Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 11 lutego 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Środki ochronne przewidziane w Umowie z Islandią ***I
 Środki dotyczące zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych ***I
 Połączone oddziaływanie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych ***I
 Wspólne reguły przywozu ***I
 Wspólne reguły wywozu ***I
 Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę *
 Weryfikacja mandatów
 Wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ***I
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu ***
 Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA
 Środki walki z terroryzmem
 Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem
 Oznaczenie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych
 Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
Teksty
Wersja ostateczna (184 kb)
Informacja prawna