Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2014(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0152/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0152/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 19/05/2015 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0192

Pieņemtie teksti
PDF 313kWORD 68k
Otrdiena, 2015. gada 19. maijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Pieprasījums atcelt Jérôme Lavrilleux deputāta imunitāti
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija lēmums par pieprasījumu atcelt Jérôme Lavrilleux imunitāti (2015/2014(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt Jérôme Lavrilleux imunitāti, kuru Francijas Republikas tieslietu ministrs nosūtījis 2014. gada 23. decembrī saistībā ar Parīzes Apelācijas tiesas virsprokurora pieprasījumu un par kuru paziņots 2015. gada 15. janvāra plenārsēdē,

–  pēc Jérôme Lavrilleux uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumus(1),

–  ņemot vērā Francijas Republikas Konstitūcijas 26. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0152/2015),

A.  tā kā Parīzes Apelācijas tiesas virsprokurors ir pieprasījis Eiropas Parlamenta deputāta Jérôme Lavrilleux imunitātes atcelšanu, jo patlaban notiek tiesu izmeklēšana par apsūdzībām viltošanā, viltotu dokumentu izmantošanā, uzticības laušanā, krāpšanas mēģinājumā un līdzdalībā šo pārkāpumu izdarīšanā un šo pārkāpumu slēpšanā, vēlēšanu kampaņas nelegālā finansēšanā un šā pārkāpuma slēpšanā un līdzdalībā tā izdarīšanā; un tā kā Francijas tiesneši šajā sakarībā gribētu noteikt Jérôme Lavrilleux brīvību atņemošu vai brīvību ierobežojošu pasākumu;

B.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem;

C.  tā kā Francijas konstitūcijas 26. panta 2. un 3. punktā ir noteikts, ka nevienu parlamenta deputātu nedrīkst nedz aizturēt par noziedzīgiem nodarījumiem un kriminālpārkāpumiem, nedz arī viņam noteikt brīvību atņemošu vai brīvību ierobežojošu pasākumu, ja nav saņemta tās palātas prezidija piekrišana, kuras deputāts viņš ir; tā kā šāda atļauja nav nepieciešama, ja parlamenta deputātu aiztur noziedzīga nodarījuma vai kriminālpārkāpuma izdarīšanas brīdī vai ja spēkā ir stājies notiesājošs spriedums; tā kā Asambleja var pieprasīt apcietinājuma, brīvību atņemoša vai brīvību daļēji ierobežojoša pasākuma vai pret viena no tās deputātiem ierosināta juridiska procesa atlikšanu;

D.  tā kā Jérôme Lavrilleux tiek turēts aizdomās par dalību viltotu rēķinu izgatavošanā attiecībā uz vēlēšanu kampaņas izdevumiem;

E.  tā kā uz Jérôme Lavrilleux imunitātes atcelšanu būtu jāattiecina Reglamenta 9. panta 6. punkta nosacījumi;

F.  tā kā pieprasījumā atcelt imunitāti minētās apsūdzības nav saistītas ar Jérôme Lavrilleux darbību Eiropas Parlamentā un attiecas uz agrāku laiku, kad viņš ieņēma kampaņas direktora vietnieka amatu pēdējās Francijas prezidenta vēlēšanās;

G.  tā kā izmeklēšana neattiecas uz Jérôme Lavrilleux viedokļiem, kurus viņš ir paudis, vai balsojumiem, kurus ir veicis, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. panta nozīmē;

H.  tā kā šajā lietā Parlaments nav guvis nav pierādījumus par fumus persecutionis, proti, nav pietiekami pamatotu un precīzu aizdomu par to, ka juridiskais process ir sākts, lai kaitētu deputāta politiskajai darbībai,

1.  nolemj atcelt deputāta Jérôme Lavrilleux imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Francijas Republikas kompetentajai iestādei un Jérôme Lavrilleux.

(1) Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisks paziņojums