Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2664(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0373/2015

Debates :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 17.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0187

Pieņemtie teksti
PDF 410kWORD 79k
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
Stāvoklis Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 30. aprīļa rezolūcija par stāvokli Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (2015/2664(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā starptautiskās humanitārās tiesības,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sīriju,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) un par humāno palīdzību un krīžu pārvarēšanu atbildīgā komisāra 2015. gada 10. aprīļa paziņojumu par stāvokli Jarmukā, Sīrijā,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības vārdā pieņemto PV/AP 2015. gada 18. aprīļa deklarāciju par stāvokli palestīniešu bēgļu nometnē Jarmukā, Sīrijā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 2139 (2014), Nr. 2165 (2014) un Nr. 2191 (2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2015. gada 1. aprīlī IS/Da’esh uzbruka palestīniešu bēgļu nometnei Jarmukā; tā kā Asada režīms, reaģējot uz IS izbrukumu, turpināja nometnes apšaudi un bombardēšanu no gaisa un visā nometnes teritorijā notika nemitīgas ielu kaujas starp bruņotiem grupējumiem, kuri pretojās Asada režīmam un kurus vadīja Aknaf Bait al-Makdis, no vienas puses, un IS/Da’esh un Jabhat al-Nusra, no otras puses; tā kā 2015. gada 16. aprīlī palestīniešu militārās vienības ar Sīrijas nemiernieku atbalstu piespieda IS/Da’esh kaujiniekus atkāpties no nometnes; tā kā pēc IS/Da’esh atkāpšanās nometni kontrolēja galvenokārt ar al-Qaeda saistītais grupējums Jabhat al-Nusra;

B.  tā kā lielākā palestīniešu bēgļu nometne Jarmukā, Sīrijā, kas tika izveidota 1957. gadā, lai tajā izvietotu cilvēkus, kas glābās no arābu un izraēliešu konflikta, ir tikusi iesaistīta cīņās starp Sīrijas valdību un tādiem bruņotiem grupējumiem kā Jabhat al-Nusra un Brīvā Sīrijas armija; tā kā pirms Sīrijas konflikta nometnē dzīvoja vairāk nekā 160 000 civiliedzīvotāju, bet pašlaik tur ir palikuši tikai 18 000 cilvēku;

C.  tā kā 480 000 palestīniešu bēgļu joprojām ir uzskatāmi par īpaši neaizsargātu grupu krīzes laikā Sīrijā; tā kā viņi ir izvietoti pa vairāk nekā 60 nometnēm visā reģionā; tā kā 95% palestīniešu bēgļu pašlaik paļaujas uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūru Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA), cerot, ka tiks apmierinātas viņu ikdienas vajadzības pārtikas, ūdens un veselības aprūpes ziņā;

D.  tā kā kopš 2012. gada decembra civiliedzīvotāji Jarmukas nometnē ir bijuši aplenkumā un viņiem ir nācies pārciest Asada režīma piekritēju veikto neselektīvo bombardēšanu un apšaudi un tā kā viņi joprojām nevar pamest nometni; tā kā saskaņā ar UNRWA sniegto informāciju 18 000 palestīniešu un Sīrijas civiliedzīvotājiem Jarmukā, tostarp 3500 bērniem, ir nepieciešama pati nepieciešamākā humānā palīdzība;

E.  tā kā nometnē bez pārtraukumiem turpinās veselības krīze, 2014. gadā izcēlās tīfa epidēmija un A hepatīts un bieža parādība ir ūdens dēļ izraisītas slimības, kā arī uztura nepietiekamība, kas rada dažādas visiem zināmas sekas;

F.  tā kā ANO Drošības padome ir aicinājusi visas Sīrijas pilsoņu karā iesaistītās puses atļaut humānās palīdzības sniedzējiem piekļūt Jarmukas nometnei un sniegt humāno palīdzību bez jebkādiem šķēršļiem;

G.  tā kā Komisija nekavējoties piešķīra ārkārtas finansējumu EUR 2,5 miljonu apmērā UNRWA operācijām, lai ar skaidras naudas un ārkārtas palīdzības līdzekļiem sniegtu dzīvības glābšanai izšķirīgu palīdzību palestīniešu bēgļiem Sīrijā;

H.  tā kā turklāt šāds atbalsts kā daļa no ES 2015. gada finansējuma Sīrijai paredzētajai humānajai palīdzībai veicinās ātru humānās palīdzības sniegšanu, lai palīdzētu neaizsargātām ģimenēm; tā kā šis finansējums paredzēts visām Sīrijas konflikta skartajām vietām, jo īpaši ņemot vērā neseno vardarbību Jarmukā, Idlibā, Derā un Alepo;

I.  tā kā Sīrijas režīma pārstāvji un citi karojošie grupējumi joprojām liedz Jarmukas nometnē dzīvojošiem bēgļiem saņemt humāno palīdzību un tas uzskatāms par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu; tā kā pastāvīgi nepietiekamais finansējums humānās palīdzības sniegšanai Sīrijā krasi ierobežo UNRWA spējas veikt dzīvības glābšanas ārkārtas intervences pasākumus, kas paredzēti, lai steidzami reaģētu uz notikumiem, kas ietekmē Jarmuku,

1.  pauž dziļas bažas par nepārtraukto drošības un humanitārā stāvokļa pasliktināšanos Sīrijā un jo īpaši palestīniešu bēgļu nometnē Jarmukā un citās palestīniešu nometnēs; atkārtoti pauž stingru apņemšanos atbalstīt Sīrijas konfliktā cietušās personas;

2.  nosoda Jarmukas nometnes pārņemšanu un IS/Da’esh un Jabhat al-Nusra veiktos teroraktus, kā arī nosoda Asada režīmu par Jarmukas nometnes aplenkšanu un bombardēšanu, tostarp ar tvertņveida bumbām, kas izraisa šaušalīgas ciešanas iedzīvotājiem; prasa nekavējoties pārtraukt aplenkumu un izbeigt visus uzbrukumus civiliedzīvotājiem;

3.  pauž bažas par visiem cilvēktiesību aizstāvjiem, kuri ir aizturēti Jarmukas nometnē un kuri pašlaik atrodas Sīrijas drošības spēku apcietinājumā; aicina visus bruņotos grupējumus, kas uzturas Jarmukas nometnē, pārtraukt uzbrukumus cilvēktiesību aizstāvjiem;

4.  mudina ievērot Jarmukas neitrālo statusu un aizsargāt nometnes civiliedzīvotājus, jo īpaši sievietes un bērnus, kā arī aizsargāt medicīnas iestādes, skolas un patvēruma vietas;

5.  uzsver, ka Sīrijā notiekošā karadarbība un IS/Da’esh nesen radītie draudi nopietni apdraud Sīrijas un visa Tuvo Austrumu reģiona iedzīvotājus; prasa ES apvienot centienus, lai mazinātu humanitāro krīzi, un apņemties palīdzēt kaimiņvalstīm, lai tās varētu nodrošināt patvērumu cilvēkiem, kuri bēg no konflikta Sīrijā, daudziem zaudējot dzīvību uz kuģiem Vidusjūrā;

6.  prasa visā Sīrijas teritorijā īstenot ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 2139 (2014), Nr. 2165 (2014) un Nr. 2191 (2014); mudina visas konfliktā iesaistītās puses atļaut UNRWA, ICRC un citām starptautiskām palīdzības organizācijām brīvi piekļūt Jarmukas bēgļu nometnei, lai būtu iespējams nekavējoši un bez nosacījumiem sniegt humāno palīdzību, evakuēt ievainotos civiliedzīvotājus un nodrošināt drošu izkļūšanu no nometnes visiem tiem civiliedzīvotājiem, kuri vēlas to atstāt; ņemot vērā nopietnos un nepārtrauktos starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, prasa izveidot humanitāros koridorus, kurus nekontrolētu ne Sīrijas režīms, ne IS/Da’esh un Jabhat al-Nusra;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Komisija nekavējoties piešķīra ārkārtas finansējumu EUR 2,5 miljonu apmērā UNRWA operācijām, lai sniegtu dzīvības glābšanai izšķirīgu palīdzību palestīniešu bēgļiem Sīrijā; atzinīgi vērtē nozīmīgo darbu, ko veic UNRWA, un pauž stingru apņēmību turpināt sadarbību ar UNRWA ģenerālkomisāru Pierre Krähenbühl un visiem citiem partneriem, lai palīdzētu mazināt to cilvēku ciešanas, kam steidzami nepieciešama palīdzība; uzsver nepieciešamību ES un dalībvalstīm palielināt atbalstu UNRWA, lai varētu sniegt ārkārtas atbalstu civiliedzīvotājiem Jarmukā un citās Sīrijas daļās, nodrošinot, ka visi palestīniešu bēgļi, uzņēmējkopienas un citi saņem tādu atbalstu, kāds tiem nepieciešams; mudina ES piedalīties UNRWA lūgtās ārkārtas palīdzības USD 30 miljonu apmērā finansēšanā un sniegt UNRWA diplomātisko un politisko atbalstu;

8.  stingri nosoda pārkāpumus pret bērniem, masveida slepkavošanas, spīdzināšanu, nogalināšanu un seksuālo vardarbību, no kā cieš Sīrijas iedzīvotāji; norāda, ka ir svarīgi veikt attiecīgus pasākumu, lai nodrošinātu nevainīgu civiliedzīvotāju, tostarp sieviešu un bērnu drošību; atzīst, ka sievietes un meitenes Sīrijas konflikta laikā bieži cieš no kara laikā veiktas izvarošanas, tostarp valdošā režīma cietumos; uzsver, ka Ženēvas konvenciju kopīgajā 3. pantā ievainotām un slimām personām tiek garantētas visa nepieciešamā medicīniskā aprūpe, nepieļaujot nekādu nelabvēlīgu nošķiršanu; mudina humānās palīdzības sniedzējus nodrošināt pilnu veselības aprūpes pakalpojumu ciklu ES finansētās humānās palīdzības sniegšanas vietās;

9.  pauž pilnīgu atbalstu ANO īpašā sūtņa Sīrijā Staffan de Mistura centieniem panākt vietēju uguns pārtraukšanu un īstenot humanitārus pārtraukumus, kuru laikā visas puses ļautu piegādāt humāno palīdzību; atkārtoti aicina ES sākt jaunus diplomātiskus centienus šā mērķa sasniegšanai;

10.  atkārtoti aicina ar iekļaujoša un Sīrijas vadīta politiska procesa palīdzību panākt Sīrijas konflikta noturīgu risinājumu, pamatojoties uz 2012. gada jūnija Ženēvas komunikē, kā rezultātā būtu iespējama patiesa politiska pāreja, kura atbilstu Sīrijas iedzīvotāju likumīgajām vēlmēm un ļautu viņiem neatkarīgi un demokrātiski pašiem noteikt savu nākotni; atzinīgi vērtē paziņojumu, ka atjaunotās Ženēvas sarunas starp Asada režīmu, opozīciju, ANO DP dalībvalstīm un reģiona ietekmīgākajām valstīm notiks maijā;

11.  joprojām ir pārliecināts, ka noturīgu mieru Sīrijā nevarēs panākt, ja visu pušu pārstāvji netiks saukti pie atbildības par konflikta laikā pastrādātajiem noziegumiem, tostarp arī Jarmukas nometnē; atkārtoti aicina situāciju Sīrijā nodot izskatīšanai Starptautiskajai Krimināltiesai; aicina ES un dalībvalstis nopietni apsvērt ANO izmeklēšanas komisijas neseno ieteikumu izpētīt iespēju izveidot īpašu tribunālu Sīrijā pastrādāto noziegumu izmeklēšanai;

12.  uzskata, ka Parlamenta pārstāvjiem, tiklīdz to ļaus drošības apstākļi, ir jādodas uz Jarmukas bēgļu nometni, lai neatkarīgi izvērtētu humanitāro situāciju, koordinējot šo braucienu ar ANO, bet neatkarīgi no Asada režīma vai kādas citas šajā konfliktā iesaistītās puses;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO un Arābu valstu līgas īpašajam sūtnim Sīrijā, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam, Palestīniešu likumdošanas padomei un visām Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm.

Juridisks paziņojums