Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2520(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0370/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0185

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 431kWORD 109k
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατάσταση στη Νιγηρία
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία (2015/2520(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νιγηρία και ιδίως την πιο πρόσφατη συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με το θέμα αυτό, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015·

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Frederica Mogherini, καθώς και τις δηλώσεις της 8ης Ιανουαρίου, 19ης Ιανουαρίου, 31ης Μαρτίου, καθώς και της 14ης και 15ης Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 9 Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (EΕ) αριθ. 583/2014 της 28ης Μαΐου 2014(1) με τον οποίο η Μπόκο Χαράμ προστέθηκε στον κατάλογο των ατόμων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται σε δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων,

–  έχοντας υπόψη τον πέμπτο υπουργικό διάλογο ΕΕ-Νιγηρίας που πραγματοποιήθηκε στην Abuja στις 27 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά συμπεράσματα των αποστολών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση των εκλογών,

–  έχοντας υπόψη την περιφερειακή διάσκεψη για την ασφάλεια, της 20ής Ιανουαρίου 2015, που πραγματοποιήθηκε στο Νιαμέι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, σχετικά με τη συνεχιζόμενη βία και την επιδεινούμενη κατάσταση ασφάλειας στη βορειοανατολική Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τη δυνατότητα να απαγγελθούν κατηγορίες κατά μελών της Μπόκο Χαράμ για εγκλήματα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση 1981 του ΟΗΕ σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων βάσει θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966, το οποίο κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 29 Οκτωβρίου 1993,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας που θεσπίστηκε στις 29 Μαΐου 1999, ειδικότερα δε τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙV,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (συμφωνία Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ορίζει ότι η αρχή της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό και τις περισσότερες εθνότητες στην Αφρική, η οποία χαρακτηρίζεται από περιφερειακές και θρησκευτικές διαφορές και μία διαίρεση Βορρά-Νότου με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία στην αφρικανική ήπειρο και σημαντικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ, αλλά ότι, παρά τους τεράστιους πόρους που διαθέτει, η Νιγηρία κατατάσσεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανισότητες στον κόσμο, και ότι περισσότερο από το 70% του πληθυσμού της ζει με λιγότερα από 1,25 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, καθώς και ότι το 10% των κατοίκων της χώρας ελέγχει άνω του 90% του πλούτου και των πόρων της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις που εξαπέλυσε η Μπόκο Χαράμ μεταξύ 3ης και 8ης Ιανουαρίου 2015, έπληξαν τη Baga και 16 γειτονικές πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα, όπως προκύπτει από εικόνες μέσω δορυφόρου, να καταστραφούν 3 700 περίπου κτίρια και να σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ έχει καταλάβει και κατέχει πολλές πόλεις στη βορειοανατολική Νιγηρία και εξακολουθεί να στρατολογεί δια της βίας άμαχους πολίτες, περιλαμβανομένων πολλών παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιαιοπραγίες της Μπόκο Χαράμ οι οποία πλήττει αδιακρίτως Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και όλους όσοι δεν υιοθετούν τις δογματικές και ακραίες πεποιθήσεις της, έχουν προκαλέσει από το 2009 το θάνατο περισσοτέρων από 22 000 ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Μάρτιο του 2015,η Μπόκο Χαράμ ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαρτίου 2015, εκατοντάδες πτώματα εντοπίστηκαν στη βορειοανατολική πόλη Damasak, θύματα προφανώς της εξέγερσης της Μπόκο Χαράμ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2014 περισσότερα από 270 κορίτσια απήχθησαν από ένα δημόσιο σχολείο στην Chibok (πολιτεία Borno)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από αυτά εξακολουθούν να αγνοούνται και ότι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να πέσουν θύματα σεξουαλικής βίας, να γίνουν σκλάβοι και να τελέσουν αναγκαστικό γάμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες ακόμη άτομα έχουν πέσει θύματα απαγωγής από την Μπόκο Χαράμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Απριλίου 2015, 300 περίπου κορίτσια και γυναίκες διασώθηκαν στο δάσος Sambisa·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εκτιμά ότι, λόγω της βίας στις πολιτείες Borno, Yobe και Adamawa, 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 800 000 παιδιά, έχουν εκτοπιστεί, ενώ περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί από τη δράση των ανταρτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 300 000 Νιγηριανοί έχουν καταφύγει στο βορειοδυτικό Καμερούν και τον νοτιοδυτικό Νίγηρα για να ξεφύγουν από τη βία, και ότι εκατοντάδες Νιγηριανοί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους μεταναστεύοντας στην ΕΕ με την ελπίδα να βρουν καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές καθώς και ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ σκοπεύει να εγκαθιδρύσει ένα αμιγώς ισλαμικό κράτος στη βόρεια Νιγηρία, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ποινικών δικαστηρίων με βάση τη σαρία και να απαγορεύσει τη δυτική παιδεία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, αδυνατούν πλέον να καλλιεργήσουν τη γη τους ή να προβούν στη συγκομιδή των προϊόντων τους, επειδή φοβούνται τις επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ, γεγονός το οποίο επιτείνει την επισιτιστική ανασφάλεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η χρήση παιδιών ως βομβιστών αυτοκτονίας, αυξάνεται και ότι οι επιθέσεις εξαπολύονται σε μεγάλες εδαφικές εκτάσεις καθώς και σε γειτονικές χώρες, όπως το Τσαντ και το Καμερούν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική αντίδραση των νιγηριανών αρχών υπήρξε απολύτως ανεπαρκής και έχει πυροδοτήσει ένα αίσθημα δυσπιστίας εκ μέρους του πληθυσμού έναντι των θεσμών του κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης, οι νιγηριανές αρχές πραγματοποίησαν μαζικές φυλακίσεις και κρατήσεις σε συνδυασμό με εξωδικαστικές δολοφονίες καθώς και πολυάριθμες άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της εξέγερσης της Μπόκο Χαράμ στις γειτονικές χώρες αναδεικνύει τη σημασία μιας μεγαλύτερης περιφερειακής συνεργασίας και αντίδρασης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην περιφερειακή πολιτική και την πολιτική των αφρικανικών χωρών και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή ολοκλήρωση στο πλαίσιο της οικονομικής κοινότητας των χωρών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο έχουν σημειώσει σταθερή μείωση και ότι η οικονομική κρίση είναι προ των πυλών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, συμφώνα με εκτιμήσεις, ποσότητα νιγηριανού πετρελαίου αξίας 3 έως 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ εξαφανίζεται κάθε χρόνο λόγω κλοπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας δεκαετιών οικονομικής κακοδιαχείρισης, αστάθειας και διαφθοράς, δεν έχουν πραγματοποιηθεί στη Νιγηρία επενδύσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, τα δικαιώματα των γυναικών, η κοινωνική δικαιοσύνη και η δίκαιη κατανομή των κρατικών εσόδων στην κοινωνία μέσω του φορολογικού συστήματος, η μείωση των ανισοτήτων και η πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση του θρησκευτικού φανατισμού, της βίας και της έλλειψης ανεκτικότητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή, οι προσπάθειες ωστόσο της διεθνούς κοινότητας να συμβάλει σε μεγαλύτερο βαθμό στην αντιμετώπιση της Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από την ύπαρξη πλήρους αξιοπιστίας, λογοδοσίας και διαφάνειας των εκλογών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία εξακολουθεί να αποτελεί μία νεόκοπη και εύθραυστη δημοκρατία, η οποία γνώρισε ακραία φαινόμενα βίας μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του 2011 και τις κατηγορίες για νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη εθνική επιτροπή εκλογών (INEC) ανέβαλε τις εκλογές από τις 14 και τις 28 Φεβρουαρίου 2015 για τις 28 Μαρτίου και τις 11 Απριλίου 2015, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυβέρνηση να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά της Μπόκο Χαράμ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Μάρτιο του 2015, πραγματοποιήθηκε ανάλογη δράση σε περιφερειακό επίπεδο·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Τσαντ, καθώς και του Νίγηρα και του Καμερούν, αποτελούν την κύρια δύναμη που μάχεται κατά της Μπόκο Χαράμ και των οποίων η εκτεταμένη συμμετοχή στις επιχειρήσεις κατά των τρομοκρατών της Μπόκο Χαράμ στο Gamboru Ngala, στο Malam Fatori και στο Kangalam στη Νιγηρία έχει αναγνωριστεί· λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό τίμημα που έχουν καταβάλει οι εν λόγω στρατιωτικές δυνάμεις στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς τους τραυματίες και στις οικογένειες των νεκρών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προεκλογική εκστρατεία διεξήχθη σε ένα τεταμένο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να σημειωθούν περιστατικά βίας λόγω των εκλογών σε όλα τα τμήματα της χώρας και ιδίως στις νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές, επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ για τον εκφοβισμό του εκλογικού σώματος, παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας και επηρεασμός των ψηφοφόρων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τοπικοί και διεθνείς παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων παρατηρητών από την ΕΕ, επισήμαναν την ύπαρξη συστημικών αδυναμιών, ιδίως όσον αφορά την καταμέτρηση των ψήφων, την κατάχρηση εξουσίας και τη χρήση βίας, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι δεν παρατηρήθηκαν συστηματικές λαθροχειρίες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ απέστειλε, μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης, μια αποστολή παρατηρητών στις εκλογές μακράς διάρκειας, στην οποία συμμετείχε και μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους αποστολές απέστειλε και η Αφρικανική Ένωση, η Κοινοπολιτεία των Εθνών και η ECOWAS·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Μαρτίου 2015, ο προεδρικός υποψήφιος του Κόμματος «All Progressives Congress (APC)», στρατηγός Muhammadu Buhari, ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών και ο σημερινός Πρόεδρος παραδέχθηκε ειρηνικά την ήττα του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κόμμα της αντιπολίτευσης APC συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων στις προεδρικές εκλογές, στις εκλογές για τη Γερουσία και στις βουλευτικές εκλογές σε τέσσερις από τις έξι γεωπολιτικές περιφέρειες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εξελέγησαν ήταν λιγότερες από ό,τι το 2011, γεγονός που ήδη την περίοδο εκείνη συνιστούσε μια αρνητική τάση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 17% των κοριτσιών παντρεύονται πριν από την ηλικία των 15 ετών ενώ τα στοιχεία για τους γάμους παιδιών ανέρχονται σε 76% στη βορειοδυτική περιφέρεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Νιγηρία υπάρχει ο μεγαλύτερος στον κόσμο απόλυτος αριθμός γυναικών που είναι θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, γεγονός που συνεπάγεται ότι το ένα τέταρτο περίπου από τα 115 έως 130 εκατομμύρια θυμάτων στον κόσμο είναι γυναίκες από τη Νιγηρία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη ανησυχητικά αυξανόμενη βία, συμπεριλαμβανομένων των διαρκών κυμάτων ένοπλων και βομβιστικών επιθέσεων, των βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας, της σεξουαλικής σκλαβιάς και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας, των απαγωγών και άλλων βιαιοπραγιών που μετέρχεται η τρομοκρατική οργάνωση Μπόκο Χαράμ εις βάρος του άμαχου πληθυσμού καθώς και κυβερνητικών και στρατιωτικών στόχων στη Νιγηρία, οι οποίες έχουν προκαλέσει το θάνατο και τον τραυματισμό χιλιάδων πολιτών και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και οι οποίες μπορούν να χαρακτηρισθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

2.  εκφράζει λύπη για τη σφαγή αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών και εκφράζει τη συμπαράστασή του στον λαό της Νιγηρίας για την αποφασιστικότητά του να καταπολεμήσει κάθε μορφή τρομοκρατίας στη χώρα του· εξαίρει το έργο όλων των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι προσπαθούν να επισύρουν την προσοχή του κόσμου στην ακραία δράση της Μπόκο Χαράμ και στα αθώα θύματα της βίας που ασκεί·

3.  υπενθυμίζει ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απαγωγή 276 κοριτσιών από ένα σχολείο στα περίχωρα του Chibok και ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν απαχθεί τουλάχιστον 2 000 ακόμη κορίτσια και γυναίκες· καλεί την κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των απαγωγέων τους και την απελευθέρωσή τους·

4.  καλεί τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο να τηρήσει τις προεκλογικές του υποχρεώσεις και να κινητοποιήσει όλα τα μέσα προκειμένου να τεθεί ένα τέλος στη βία που ασκεί η Μπόκο Χαράμ, να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια σε ολόκληρη τη χώρα και να αντιμετωπισθούν οι γενεσιουργές αιτίες της τρομοκρατικής αυτής δραστηριότητας και, κυρίως, να λάβει αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στη χώρα καθώς και των ανεπαρκειών στους κρατικούς θεσμούς και το στρατό, οι οποίες δεν του επέτρεψαν να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη μάστιγα της Μπόκο Χαράμ στο βόρειο τμήμα της χώρας και να θεσπίσει μέτρα για να στερήσει τη Μπόκο Χαράμ από τις πηγές της παράνομης χρηματοδότησής της, μέσω της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, ιδίως όσον αφορά το λαθρεμπόριο και το παράνομο εμπόριο·

5.  καλεί τις θρησκευτικές αρχές και τους θρησκευτικούς ηγέτες της Νιγηρίας να συνεργασθούν ενεργά με την κοινωνία των πολιτών και τις κρατικές αρχές προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο εξτρεμισμός και η ριζοσπαστικοποίηση·

6.  καλεί τις νέες νιγηριανές αρχές να θεσπίσουν, στο πλαίσιο μιας αποκέντρωσης, έναν οδικό χάρτη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των βόρειων και νότιων πολιτειών, με την προώθηση της δίκαιης κατανομής των εσόδων από το πετρέλαιο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της φτώχειας και της ανισότητας, τα οποία ευθύνονται για τη σπειροειδή βία· καλεί επίσης τις νιγηριανές αρχές να λάβουν σοβαρά μέτρα προκειμένου να τεθεί τέλος στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, στους γάμους παιδιών και στην παιδική εργασία· καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να προωθήσει τα μέτρα αυτά και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις παράνομες ροές χρηματοδότησης, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και να εντείνει τη δημοκρατική διεθνή συνεργασία σε ζητήματα φορολογίας·

7.  χαιρετίζει την αποφασιστικότητα που εκφράστηκε στην περιφερειακή σύνοδο κορυφής του Νιαμέι στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2015 από τις 13 συμμετέχουσες χώρες, και ιδίως τη στρατιωτική δέσμευση του Τσαντ, μαζί με το Καμερούν, το Νίγηρα και τη Νιγηρία, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής της Μπόκο Χαράμ· ενθαρρύνει την ενίσχυση της περιφερειακής αυτής αντίδρασης με τη χρήση όλων των υφισταμένων μέσων και την πλήρη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου· καλεί ειδικότερα την ECOWAS να συνεχίσει να δίδει επιχειρησιακό χαρακτήρα στη νέα της στρατηγική για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αναχαίτιση στις παράνομες διασυνοριακές ροές όπλων, μαχητών και παράνομου υλικού· προειδοποιεί, επιπλέον, ότι, χωρίς αυτή τη συνεργασία, η βία είναι πιθανό να συνεχιστεί, υπονομεύοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, τον όρκο πίστης της Μπόκο Χαράμ στο ΙΚ καθώς και την ανάγκη να αποτραπεί κάθε περαιτέρω συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών τρομοκρατικών οργανώσεων καθώς και η επέκταση της απειλής αυτής·

8.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης και καλεί την Αφρικανική Ένωση να αναλάβει επειγόντως, συγκεκριμένη δράση, μαζί με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, για το συντονισμό του αγώνα κατά των τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή του Σαχέλ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει την ανάπτυξη περιφερειακών μηχανισμών για τη διαχείριση των συγκρούσεων, όπως η Αφρικανική Δύναμη Επιφυλακής, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης της χρηματικής διευκόλυνσης για την ειρήνη στην Αφρική και τα μέσα της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων·

9.  καλεί μετ’ επιτάσεως τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να βοηθήσει τη νιγηριανή κυβέρνηση στον αγώνα της κατά της Μπόκο Χαράμ και να αντιμετωπίσει τις γενεσιουργές αιτίες της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι μόνο μια παγκόσμια αντίδραση μπορεί να διασφαλίσει τον οριστικό τερματισμό της βίας και του θρησκευτικού φανατισμού·

10.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για την παροχή ολοκληρωμένης πολιτικής, αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής στήριξης στη Νιγηρία και τον λαό της όσον αφορά την αντιμετώπιση της απειλής της Μπόκο Χαράμ και τη διασφάλιση της ανάπτυξης της χώρας· προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει τον πολιτικό της διάλογο με τη Νιγηρία σύμφωνα με το άρθρο 8 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού και να επιληφθεί, σε αυτό το πλαίσιο, ζητημάτων που άπτονται των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, και της απαγόρευσης κάθε μορφής διακρίσεων, τα οποία κατοχυρώνονται σε πράξεις οικουμενικού, περιφερειακού και εθνικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου·

11.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει επίσης τους νιγηριανούς πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσπίσουν χωρίς καθυστέρηση ένα αξιόπιστο και ολιστικό ευρωπαϊκό σύστημα για τη διαχείριση των οδών μετανάστευσης από την Υποσαχάρια Αφρική προς τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, να προσφέρουν λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε χώρες προέλευσης, όπως η Νιγηρία, και να θέσουν ένα τέλος στις ανθρώπινες τραγωδίες που διαδραματίζονται στις οδούς αυτές·

12.  καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ να ελέγξει τις πηγές χρηματοδότησης της Μπόκο Χαράμ και να διασφαλίσει τη διαφάνεια του εμπορίου με πρώτες ύλες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, προκειμένου να αποτραπεί η υποδαύλιση των συγκρούσεων από εταιρίες· καλεί τις νιγηριανές αρχές και τις αλλοδαπές εταιρίες να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διακυβέρνησης στον εξορυκτικό τομέα με την τήρηση της πρωτοβουλίας των εξορυκτικών βιομηχανιών για τη διαφάνεια και με τη δημοσιοποίηση των πληρωμών που καταβάλλουν οι εταιρίες στη νιγηριανή κυβέρνηση·

13.  πιστεύει ότι η νιγηριανή κυβέρνηση έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να προστατεύσει τον λαό της από την τρομοκρατία, αλλά επιμένει ότι τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να εκτελούνται με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

14.  ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχών ερευνών με αντικείμενο τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων, των αυθαίρετων συλλήψεων και των παραβιάσεων που σχετίζονται με εκβιασμούς, και πιστεύει ότι τέτοιου είδους δράσεις δεν μπορούν να δικαιολογούνται ως μέσα για την αντιμετώπιση της απειλής της Μπόκο Χαράμ ή άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων· πιστεύει ότι είναι ανάγκη να μεταρρυθμιστεί επειγόντως το δικαστικό σύστημα της Νιγηρίας προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματική ποινική δικαιοσύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πράγμα που ισχύει και για τη μεταρρύθμιση των δυνάμεων ασφαλείας του νιγηριανού κράτους·

15.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να τυγχάνουν οι τραυματισμένοι στρατιώτες της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και να παρέχεται στα κορίτσια και τις γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υγείας στον σεξουαλικό και αναπαραγωγικό τομέα σε χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 των Συμβάσεων της Γενεύης, το οποίο εγγυάται την παροχή κάθε απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης που είναι αναγκαία λόγω της κατάστασης στην οποία ευρίσκονται οι τραυματισμένοι και οι ασθενείς, χωρίς δυσμενείς διακρίσεις·

16.  συγχαίρει τον Στρατηγό Muhammadu Buhari επιτυχημένο προεδρικό υποψήφιο του Κόμματος «All Progressives Congress» (APC), καθώς και εκείνα τα στελέχη όλων των κομμάτων, τα οποία εξελέγησαν στη Γερουσία, στο Κοινοβούλιο καθώς και ως κυβερνήτες και ως μέλη των κοινοβουλίων των πολιτειών· συγχαίρει τους υποψηφίους, οι οποίοι αναγνώρισαν την ήττα τους χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, αρχής γενομένης από τον εν ενεργεία Πρόεδρο και προεδρικό υποψήφιο Goodluck Jonathan· χαιρετίζει τη σταθερή προσήλωση όλων των κομμάτων και υποψηφίων στη διενέργεια ειρηνικών εκλογών και τους καλεί μετ’ επιτάσεως να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα και να μην προσφύγουν στη βία·

17.  συγχαίρει τον νιγηριανό λαό για τον ενθουσιασμό και την κινητοποίησή του υπέρ της δημοκρατίας καθόλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και καλεί τις νιγηριανές αρχές να ενισχύσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να προωθήσουν τη δημιουργία δημοκρατικών θεσμών που θα δίδουν σε μεγαλύτερο βαθμό λόγο για τις ενέργειές τους· φρονεί ότι η εναλλαγή στην εξουσία μέσω του εκλογικού αποτελέσματος αποτελεί ένδειξη για την εμβάθυνση της δημοκρατίας στη Νιγηρία, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες αφρικανικές χώρες·

18.  επικροτεί την αποφασιστικότητα της ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Εκλογών να εφαρμόσει μια, κατά το δυνατόν, αξιόπιστη διαφανή και δίκαιη εκλογική διαδικασία, παρά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς περιορισμούς και την πίεση που αντιμετώπισε, και χαιρετίζει ειδικότερα τη συμμετοχή σε αυτήν ατόμων με αναπηρία·

19.  προτρέπει όσους ζημιώθηκαν να προσφύγουν στους επίσημους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών και καλεί τις νιγηριανές αρχές να απαντήσουν σε κάθε έναν από αυτούς με τη διενέργεια ολοκληρωμένων και αξιόπιστων ερευνών και μέτρων αποκατάστασης σύμφωνα με το νόμο· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την ανάπτυξη των μηχανισμών αυτών·

20.  καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο και πολιτικό βίο·

21.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για την κατάργηση της νομοθεσίας κατά της ομοφυλοφιλίας καθώς και της ποινής του θανάτου·

22.  καλεί τις νιγηριανές αρχές να λάβουν μέτρα επείγοντος χαρακτήρα στο Δέλτα του Νίγηρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την απαγόρευση των παράνομων δραστηριοτήτων που αφορούν το πετρέλαιο, και να παράσχουν βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν εκτεθεί στη μόλυνση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και πόρους προκειμένου να συμβάλουν στην αποκατάσταση της περιοχής· καλεί όλες τις εταιρίες που δρουν στην περιοχή να τηρήσουν τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και να απόσχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημία στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Νιγηρίας, καθώς και στους εκπροσώπους της οικονομικής κοινότητας των χωρών της Δυτικής Αφρικής και στην Αφρικανική Ένωση.

(1) ΕΕ L 160 της 29.5.2014, σ. 27.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου