Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2049(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0150/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0150/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 19/05/2015 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0193

Pieņemtie teksti
PDF 313kWORD 69k
Otrdiena, 2015. gada 19. maijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 19. maija lēmums par pieprasījumu atcelt Janusz Korwin-Mikke imunitāti (2015/2049(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt Janusz Korwin-Mikke imunitāti, kuru 2014. gada 29. decembrī nosūtījis Polijas Republikas ģenerālprokurors saistībā ar Varšavas rajona prokuratūras ierosinātu kriminālprocesu krimināllietā (lieta Nr. V Ds 223/14) un par kuru paziņots 2015. gada 28. janvāra plenārsēdē,

–  pēc Janusz Korwin-Mikke uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Polijas Republikas Konstitūcijas 105. panta 2. punktu un Polijas 1996. gada 9. maija likuma par Polijas Parlamenta vai Senāta deputāta pilnvaru īstenošanu 7.b panta 1. punktu un 7.c panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0150/2015),

A.  tā kā Polijas Republikas ģenerālprokurors iesniedza Varšavas rajona prokuratūras pieprasījumu atļaut kriminālprocesa ierosināšanu pret Eiropas Parlamenta deputātu Janusz Korwin-Mikke par pārkāpumu, kas paredzēts Polijas Kriminālkodeksa 222. panta 1. punktā; tā kā šis process jo īpaši attiecas uz iespējamu publiskas amatpersonas fiziskās neaizskaramības pārkāpumu;

B.  tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantu pret Eiropas Parlamenta deputātiem nedrīkst veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai sākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot deputāta pienākumus;

C.  tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta deputātiem;

D.  tā kā saskaņā ar Polijas Republikas Konstitūcijas 105. panta 2. punktu deputātu nedrīkst saukt pie kriminālatbildības, ja Sejms nav devis piekrišanu;

E.  tā kā par to, vai konkrētā gadījumā imunitāti atcelt vai saglabāt, lemj tikai Parlaments; tā kā Parlaments, lai pieņemtu lēmumu par deputāta(-es) imunitātes atcelšanu vai saglabāšanu, var kritiski ņemt vērā viņa vai viņas nostāju(2);

F.  tā kā šajā uzklausīšanas sanāksmē apstiprinājās arī tas, ka iespējamais pārkāpums nav nedz tieši vai acīmredzami saistīts ar Janusz Korwin-Mikke pienākumu izpildi Eiropas Parlamenta deputāta amatā, nedz ir uzskatāms par Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu izpildes ietvaros paustu viedokli vai veiktu balsojums, kas paredzēti 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā;

G.  tā kā šajā gadījumā Parlaments nav guvis pierādījumus par fumus persecutionis, proti, tam nav pietiekami nopietnu un pamatotu aizdomu, ka lieta ierosināta nolūkā attiecīgajam deputātam nodarīt politisku kaitējumu,

1.  nolemj atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Polijas Republikas kompetentajai iestādei un Janusz Korwin-Mikke.

(1) Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Lieta T-345/05 Mote pret Parlamentu (atsauce sniegta iepriekš) 28. punkts.

Juridisks paziņojums