Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0361(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0071/2015

Indgivne tekster :

A8-0071/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/05/2015 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0190

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 60k
Tirsdag den 19. maj 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. maj 2015 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (07597/1/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester(1),

–  der henviser til den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester af 24. januar 2001(2),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/243/EU af 14. april 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester(3),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, afsnit 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0286/2014),

–  der henviser til Domstolens dom af 22. oktober 2013(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A8-0071/2015),

1.  godkender indgåelsen af konventionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådet.

(1) EFT L 320 af 28.11.1998, s. 54.
(2) EUT L 336 af 20.12.2011, s. 2.
(3) EUT L 128 af 30.4.2014, s. 61.
(4) Domstolens dom af 22. oktober 2013, Kommissionen mod Rådet, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.

Juridisk meddelelse