Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 11. februára 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Ochranné opatrenia ustanovené v Dohode s Islandskou republikou ***I
 Antidumpingové a antidotačné opatrenia ***I
 Opatrenia vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami***I
 Spoločné pravidlá na dovozy ***I
 Spoločné pravidlá na vývozy ***I
 Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *
 Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ***I
 Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi EÚ a Senegalskou republikou ***
 Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA
 Protiteroristické opatrenia
 Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu
 Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách
 Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ
Texty
Finálna verzia (180 kb)
Právne oznámenie