησιακές παραδοσιακές συναλλαγές μεταξύ της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA). Σε περίπτωση που, κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης του παρόντος κανονισμού, δεν έχει υπογραφεί και δεν εφαρμόζεται προσωρινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συμφωνία σχετικά με την προσαρμογή των εμπορικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και στην ενδιάμεση συμφωνία, οι προτιμήσεις που παραχωρούνται στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη θα πρέπει να ανασταλούν από την 1η Ιανουαρίου 2016. Από τη στιγμή που η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψουν και εφαρμόσουν προσωρινά συμφωνία σχετικά με την προσαρμογή των εμπορικών παραχωρήσεων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας, οι προτιμήσεις αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν. Οι αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και σύμφωνα με την Ενδιάμεση Συμφωνία, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, ιδίως ως προς το διασυνοριακό εμπόριο,
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η διαρκής πρόοδος στην πορεία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ενδιαφερομένων χωρών και εδαφών των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς επίσης και η προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση και η ανάγκη που προκύπτει για προσαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η αδιαμφισβήτητη δέσμευση της Ένωσης σε σχέση με την ενωσιακή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 15ης Δεκεμβρίου 2014. Στα συμπεράσματα αυτά, επαναλαμβάνεται η ανάγκη για την πολιτική ηγεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να βασίσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ένταξη στην ΕΕ στο έργο όλων των σχετικών θεσμών, καθώς επίσης η ανάγκη να αποκατασταθεί η λειτουργική ικανότητα και αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης προκειμένου να επιτραπεί στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη να προετοιμάσει την μελλοντική ένταξη στην ΕΕ.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και αναμένει από την πολιτική ηγεσία της χώρας να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση λειτουργικών θεσμικών οργάνων και τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες και στους τρεις λαούς που απαρτίζουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
-1) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:
«(14α) Προκειμένου να επιτραπεί η δέουσα δημοκρατική εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τις απαραίτητες τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές στα παραρτήματα Ι και ΙΙ λόγω τροποποιήσεων των κωδικών ΣΟ και των υποδιαιρέσεων TARIC, καθώς και τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες λόγω της εκχώρησης εμπορικών προτιμήσεων στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των χωρών και εδαφών σε μνεία των οποίων προβαίνει ο παρών κανονισμός, και όσον αφορά την αναστολή πλεονεκτημάτων βάσει του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον όρο της αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας για την πρόληψη της απάτης, τον όρο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου καθώς και τον όρο της δέσμευσης για την υλοποίηση αποτελεσματικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων και περιφερειακής συνεργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις συνεδριάσεις της με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των εργασιών της για την προετοιμασία και εφαρμογή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετέχει δεόντως, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενες εμπειρίες σε άλλους τομείς πολιτικής προκειμένου να δημιουργούνται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για το μελλοντικό έλεγχο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.».
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
1a)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
3.  Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης χώρας ή εδάφους με την παράγραφο 1 ή 2, η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, τα ευεργετήματα του παρόντος κανονισμού για τη σχετική χώρα ή έδαφος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4.
«3. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης χώρας ή εδάφους με την παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β), η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, τα ευεργετήματα του παρόντος κανονισμού για τη σχετική χώρα ή έδαφος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4.».
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009
Άρθρο 7 – στοιχείο γ (νέο)
1β)  Στο άρθρο 7 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ) την αναστολή, εν όλω ή εν μέρει, του δικαιώματος μιας χώρας ή εδάφους σε ευεργετήματα βάσει του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εν λόγω χώρας ή εδάφους με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) καθώς και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.».
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος
1γ)  Στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η εισαγωγική διατύπωση αντικαθίσταται ως εξής:
1.   Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία απάτης ή αδυναμίας παροχής διοικητικής συνεργασίας, όπως απαιτείται για την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων καταγωγής, ή σε περίπτωση μαζικής αύξησης των εξαγωγών μέσα στην Κοινότητα άνω του επιπέδου της συνήθους παραγωγής και της εξαγωγικής ικανότητας, ή παραβίασης του άρθρου 2, παράγραφος 1, από τις χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 1, μπορεί να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των καθεστώτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για περίοδο τριών μηνών, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως:
«1. Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία απάτης ή αδυναμίας παροχής διοικητικής συνεργασίας, όπως απαιτείται για την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων καταγωγής, ή σε περίπτωση μαζικής αύξησης των εξαγωγών μέσα στην Κοινότητα άνω του επιπέδου της συνήθους παραγωγής και της εξαγωγικής ικανότητας, ή παραβίασης του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), από τις χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 1, μπορεί να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των καθεστώτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για περίοδο τριών μηνών, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως:».

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0060/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου