Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2712(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0473/2015

Keskustelut :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Äänestykset :

PV 21/05/2015 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0212

Hyväksytyt tekstit
PDF 173kWORD 71k
Torstai 21. toukokuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus
P8_TA(2015)0212RC-B8-0473/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. toukokuuta 2015 Swazimaasta ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapauksesta (2015/2712(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon Swazimaan työmarkkinasuhteista annetun lain vuodelta 2000 (muutettu),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ihmisarvoisen työn toimintaohjelmassa Swazimaalle laaditun maakohtaisen ohjelman,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 4. lokakuuta 2011 antaman Swazimaata koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin,

–  ottaa huomioon EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) sellaisena kuin Euroopan parlamentti on sen hyväksynyt 31. lokakuuta 2012,

–  ottaa huomioon kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa Genevessä 6. kesäkuuta 2014 annetun EU:n julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 30. heinäkuuta 2014 antaman julkilausuman The Nation-aikakauslehden päätoimittajalle Bheki Makhubulle ja ihmisoikeusjuristi Thulani Masekolle langetetusta tuomiosta,

–  ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnan (ACHPR) sananvapaudesta Swazimaan kuningaskunnassa antaman päätöslauselman 286,

–  ottaa huomioon The Nation-aikakauslehden päätoimittajan Bheki Makhubun ja ihmisoikeusjuristi Thulani Masekon äskettäisestä pidätyksestä ja heidän vangittuina pitämisensä jatkumisesta 1. huhtikuuta 2014 annetun EU:n paikallisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon sananvapaudesta ja tiedonsaannista Afrikassa vastaavan ACHPR:n erityisraportoijan 28. maaliskuuta 2014 antaman lehdistötiedotteen Thulani Rudolf Masekon ja Bheki Makhubun pidätyksestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Swazimaa on kuningas Mswati III:n hallitsema absoluuttinen monarkia ja että vuonna 1973 kuningas julisti maahan hätätilan, joka 41 vuotta myöhemmin on yhä voimassa, ja että kuninkaalla on absoluuttinen valta suhteessa hallitukseen, parlamenttiin ja oikeuslaitokseen; ottaa huomioon, että hänen hallituskaudellaan ihmisoikeustilanne ja elintaso ovat heikentyneet ja krooninen köyhyys kasvanut huomattavasti, samalla kun oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on vähentynyt, mistä osoituksena on erityisesti se, että poliittisia puolueita on kielletty; ottaa huomioon, että työntekijöiden perusoikeuksien loukkauksista on tullut järjestelmään kuuluvia ja että viimeisen vuosikymmenen aikana Swazimaan hallitus on rikkonut ammattiyhdistys- ja ihmisoikeuksia, eikä se ole ottanut huomioon ILOn väliintuloja, jotka ovat koskeneet ILOn yleissopimuksen nro 87 soveltamista;

B.  toteaa, että Swazimaan ammatillisen yhteisjärjestön palveluksessa työskentelevä juristi Thulani Maseko pidätettiin 17. maaliskuuta 2014 sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut artikkelin, jossa hän arvosteli Swazimaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden puutetta; toteaa, että 19. maaliskuuta 2015, hänen julkaistuaan vankilakirjeen, jossa hän arvosteli ankarasti vankeusolojaan, hänet tuotiin vankilan kurinpitokomitean eteen ilman että asianajaja oli läsnä ja siirrettiin sitten pakolla eristysselliin; toteaa, että vaikka hän on valittanut tästä päätöksestä, mitään päivämäärää hänen kuulemiselleen korkeimmassa oikeudessa ei ole vielä ilmoitettu;

C.  toteaa, että maan ainoana riippumattomana päivälehtenä pidetyn The Nation ‑lehden kolumnisti ja päätoimittaja Bheki Makhubu pidätettiin syytettynä oikeuslaitoksen skandalisoimisesta ja oikeuden halventamisesta sen jälkeen, kun hän oli julkaissut oikeuslaitosta arvostelevan artikkelin;

D.  toteaa, että 17. heinäkuuta 2014 Thulani Maseko ja Bheki Makhubu tuomittiin oikeuden halventamisesta Swazimaan korkeimmassa oikeudessa ja heille langetettiin kahden vuoden vankeusrangaistus, joka vaikuttaa kohtuuttomalta verrattuna vastaavanlaisissa tapauksissa annettuun tavanomaiseen tuomioon eli 30 päivän vankeuteen, joka on mahdollista muuttaa sakkorangaistukseksi; toteaa, että oikeuden puheenjohtajana toiminut tuomari Mpendulo Simelane oli mainittu nimeltä yhdessä Bheki Masekon lehdessä julkaistussa artikkelissa ja että tämä merkitsee selvää eturistiriitaa ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin estettä;

E.  toteaa, ettei kritiikkiä esittävien henkilöiden oikeudellinen ajojahti Swazimaassa rajoitu Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaukseen vaan on osa huolestuttavaa suuntausta sananvapauden rajoittamiseen Swazimaassa; toteaa, että 32 laissa rajoitetaan sananvapautta ja tiedonsaantia ja että poliittiset puolueet on kielletty vuodesta 1973;

F.  toteaa, että sen lisäksi, että Swazimaan viranomaiset käyttävät oikeuden halventamista koskevia syytteitä arvostelijoitaan vastaan, ne myös käyttävät vuoden 2008 terrorismin vastustamislakia sekä kansankiihotuksesta ja kumouksellista toiminnasta vuonna 1938 annettua lakia aktiivisesti pelotellakseen aktivisteja ja rajoittaakseen oikeutta sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen; toteaa, että viranomaiset myös panivat syyskuussa 2014 Thulani Masekoa vastaan vireille kansankiihotuksesta ja kumouksellista toiminnasta annetun lain rikkomista koskevan oikeudenkäynnin, joka perustuu häntä vastaan jo vuonna 2009 esitettyyn kansankiihotussyytteeseen; toteaa, että kansainväliset järjestöt ovat tuominneet terrorismin vastustamislain katsoen sen olevan ristiriidassa Swazimaan ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa monin eri perustein;

G.  toteaa, että huhtikuussa 2014 seitsemän ihmistä pidätettiin ja pantiin syytteeseen terroriteoista pelkästään sillä perusteella, että he olivat pukeutuneet poliittiseen t-paitaan; toteaa, että puhuessaan parlamentille 7. elokuuta 2014 Swazimaan pääministeri Barnabas Sibusiso Dlamini sanoi, että Washington DC:ssä pidettyyn Afrikan huippukokoukseen osallistuneet kaksi ammattiyhdistysjohtajaa olisi tapettava kuristamalla sen vuoksi, että he olivat arvostelleet hallitusta ja että ainoastaan hyväksyttyjen ammattiliittojen olisi sallittava juhlia vapunpäivää;

H.  toteaa, että 8. lokakuuta 2014 Swazimaan työ- ja sosiaaliturvaministeri Winnie Magagula lakkautti kaikki keskusliitot välittömästi, hajotti Swazimaan ammatillisen yhteisjärjestön (TUCOSWA), Swazimaan yhdistyneet ammattiliitot (ATUSWA), Swazimaan työnantajien keskusliiton ja kauppakamarin (FSE&CC) sekä useita muita sääntömääräisiä elimiä; ottaa huomioon, että ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta tehdyssä, Swazimaan ratifioimassa ILOn yleissopimuksessa nro 87 olevassa 5 artiklassa, jonka Swazimaan hallitus on ratifioinut, tunnustetaan työntekijäjärjestöjen oikeus liittyä valintansa mukaisesti keskusliittoihin ja ‑järjestöihin;

I.  toteaa, että Swazimaan hallitus jätti täysin huomiotta kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen esittämät suositukset ja toistuvat kehotukset kunnioittaa Swazimaan ratifioimissa kansainvälisissä yleissopimuksissa, etenkin ILOn yleissopimuksessa nro 87, taattuja oikeuksia ja sen sijaan lakkautti täysin työntekijöiden oikeuden vapaaseen yhdistymiseen ja ammattiyhdistystoimintaan;

J.  ottaa huomioon, että Kansainvälisen ammattijärjestöjen liiton yhdistymisvapauden edistymisen arvioimiseksi ja poliittisten ja ihmisoikeusaktivistien tapaamiseksi 14.–16. toukokuuta 2015 Swazimaahan järjestämän tiedonhankintamatkan jälkeen TUCOSWA on lopulta rekisteröity uudelleen; ottaa huomioon, että tästä huolimatta viranomaiset eivät ole antaneet takeita siitä, etteivät ne puutu ammattiliittojen toimintaan ja organisointiin, ja itse asiassa poliisivoimat ovat tulleet paikalle ammattiliittojen kokouksiin;

K.  toteaa, että 15. heinäkuuta 2014 EU saattoi päätökseen talouskumppanuussopimusta koskevat neuvottelut eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusryhmän (johon myös Swazimaa kuuluu) kanssa ja että tämä sopimus on tulossa Euroopan parlamentin käsiteltäväksi vuoden 2015 toisella puoliskolla mahdollista hyväksyntää varten;

L.  toteaa, että marraskuussa 2014 Swazimaa menetti AGOA:n (African Growth and Opportunity Act) mukaisen etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksensa Yhdysvaltojen kanssa, koska hallitus ei ollut toteuttanut uudistuksia, joihin se oli vapaaehtoisesti sitoutunut vuonna 2013 ja joita olivat muun muassa puuttuminen yhdistymis-, kokoontumis- ja sananvapauden rajoituksiin, esimerkiksi Thulani Masekon ja Bheki Makhubun vankeuteen, eikä muuttanut terrorismin vastustamislakia, yleisestä järjestyksestä annettua lakia ja työmarkkinasuhteista annettua lakia;

M.  ottaa huomioon, että yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston (EKR) puitteissa EU on jakanut 62 miljoonaa euroa maaohjelmassa vuosiksi 2014–2020, missä painopisteitä ovat muun muassa hyvän hallintotavan, avoimuuden, vastuuvelvollisuuden, oikeuslaitoksen riippumattomuuden, oikeusvaltioperiaatteen ja turvallisuuden vahvistamisen edistäminen;

1.  kehottaa vapauttamaan Thulani Masekon ja Bheki Makhubun välittömästi ja ehdoitta, kun otetaan huomioon, että heidän vankeusrangaistuksensa liittyy suoraan siihen, että he ovat käyttäneet laillisesti oikeuttaan sanan- ja mielipiteenvapauteen; kehottaa myös vapauttamaan kaikki mielipidevangit ja poliittiset vangit, mukaan lukien People’s United Democratic Movement ‑puolueen puheenjohtaja Mario Masuku ja Swazimaan nuorisokongressin pääsihteeri Maxwell Dlamini; tuomitsee molempien vankien karut vankeusolot ja kehottaa Swazimaan viranomaisia takaamaan heidän fyysisen ja henkisen koskemattomuutensa kaikissa olosuhteissa;

2.  muistuttaa Swazimaan Cotonoun sopimuksen puitteissa tekemistä sitoumuksista, jotka koskevat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeusperiaatteiden, muun muassa sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden, kunnioittamista; ilmaisee syvän huolensa demokratian ja perusoikeuksien rapautumisesta Swazimaassa sekä hallituksen jatkuvasti raaistuvasta tavasta vastata arvostelijoilleen;

3.  panee merkille, että Thulani Masekolle ja Bheki Makhubulle langetettu tuomio on paljon ankarampi kuin muut vastaavissa tapauksissa annetut tuomiot, ja katsoo, että tämä on selkeä yritys vaientaa nämä aktivistit ja että se toimii pelotteena muille, kuten vastuullinen tuomari on todennut; vaatii, että Swazimaan hallitus tekee välittömästi lopun viranomaisten harjoittamasta sellaisten toimittajien, juristien, riippumattomasti toimivien tuomareiden, ammattiliittojen virkailijoiden ja parlamentin jäsenten pelottelusta, joita on uhattu väkivallalla, pidätyksellä, syytteeseenpanolla tai muilla painostustoimenpiteillä sen vuoksi, että he ovat puolustaneet ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta tai poliittisia uudistuksia;

4.  kehottaa Swazimaan hallitusta aloittamaan ammattiliittojen kanssa aidon vuoropuhelun lainsäädännön uudistuksista, joilla varmistetaan työntekijöiden oikeuksien kunnoittaminen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti;

5.  kehottaa Swazimaan viranomaisia toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä kunnioittaakseen ja edistääkseen sananvapautta, taatakseen demokratian ja moniarvoisuuden sekä luodakseen lainsäädäntökehyksen, joka mahdollistaa poliittisten puolueiden rekisteröitymisen, toiminnan ja täysimääräisen osallistumisen kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusvelvoitteiden sekä Swazimaan perustuslain ja erityisesti sen 24 pykälän mukaisesti;

6.  korostaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuus on demokraattinen perusperiaate, jota on kunnioitettava;

7.  katsoo, että poliittisten aktivistien vangitseminen ja ammattiliittojen kieltäminen rikkovat selvästi Swazimaan Cotonoun sopimuksen puitteissa antamia sitoumuksia, jotka koskevat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, ja myös SADC:n talouskumppanuussopimuksen kestävää kehitystä koskevaa lukua; toteaa, että parlamentin tuki tälle sopimukselle riippuu annettujen sitoumusten kunnioittamisesta, mukaan lukien sitoumus noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia ja etenkin keskeisiä ILOn standardeja kuten sen yleissopimuksia nro 87 ja 98;

8.  muistuttaa, että EU myöntää Swazimaalle GSP-kauppaetuudet tarjotakseen kaupan kannustimia keskeisten ihmis- ja työoikeuksien sekä hyvän hallintotavan varmistamiseksi; katsoo, että ammattiliittojen kieltäminen ja poliittisten vastustajien vangitseminen sotivat näitä tavoitteita vastaan;

9.  kehottaa näin ollen komissiota noudattamaan velvoitteitaan valvoa sitä, että Swazimaa noudattaa ihmisoikeuksia sekä työtä ja ympäristöä koskevia yleissopimuksia yleisen tullietuusjärjestelmän yhteydessä, sekä käynnistämään tutkinnan sen selvittämiseksi, onko yleisessä tullietuusjärjestelmässä suojattuja työoikeuksia rikottu vakavasti ja järjestelmällisesti;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Swazimaan hallitukselle, eteläisen Afrikan kehitysyhteisön jäsenvaltioiden hallituksille, Kansainväliselle työjärjestölle, Afrikan unionille ja YK:n pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö