Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2071(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0151/2015

Indgivne tekster :

A8-0151/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/05/2015 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0194

Vedtagne tekster
PDF 277kWORD 63k
Tirsdag den 19. maj 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis’ parlamentariske immunitet
P8_TA(2015)0194A8-0151/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. maj 2015 om anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis’ immunitet (II) (2015/2071(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' immunitet, som er fremsendt af viceanklageren ved Grækenlands højesteret den 10. marts 2015 i forbindelse med sag nr. ABM Δ2011/5382, Β2012/564 ved førsteinstansretten i Thessaloniki, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 25. marts 2015,

–  der henviser til, at Theodoros Zagorakis har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0151/2015),

A.  der henviser til, at viceanklageren ved Grækenlands højesteret har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet i forbindelse med eventuelle retslige skridt angående en påstået strafbar handling;

B.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

D.  der henviser til, at Zagorakis anklages for at være ansvarlig for nogle finansielle uregelmæssigheder mellem 2007 og 2012 i fodboldklubben PAOK, som han var formand for på det tidspunkt;

E.  der henviser til, at den påståede strafbare handling klart ikke har forbindelse til Zagorakis’ hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men derimod til hans post som formand for fodboldklubben PAOK;

F.  der henviser til, at straffesagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af ​​hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at der foreligger fumus persecutionis, da straffesagen blev indledt flere år før medlemmets tiltrædelse af embedet;

1.  vedtager at ophæve Theodoros Zagorakis’ immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til anklageren ved Grækenlands højesteret og til Theodoros Zagorakis.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23).

Juridisk meddelelse