Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2014(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0152/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0152/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/05/2015 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0192

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 63k
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Euroopan parlamentin päätös 19. toukokuuta 2015 Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2014(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, jonka Ranskan oikeusministeri välitti 23. joulukuuta 2014 Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (Cour d’appel de Paris) yleisen syyttäjän pyynnöstä ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 15. tammikuuta 2015,

–  on kuullut Jérôme Lavrilleux’tä työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0152/2015),

A.  toteaa, että Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä liittyen käynnissä olevaan oikeudelliseen tutkintaan, joka koskee väärennöksiä, väärennettyjen asiakirjojen käyttöä, luottamusaseman väärinkäyttöä, petoksen yritystä ja avunantoa näihin rikoksiin ja niiden salaamista, vaalikampanjan laitonta rahoittamista sekä sen salaamista ja avunantoa tällaisessa rikoksessa; toteaa, että ranskalaiset tuomarit haluaisivat tässä yhteydessä toteuttaa toimen, joka johtaisi Jérôme Lavrilleux´n vapauden menettämiseen tai sen rajoittamiseen;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa nro 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  ottaa huomioon, että Ranskan perustuslain 26 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan parlamentin jäsentä ei voida pidättää vakavasta rikoksesta tai muusta merkittävästä rikkomuksesta eikä hänen vapauttaan voida pidättää tai rajoittaa ilman hänen oman parlamenttinsa puhemiehistön antamaa lupaa; toteaa, ettei tällaista lupaa kuitenkaan vaadita, jos jäsen tavataan vakavan rikoksen tai muun merkittävän rikkomuksen yhteydessä itse teosta tai jos tuomio on lopullinen; toteaa, että parlamentti voi pyytää keskeyttämään jäseneensä kohdistuvan vangitsemisen, vapauden pidättämisen tai rajoittamisen tai oikeusmenettelyn;

D.  toteaa, että Jérôme Lavrilleux´n epäillään osallistuneen järjestelyyn, jossa kampanjakuluihin liittyviä laskuja on väärennetty;

E.  toteaa, että Jérôme Lavrilleux´n koskemattomuuden pidättämiseen olisi sovellettava työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan ehtoja;

F.  toteaa, etteivät esitetyt syytteet liity Jérôme Lavrilleux´n asemaan Euroopan parlamentin jäsenenä vaan hänen aiempaan asemaansa vaalikampanjan varajohtajana Ranskan edellisissä presidentinvaaleissa;

G.  toteaa, ettei syyte koske Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitettuja Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoidettaessa ilmaistuja mielipiteitä eivätkä äänestyksiä;

H.  toteaa, ettei parlamentti ole löytänyt todisteita fumus persecutionis -oletuksesta eli riittävän vakavaa ja täsmällistä epäilyä siitä, että menettely on käynnistetty asianomaisen jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön välittömästi Ranskan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle sekä Jérôme Lavrilleux´lle.

(1)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Oikeudellinen huomautus