Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Islandiga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I
 Dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed ***I
 Dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõju ***I
 Impordi ühised eeskirjad ***I
 Ühised ekspordieeskirjad ***I
 Gaboni ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Andorra ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Seišellide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Venemaa ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Albaania ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Singapuri ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Maroko ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Armeenia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga *
 Volituste kontrollimine
 Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta ***I
 ELi ja Senegali vaheline säästva kalanduse partnerlusleping ***
 USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta
 Terrorismivastased meetmed
 Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine
 Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine
 AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee tegevus
Tekstid
Lõplik väljaanne (172 kb)
Õigusalane teave