Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2049(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0150/2015

Předložené texty :

A8-0150/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/05/2015 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0193

Přijaté texty
PDF 324kWORD 67k
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk Konečné znění
Žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven poslanecké imunity
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. května 2015 o žádosti, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity (2015/2049(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity, kterou dne 29. prosince 2014 předložilo Nejvyšší státní zastupitelství Polské republiky v souvislosti s trestním stíháním zahájeným Okresním státním zastupitelstvím ve Varšavě (věc sp. zn.: V Ds 223/14) a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 28. ledna 2015,

–  poté, co Janusz Korwin-Mikke dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky a na čl. 7b odst. 1 a čl. 7c odst. 1 polského zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslanců nebo senátorů,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0150/2015),

A.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší státní zastupitelství Polské republiky postoupilo žádost Okresního státního zastupitelství ve Varšavě o souhlas s trestním stíháním poslance Evropského parlamentu Janusze Korwin-Mikke, které se týká trestného činu podle čl. 222 odst. 1 trestního zákona Polské republiky; vzhledem k tomu, že se dotčené řízení týká údajného fyzického napadení veřejné osoby;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie nesmějí být členové Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu tohoto státu;

D.  vzhledem k tomu, že podle čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky není poslanec trestně odpovědný, pokud k tomu Sejm neudělí svůj souhlas;

E.  vzhledem k tomu, že v daném případě rozhoduje o zbavení imunity pouze Parlament; vzhledem k tomu, že Parlament může při svém rozhodování o zbavení imunity přihlédnout příslušně k vyjádření dotčeného poslance(2);

F.  vzhledem k tomu, že jak bylo potvrzeno při jeho slyšení, nemá údajný trestný čin v případě Janusze Korwin-Mikke přímou a zjevnou souvislost s výkonem povinností poslance Evropského parlamentu, ani nepředstavuje názor či hlasování během výkonu funkce poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že v tomto případě Parlament neshledal žádné důkazy, které by svědčily o fumus persecutionis, tj. o dostatečně závažném a přesném podezření, že uvedený případ byl zahájen s úmyslem politicky poškodit dotčeného poslance;

1.  rozhodl, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Polské republiky a Januszovi Korwin-Mikkovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543, bod. rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Rozsudek T-345/05 Mote v. Parlament (uvedeno výše), bod 28.

Právní upozornění