Indekss 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0014(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0362/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0362/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 27/05/2015 - 10.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0216

Pieņemtie teksti
PDF 654kWORD 244k
Trešdiena, 2015. gada 27. maijs - Brisele Galīgā redakcija
Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. maija lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 73. panta 2. punktu un 74. pantu,

nolemj sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu mandātu:

MANDĀTS

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2.apsvērums
(2)  Pašreizējo programmu piemērošanas pieredze, neatkarīgu novērtējumu secinājumi un tiem sekojušā turpmāko politikas risinājumu analīze liecina, ka abām skolu apgādes programmām joprojām ir spēkā to izveidi noteikušais loģiskais pamatojums. Pašreizējā situācijā, kad augļu un dārzeņu, tostarp banānu, patēriņš turpina samazināties un situāciju vēl vairāk saasina tādas parādības kā, piemēram, mūsdienām raksturīgais intensīvi apstrādātas pārtikas (tātad pārtikas, kurā bieži ir augsts pievienoto cukuru, sāls un taukvielu saturs) patēriņa pieaugums, būtu jāsaglabā Savienības finansiālais atbalsts izglītības iestādēs esošo bērnu apgādei ar īpaši izraudzītiem lauksaimniecības produktiem.
(2)  Pašreizējo programmu piemērošanas pieredze, neatkarīgu novērtējumu secinājumi un tiem sekojušā turpmāko politikas risinājumu analīze, kā arī grūtie sociālie apstākļi daudzās dalībvalstīs liecina, ka abu skolu apgādes programmu turpināšana un stiprināšana ir īpaši būtiska. Pašreizējā situācijā, kad svaigu augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un piena produktu patēriņš turpina samazināties, jo īpaši bērnu vidū, un lielākam skaitam bērnu ir aptaukošanās tādu patēriņa paradumu dēļ, kuriem raksturīgs intensīvi apstrādātas pārtikas (tātad pārtikas, kurā bieži ir augsts pievienoto cukuru, sāls, taukvielu un/vai piedevu saturs) patēriņa pieaugums, sniedzot Savienības finansiālo atbalstu izglītības iestādēs esošo bērnu apgādei ar īpaši izraudzītiem lauksaimniecības produktiem, būtu vairāk jācenšas veicināt veselīgas ēšanas paradumus un vietējo produktu patēriņu.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 6. Šajā kompromisā ir uzsvērta skolu programmu nozīme, kā arī iemesli, kādēļ tās būtu jāturpina un jāpastiprina. Turklāt pēc Komisijas lēmuma pārvērtēt priekšlikumu ir svarīgi, lai Parlaments pieņemtu stingru nostāju, atbalstot programmu turpināšanu.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3.apsvērums
(3)  Dažādu politikas risinājumu analīze rāda, ka konkrētos mērķus, uz kuriem kopējā lauksaimniecības politika virzās ar skolu apgādes programmu starpniecību, pilnīgāk un efektīvāk var sasniegt, izmantojot vienotu pieeju kopēja tiesiskā un finanšu regulējuma satvarā. Tas ļautu dalībvalstīm maksimāli palielināt produktu izplatīšanas ietekmi nemainīga budžeta apstākļos un uzlabotu pārvaldības efektivitāti. Tomēr, lai ņemtu vērā augļu un dārzeņu, tostarp banānu un piena produktu un to piegādes ķēžu atšķirības, atsevišķi elementi, piemēram, attiecīgais budžeta finansējums, būtu jānodala arī turpmāk. Ņemot vērā pašreizējo programmu īstenošanas pieredzi, būtu jāsaglabā dalībvalstu līdzdalības brīvprātīguma princips. Ņemot vērā atšķirīgās patēriņa situācijas dalībvalstīs, būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm, kas piedalās programmā, pašām izvēlēties, vai tās vēlas izplatīt visu vai tikai viena veida produktus, ar kuriem principā var apgādāt bērnus izglītības iestādēs.
(3)  Dažādu politikas risinājumu analīze rāda, ka konkrētos mērķus, uz kuriem kopējā lauksaimniecības politika virzās ar skolu apgādes programmu starpniecību, pilnīgāk un efektīvāk var sasniegt, izmantojot vienotu pieeju kopēja tiesiskā un finanšu regulējuma satvarā. Tas ļautu dalībvalstīm maksimāli palielināt produktu izplatīšanas ietekmi nemainīga budžeta apstākļos un uzlabotu pārvaldības efektivitāti. Tomēr, lai ņemtu vērā augļu un dārzeņu, tostarp banānu un piena produktu un to piegādes ķēžu atšķirības, atsevišķi elementi, piemēram, attiecīgais budžeta finansējums, būtu jānodala arī turpmāk. Ņemot vērā pašreizējo programmu īstenošanas pieredzi, būtu jāsaglabā dalībvalstu līdzdalības brīvprātīguma princips. Ņemot vērā atšķirīgās patēriņa situācijas dalībvalstīs, būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm, kas piedalās programmā, vienojoties ar ieinteresētajiem reģioniem, pašām izvēlēties, vai tās vēlas izplatīt visu vai tikai viena veida produktus, ar kuriem principā var apgādāt bērnus izglītības iestādēs. Dalībvalstis arī varētu apsvērt iespēju ieviest mērķtiecīgus pasākumus, lai novērstu piena patēriņa samazināšanos pusaudžu vidū.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4.apsvērums
(4)  Ir konstatēta svaigu augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un dzeramā piena patēriņa samazināšanās tendence. Tāpēc ir lietderīgi skolu programmu satvarā izplatīt tieši šos produktus. Tas savukārt palīdzētu mazināt skolas organizatorisko slogu, palielinātu izplatīšanas ietekmi ierobežota budžeta apstākļos un būtu saskaņā ar pastāvošo praksi, jo šos produktus arī tagad izdala visbiežāk.
(4)  Ir konstatēta svaigu augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un dzeramā piena patēriņa samazināšanās tendence. Tāpēc ir lietderīgi skolu programmu satvarā izplatīt vispirms tieši šos produktus. Tas savukārt palīdzētu mazināt skolas organizatorisko slogu, palielinātu izplatīšanas ietekmi ierobežota budžeta apstākļos un būtu saskaņā ar pastāvošo praksi, jo šos produktus arī tagad izdala visbiežāk. Tomēr, cenšoties panākt uztura ieteikumos minēto kalcija uzņemšanas līmeni un ņemot vērā aizvien biežāk sastopamās problēmas, kas saistītas ar piena laktozes nepanesību, būtu jāļauj dalībvalstīm izdalīt arī dažus citus piena produktus, piemēram, jogurtu un sieru, kas neapšaubāmi labvēlīgi ietekmē bērnu veselību. Turklāt būtu jāpieliek pūles, lai nodrošinātu vietējo un reģionālo produktu izdalīšanu.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 1 — 3. daļa.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5.apsvērums
(5)  Lai ar programmu varētu reāli sasniegt tās īstermiņa un ilgtermiņa mērķus – palielināt augļu un dārzeņu lietošanu uzturā un veidot veselīgas ēšanas paradumus –, papildus ir vajadzīgi izglītojoši pasākumi. Ņemot vērā šo pasākumu lielo nozīmi, tie būtu jāpiemēro gan attiecībā uz augļu un dārzeņu, tostarp banānu, gan attiecībā uz piena izdalīšanu. Tiem vajadzētu būt tādiem, kas dod tiesības uz Savienības atbalstu. Atbalsta pasākumi ir noteicošais instruments, lai bērnos atjaunotu saikni ar lauksaimniecību un tās dažādajiem produktiem, tāpēc, lai varētu sasniegt programmas mērķus, būtu jādod iespēja dalībvalstīm savos tematiskajos pasākumos ietvert plašāku lauksaimniecības produktu klāstu. Tomēr, lai veicinātu veselīgus ēšanas paradumus, valsts veselības aizsardzības iestādēm būtu jāiesaistās šajā procesā un jāapstiprina produktu saraksts, kā arī abas izdalāmo produktu grupas, un jāpieņem lēmumi par to uzturvērtības aspektiem.
(5)  Lai ar programmu varētu reāli sasniegt tās īstermiņa un ilgtermiņa mērķus – palielināt augļu un dārzeņu lietošanu uzturā un veidot veselīgas ēšanas paradumus –, ir vajadzīgi papildu izglītojoši pasākumi. Ņemot vērā šo pasākumu nozīmi, tie būtu jāpiemēro gan attiecībā uz augļu un dārzeņu, tostarp banānu, gan attiecībā uz piena un piena produktu izdalīšanu. Tiem vajadzētu būt tādiem, kas dod tiesības uz Savienības atbalstu. Papildu izglītojoši pasākumi ir noteicošais instruments, lai bērnos atjaunotu saikni ar lauksaimniecību un daudzveidīgajiem Savienības lauksaimniecības produktiem, jo īpaši reģionā ražotajiem produktiem, piemēram, ar uztura ekspertu un lauksaimnieku atbalstu, un lai varētu sasniegt programmas mērķus, būtu jādod iespēja dalībvalstīm savos tematiskajos pasākumos ietvert plašāku lauksaimniecības produktu klāstu, piemēram, pārstrādātus augļus un dārzeņus, kuriem nav pievienots cukurs, sāls, taukvielas vai saldinātāji, un citus vietējos, reģionālos vai valstī ražotos produktus, piemēram, medu, galda olīvas, olīveļļu un kaltētus augļus. Tomēr, lai veicinātu veselīgus ēšanas paradumus, par uzturu un/vai veselības aizsardzību atbildīgajām valsts iestādēm būtu jāiesaistās šajā procesā un jāapstiprina produktu saraksts, kā arī abas izdalāmo produktu grupas, un jāpieņem lēmumi par to uzturvērtības aspektiem.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 2 — 5. daļa.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
6.apsvērums
(6)  Lai nodrošinātu pareizu budžeta pārvaldību, būtu jānosaka Savienības atbalsta maksimālā summa par apgādi ar augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un pienu, izglītojošiem atbalsta pasākumiem un ar tiem saistītajām izmaksām. Minētajai summai būtu jāatspoguļo pašreizējā situācija. Ņemot vērā gūto pieredzi un lai vienkāršotu pārvaldību, attiecībā uz Savienības finansiālo atbalstu būtu jātuvina esošie finansēšanas modeļi, kuri turpmāk būtu jābalsta uz vienotu pieeju. Tāpēc ir lietderīgi ierobežot Savienības atbalsta apjomu attiecībā uz produktu cenu, nosakot maksimālo Savienības atbalsta apjomu par vienu porciju augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un vienu porciju piena, un atcelt augļu un dārzeņu, tostarp banānu, obligātā līdzfinansējuma principu. Ņemot vērā attiecīgo produktu cenu svārstīgumu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz pasākumiem, ar ko nosaka Savienības atbalsta lielumu vienas produktu porcijas cenā un definē, kas ir porcija.
(6)  Lai nodrošinātu pareizu budžeta pārvaldību, būtu jānosaka Savienības atbalsta maksimālā summa par apgādi ar augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un pienu, papildu izglītojošiem pasākumiem un ar tiem saistītajām izmaksām. Minētajai summai būtu jāatspoguļo pašreizējā situācija. Ņemot vērā gūto pieredzi un lai vienkāršotu pārvaldību, attiecībā uz Savienības finansiālo atbalstu būtu jātuvina esošie finansēšanas modeļi, kuri turpmāk būtu jābalsta uz vienotu pieeju. Tāpēc ir lietderīgi ierobežot Savienības atbalsta apjomu attiecībā uz produktu cenu, nosakot maksimālo Savienības atbalsta apjomu vienam bērnam un vienai piegādes darbībai attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem un pienu, un atcelt augļu un dārzeņu, tostarp banānu, obligātā līdzfinansējuma principu. Ņemot vērā attiecīgo produktu cenu svārstīgumu, būtu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz šīs robežvērtības aprēķināšanas pasākumiem.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
7.apsvērums
(7)  Lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu Savienības līdzekļu izlietošanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz pasākumiem, ar ko nosaka Savienības atbalsta indikatīvo piešķīrumu katrai dalībvalstij un metodes, pēc kādām atbalstu pārdala starp dalībvalstīm, pamatojoties uz saņemtajiem atbalsta prasījumiem. Indikatīvie piešķīrumi būtu jānosaka atsevišķi augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un atsevišķi pienam saskaņā ar to izplatīšanas brīvprātīguma pieeju. Attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, iedalīto līdzekļu proporcijai būtu jāatspoguļo pašreizējais līdzekļu sadalījums dalībvalstīm un jāpamatojas uz objektīviem kritērijiem, proti, bērnu skaitu vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem, kas izteikts kā iedzīvotāju skaita proporcija, un jāņem vērā arī attiecīgo reģionu attīstības statuss. Lai ļautu dalībvalstīm saglabāt savu pašreizējo programmu mērogu un pārējās mudinātu iesaistīties piena izdalīšanā, ir lietderīgi, iedalot līdzekļus pienam, ņemt vērā divu faktoru salikumu, proti, skolām paredzētā piena programmas līdzekļu vēsturisko izmantojumu dalībvalstīs un objektīvu kritēriju – bērnu skaitu vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem, kas izteikts kā iedzīvotāju skaita proporcija un izmantots augļu un dārzeņu, tostarp banānu programmā. Lai atrastu abu faktoru pareizo samēru, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz papildu noteikumu pieņemšanu par abu minēto kritēriju līdzsvaru. Turklāt, ņemot vērā periodiskās izmaiņas dalībvalstu reģionu demogrāfiskajā vai attīstības stāvoklī, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz novērtēšanu, ko reizi trijos gados veic par to, vai līdzekļi, kas dalībvalstīm piešķirti uz minēto kritēriju pamata, joprojām ir adekvāti.
(7)  Lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu Savienības līdzekļu izlietošanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu pieņemt tiesību aktus attiecībā uz pasākumiem, ar ko nosaka Savienības atbalsta indikatīvo piešķīrumu katrai dalībvalstij un metodes, pēc kādām atbalstu pārdala starp dalībvalstīm, pamatojoties uz saņemtajiem atbalsta prasījumiem. Indikatīvie piešķīrumi būtu jānosaka atsevišķi augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un atsevišķi pienam saskaņā ar to izplatīšanas brīvprātīguma pieeju. Attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, iedalīto līdzekļu proporcijai būtu jāatspoguļo pašreizējais līdzekļu sadalījums dalībvalstīm un jāpamatojas uz objektīviem kritērijiem, proti, bērnu skaitu vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem, kas izteikts kā iedzīvotāju skaita proporcija, un jāņem vērā arī attiecīgo reģionu attīstības statuss. Lai ļautu dalībvalstīm saglabāt savu pašreizējo programmu mērogu un pārējās mudinātu iesaistīties piena izdalīšanā, ir lietderīgi, iedalot līdzekļus pienam, ņemt vērā četru faktoru salikumu, proti, skolām paredzētā piena programmas līdzekļu vēsturisko izmantojumu dalībvalstīs, izņemot Horvātiju, kur, par pamatu ņemot šo regulu, jānosaka noteikta fiksēta summa, un objektīvu kritēriju – bērnu skaitu vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem, kas izteikts kā iedzīvotāju skaita proporcija un izmantots augļu un dārzeņu, tostarp banānu programmā, reģionu attīstības līmeni dalībvalstī un Savienības minimuma izdevuma līmeni uz vienu bērnu gadā. Lai atrastu šo četru faktoru pareizo samēru, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz papildu noteikumu pieņemšanu par šo četru minēto kritēriju līdzsvaru. Turklāt, ņemot vērā periodiskās izmaiņas dalībvalstu reģionu demogrāfiskajā vai attīstības stāvoklī, būtu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz novērtēšanu, ko reizi trijos gados veic par to, vai līdzekļi, kas dalībvalstīm piešķirti uz minēto kritēriju pamata, joprojām ir pietiekami. Šo programmu īstenojot attālos reģionos, Savienības atbalstam būtu jāpiemēro palielinājums par 5 %, ņemot vērā, ka tajos ir ierobežota lauksaimniecības dažādošana un bieži vien noteikti produkti attiecīgajā reģionā nav pieejami, un tas palielina transporta un uzglabāšanas izmaksas.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 4 — 3. daļa.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
8.apsvērums
(8)  Lai ļautu demogrāfiskā ziņā mazām dalībvalstīm īstenot izmaksu ziņā efektīvu programmu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz Savienības atbalsta minimālo apjomu, ko dalībvalstis ir tiesīgas saņemt par augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un pienu.
(8)  Lai ļautu demogrāfiskā ziņā mazām dalībvalstīm īstenot izmaksu ziņā efektīvu programmu, būtu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz Savienības atbalsta minimālo apjomu, ko dalībvalstis ir tiesīgas saņemt par augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, pienu un piena produktiem.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
9.apsvērums
(9)  Pienācīgas administratīvās vadības un budžeta pārvaldības interesēs dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un/vai piena izdalīšanas programmās, būtu katru gadu jāpiesakās Savienības atbalstam. Lai vienkāršotu procedūras un pārvaldību, šie pieteikumi būtu jānoformē kā atsevišķi atbalsta pieprasījumi. Pēc dalībvalstu pieteikuma saņemšanas Komisijai būtu jāpieņem lēmums par augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un piena programmu galīgajiem piešķīrumiem, nepārsniedzot budžetā pieejamās apropriācijas un ņemot vērā nedaudzos piešķīrumu pārgrupējumus, kas ļauj noteikt izdalīšanas prioritātes, pamatojoties uz uztura vajadzībām. Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem paredz minētās piešķīrumu pārgrupēšanas nosacījumus un ierobežojumus.
(9)  Pienācīgas administratīvās vadības un budžeta pārvaldības interesēs dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un/vai piena un piena produktu izdalīšanas programmās, būtu katru gadu jāpiesakās Savienības atbalstam. Lai vienkāršotu procedūras un pārvaldību, šādi pieteikumi būtu jānoformē kā atsevišķi atbalsta pieprasījumi. Pēc dalībvalstu pieteikumu saņemšanas Komisijai būtu jāpieņem lēmums par augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un/vai piena un piena produktu programmu galīgajiem piešķīrumiem, nepārsniedzot budžetā pieejamās apropriācijas un ņemot vērā nedaudzos piešķīrumu pārgrupējumus, kas ļauj noteikt izdalīšanas prioritātes, pamatojoties uz uztura vajadzībām. Būtu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem paredz minētās piešķīrumu pārgrupēšanas nosacījumus un ierobežojumus.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
9.aapsvērums (jauns)
(9a)  Lai vienkāršotu administratīvās un organizatoriskās procedūras izglītības iestādēm, kuras piedalās abās programmās, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt noteiktus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz vienotu procedūru ieviešanu izglītības iestāžu dalības pieprasījumu iesniegšanai un pārbaudēm.
Pamatojums
Ir būtiski ierobežot birokrātiju, kas kavē skolas piedalīties, un jo īpaši nodrošināt, lai skolām, kas vēlas piedalīties abās programmās, nevajadzētu obligāti aizpildīt divas atsevišķas veidlapas vai būt pakļautām dažādām uzraudzības procedūrām.
Grozījums Nr. 10 un 57
Regulas priekšlikums
10.apsvērums
(10)  Valsts stratēģija būtu jāuzskata par attiecīgās dalībvalsts līdzdalības nosacījumu un par stratēģisku daudzgadu dokumentu, kurā norādīti mērķi, kas dalībvalstīm jāsasniedz ar programmas palīdzību, un valstu prioritātes. Dalībvalstīm būtu jādod iespēja regulāri tos atjaunināt, jo īpaši ņemot vērā prioritāšu vai mērķu novērtējuma un atkārtotas izvērtēšanas rezultātus.
(10)  Valsts stratēģija būtu jāuzskata par attiecīgās dalībvalsts līdzdalības nosacījumu. Dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties, vajadzētu iesniegt stratēģisku dokumentu, kurā aptver sešu gadu laikposmu un kurā būtu uzskaitītas pastāvošās problēmas un norādīti mērķi, kas tām jāsasniedz, minētajai problēmai atbilstošas metodikas un attiecīgās prioritātes. Dalībvalstīm būtu jādod iespēja regulāri tos atjaunināt, jo īpaši ņemot vērā prioritāšu vai mērķu novērtējuma un atkārtotas izvērtēšanas rezultātus un to programmu panākumus. Ja dalībvalstis atjauno valsts stratēģiju, būtu jānosaka tām prasība oficiāli apspriesties ar ieinteresētajām personām savā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
11.aapsvērums (jauns)
(11a)  Lai nodrošinātu, ka programmu visā Savienībā pamana personas, kuras var gūt labumu no tās, būtu jāizstrādā kopīga Savienības identitāte un Savienības logotips, kas obligāti jāizmanto plakātos par skolu piedalīšanos programmās un informatīvajos materiālos, kuri pieejami skolēniem saistībā ar papildu izglītojošiem pasākumiem. Šajā nolūkā būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz konkrētu tādu īpašu kritēriju noteikšanu, kurus piemēro Savienības kopīgās identitātes un Savienības logotipa izskatam, saturam, izmēram un dizainam.
Pamatojums
Grozījums saskaņā ar AGRI kompromisa grozījumu Nr. 5.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
12.apsvērums
(12)  Lai nodrošinātu, ka to produktu cena, kurus bērni saņem saskaņā ar programmu, pilnībā atspoguļo sniegtā atbalsta apjomu un ka subsidētie produkti netiek novirzīti neparedzētam izmantojumam, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz programmas cenu uzraudzības mehānisma izveidošanu.
(12)  Lai nodrošinātu, ka to produktu cena, kurus bērni saņem saskaņā ar programmu, pilnībā atspoguļo sniegtā atbalsta apjomu un ka subsidētie produkti netiek novirzīti neparedzētam izmantojumam, būtu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt noteiktus aktus attiecībā uz programmas cenu uzraudzības mehānisma izveidošanu. Šiem aktiem nevajadzētu atturēt dalībvalstis iegādāties vietējos produktus.
Pamatojums
Grozījums saskaņā ar AGRI kompromisa grozījumu Nr. 5.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
12.aapsvērums (jauns)
(12a)  Lai pārbaudītu programmu efektivitāti dalībvalstīs, būtu jāfinansē iniciatīvas sasniegto rezultātu uzraudzīšanai un novērtēšanai, īpašu uzmanību pievēršot patēriņa izmaiņām vidēji ilgā laikposmā.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
13.aapsvērums (jauns)
(13a)  Šai regulai nevajadzētu iejaukties reģionālā vai vietējā līmeņa kompetenču sadalījumā dalībvalstīs, arī starp reģionālajām un vietējām pašvaldībām.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23. pants – virsraksts
Atbalsts apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu, izglītojoši atbalsta pasākumi un ar tiem saistītās izmaksas
Atbalsts apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem, pienu un noteiktiem piena produktiem, papildu izglītojoši pasākumi un ar tiem saistītās izmaksas
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 1 — 1. daļa.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  par šo bērnu apgādi ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu;
(a)  par šo bērnu apgādi ar augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, pienu un piena produktiem, kā minēts 2. punktā;
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 1 — 1. daļa. Šis kompromiss atbalsta Komisijas priekšlikumu, ka joprojām būtu jāļauj dalībvalstīm izdalīt svaigus produktus. Formulējums "augļi un dārzeņi" attiecas uz svaigiem un atdzesētiem produktiem, ēšanai gatavām porcijām (piemēram, mizotiem/šķēlēs sagrieztiem burkāniem nelielos maisiņos) un arī ļauj skolām spiest produktus, lai pagatavotu svaigas sulas. Dalībvalstis lemj un nosaka stratēģijas par to, kādi svaigi produkti (un kādā veidā) būtu jāizdala.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  par izglītojošiem atbalsta pasākumiem un
(b)  par papildu izglītojošiem pasākumiem un
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 2 — 1. daļa. Vārda "atbalsta" aizstāšanas ar vārdu "papildu" mērķis ir precizēt, ka par ES atbalstītiem izglītojošiem pasākumiem skolu programmās atbild nevis skolotāji, bet uzaicināti runātāji, piemēram, uztura speciālisti, lauksaimnieki utt.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  lai segtu dažas izmaksas, kas saistītas ar loģistiku un izplatīšanu, aprīkojumu, reklāmu, uzraudzību un novērtēšanu.
(c)  lai segtu dažas izmaksas, kas saistītas ar loģistiku un izplatīšanu, aprīkojumu, saziņu un reklāmu, uzraudzību, novērtēšanu un citām ar programmas īstenošanu tieši saistītām darbībām.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties atbalsta shēmā, kas noteikta 1. punktā ("skolu programma") drīkst izdalīt augļus un dārzeņus, tostarp banānus, vai pienu ar KN kodu 0401, vai abu veidu produktus.
2.  Dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties atbalsta shēmā, kas noteikta 1. punktā ("skolu programma"), drīkst izdalīt:
a)   augļus un dārzeņus, tostarp banānus, un/vai
b)   pienu un šādu kategoriju piena produktus ("piena produkti"):
i)  pienu un krējumu ar KN kodu 0401;
ii)  paniņas, rūgušpienu, jogurtu, kefīru un citus fermentētus vai skābpiena produktus ar KN kodu 0403, izņemot produktus, kam pievienoti aromatizētāji vai pienskābi nesaturošas vielas ar KN kodiem 0403 10 51 līdz 99 un 0403 90 71 līdz 99;
iii)  sieru un biezpienu ar KN kodu 0406;
iv)  laktozi nesaturošu piena dzērienu, kura dabīgajā sastāvā ir mainīts laktozes saturs un kurā nav citu pienskābi nesaturošu vielu ar KN kodu 0404 90.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 1 — 2. daļa. Šo programmu mērķis ir mudināt patērēt lauksaimniecības produktus un pieņemt veselīgas ēšanas paradumus. Turklāt mums ir konkrēti argumenti, lai pamatotu, ka piena patēriņš samazinās; siers un dabisks jogurts ir laba alternatīva laktozes nepanesības gadījumā.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23. pants – 3. punkts
3.  Pirms iesaistīšanās skolu programmā dalībvalstis izpilda piedalīšanās priekšnosacījumu, proti, izstrādā valsts vai reģionāla līmeņa stratēģiju šīs programmas īstenošanai, un pēc tam reizi 6 gados to izstrādā no jauna. Dalībvalsts var grozīt šo stratēģiju, jo īpaši ņemot vērā uzraudzības un izvērtēšanas rezultātus. Stratēģijā norāda vismaz to, kādas vajadzības jāapmierina, sarindo šīs vajadzības prioritārā secībā, norāda mērķa populāciju, gaidāmos rezultātus un skaitliski apraksta sasniedzamos mērķus salīdzinājumā ar sākuma situāciju, un nosaka minēto mērķu sasniegšanai vispiemērotākos instrumentus un pasākumus.
3.  Pirms iesaistīšanās skolu programmā dalībvalstis izpilda piedalīšanās priekšnosacījumu, proti, izstrādā valsts vai reģionāla līmeņa stratēģiju šīs programmas īstenošanai, un pēc tam reizi 6 gados to izstrādā no jauna. Dalībvalsts vai reģionālā iestāde var grozīt šo stratēģiju, jo īpaši ņemot vērā uzraudzības un izvērtēšanas rezultātus un rezultātus, kas sasniegti, pareizi izmantojot Savienības līdzekļus. Stratēģijā norāda vismaz to, kādas vajadzības jāapmierina, sarindo šīs vajadzības prioritārā secībā, norāda mērķa populāciju, gaidāmos rezultātus un skaitliski apraksta sasniedzamos mērķus salīdzinājumā ar sākuma situāciju, un nosaka minēto mērķu sasniegšanai vispiemērotākos instrumentus un pasākumus.
Pamatojums
Lielākas rīcības brīvības piešķiršana pašvaldību iestādēm kontrolēt programmu saskaņā ar kompetenču konstitucionālo sadalījumu dalībvalstīs. Šajā grozījumā arī ir ņemts vērā Reģionu komitejas atzinums.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23. pants – 4. punkts
4.  Lai palielinātu skolu programmas iedarbīgumu, dalībvalstis paredz arī izglītojošus atbalsta pasākumus, kas var ietvert pasākumus un darbības, kuru mērķis ir veidot bērnos saikni ar lauksaimniecību un tās produktu daudzveidību un izglītot viņus tādos saistītajos jautājumos, kā, piemēram, veselīgas ēšanas paradumi, pārtikas (ne)izmešana atkritumos, vietējas pārtikas ķēdes vai bioloģiskā lauksaimniecība.
4.  Lai palielinātu skolu programmas iedarbīgumu, dalībvalstis paredz arī papildu izglītojošus pasākumus, kas var ietvert pasākumus un darbības, kuru mērķis ir veidot bērnos saikni ar lauksaimniecību, piemēram, lauku saimniecību apmeklējumus un plaša lauksaimniecības produktu klāsta — pārstrādātu augļu un dārzeņu un citu vietējo, reģionālo vai valstij raksturīgo produktu kā medus, olīvu, olīveļļas u kaltētu augļu — izdali. Tas veicinās viņu izglītošanu tādos saistītajos jautājumos, kā, piemēram, veselīgas ēšanas paradumi, pārtikas (ne)izmešana atkritumos, vietējas pārtikas ķēdes, bioloģiskā lauksaimniecība un ilgtspējīga ražošana.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 2 — 2. daļa. Ņemot vērā, ka izglītojoši pasākumi ļauj dažkārt izdalīt citus produktus, kompromiss šajā gadījumā paredz grozījumus attiecībā uz vietējiem, reģionāliem un valstij raksturīgiem produktiem, piemēram, medu, olīvām, olīveļļu un kaltētiem augļiem.
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
23. pants – 5. punkts
5.  Stratēģiju izstrādes laikā dalībvalstis izveido to lauksaimniecības produktu sarakstu, kas papildus augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienam reizumis var būt izglītojošo atbalsta pasākumu priekšmets.
5.  Stratēģiju izstrādes laikā dalībvalstis izveido to lauksaimniecības produktu sarakstu, kuri papildus augļiem un dārzeņiem, banāniem, pienam un piena produktiem, reizumis var tikt izdalīti kā izglītojošo papildu pasākumu priekšmets. Ja augļi un dārzeņi ir pārstrādāti, nav atļauts izdalīt produktus, kas satur pievienotu cukuru, pievienotus taukus, pievienotu sāli, pievienotus saldinātājus un/vai mākslīgos garšas pastiprinātājus (mākslīgās pārtikas piedevas ar kodiem E620–E650).
Pamatojums
Piedevām ar numuriem no E620 līdz E650 ir kaitīga ietekme uz patērētāju veselību, ja tās tiek patērētas lielākā apjomā. Programmas uzdevums ir veicināt veselīgu pārtiku, tāpēc, atļaujot pievienot piedevas, kurām ir apšaubāma ietekme uz veselību, rastos pretruna ar programmas mērķiem.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23. pants – 6. punkts
6.  Produktus, kurus paredzēts izdalīt vai iekļaut izglītojošos atbalsta pasākumos, dalībvalstis izvēlas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas var ietvert ar veselību un vidi saistītus apsvērumus, sezonalitāti, dažādību vai produktu pieejamību, un praktisko iespēju robežās priekšroku dod Savienības izcelsmes produktiem un īpaši vietējam iepirkumam, bioloģiskās lauksaimniecības produktiem, īsām piegādes ķēdēm vai vidiskiem ieguvumiem.
6.  Produktus, kurus paredzēts izdalīt vai iekļaut papildu izglītojošos pasākumos, dalībvalstis izvēlas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas ietver ar veselību, vidi un ētiku saistītus apsvērumus, sezonalitāti, dažādību vai produktu pieejamību, un priekšroku dod Savienības izcelsmes produktiem un īpaši vietējai vai reģionālai ražošanai un iepirkumam, īsām piegādes ķēdēm, bioloģiskās lauksaimniecības produktiem, vai ieguvumiem vides jomā un kvalitatīviem produktiem, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1151/2012. Attiecībā uz banāniem taisnīgas tirdzniecības produktiem no trešām valstīm var piešķirt prioritāti tikai tad, ja nav pieejami līdzvērtīgi Savienības izcelsmes produkti.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 3.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23. pants – 7. punkts
7.  Lai veicinātu veselīgus ēšanas paradumus, dalībvalstis nodrošina, ka to kompetentās veselības aizsardzības iestādes apstiprina sarakstu ar visiem produktiem, kurus piegādā saskaņā ar skolu programmu, un lemj par to uzturvērtības aspektiem.";
7.  Lai veicinātu veselīgus ēšanas paradumus, tostarp bērniem, kuri nepanes laktozi, dalībvalstis nodrošina, ka to par uzturu un/vai veselību atbildīgās iestādes apstiprina sarakstu ar produktiem, kurus piegādā saskaņā ar skolu programmu, un lemj par to uzturvērtības aspektiem.";
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
1.  Atbalsts, ko saskaņā ar skolu programmu piešķir par produktu izdalīšanu, izglītojošiem atbalsta pasākumiem un saistītajām izmaksām, kas minētas 23. panta 1. punktā, un neskarot 4. punktu, nepārsniedz:
1.  Atbalsts, ko saskaņā ar skolu programmu piešķir par produktu izdalīšanu, papildu izglītojošiem pasākumiem un saistītajām izmaksām, kas minētas 23. panta 1. punktā, un neskarot šā panta 4. punktu, nepārsniedz:
Pamatojums
Grozījums saskaņā ar AGRI kompromisa grozījumu Nr. 2.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.apants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
(b)  pienam: EUR 80 miljonus vienā mācību gadā.
(b)  pienam un piena produktiem: EUR 100 miljonus vienā mācību gadā.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 4 — 4. daļa. Palielinājums par EUR 20 miljoniem attiecībā uz pienam paredzēto finansējumu, lai varētu ieviestu minimālos izdevumus par vienu bērnu gadā visās dalībvalstīs un lai nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts nezaudē ieguvumus jauno kritēriju ieviešanas dēļ.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.apants – 1. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kurus pieņem saskaņā ar 227. pantu, noteikt Savienības atbalsta lielumu izdalītās augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un piena porcijas cenā un definēt, kas ir porcija. Komisija turklāt tiek pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kurus pieņem saskaņā ar 227. pantu, noteikt minimālo un maksimālo finansējuma summu, ko par izglītojošiem atbalsta pasākumiem drīkst tērēt no galīgajiem dalībvalstu gada piešķīrumiem.
svītrots
Pamatojums
Konsekvences dēļ pilnvarojums pārcelts uz 24. panta 1.a punktu.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.a pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
(a)  augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem: objektīvus kritērijus, kuru pamatā ir:
(a)  augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem: objektīvus kritērijus, kuru pamatā ir:
(i)  bērnu skaits vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem, kas izteikts kā iedzīvotāju skaita proporcija;
(i)  bērnu skaits vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem, kas izteikts kā attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaita proporcija;
(ii)  dalībvalsts reģionu attīstības līmenis, lai nodrošinātu lielāku atbalstu mazāk attīstītajiem reģioniem šīs regulas 3. panta 5. punkta nozīmē, attālākiem reģioniem, kas minēti Līguma 349. pantā, un Egejas jūras salām Regulas (ES) Nr. 229/2013 1. panta 2. punkta nozīmē, un
(ii)  dalībvalsts reģionu attīstības līmenis, lai nodrošinātu lielāka atbalsta sniegšanu mazāk attīstītajiem reģioniem šīs regulas 3. panta 5. punkta nozīmē, attālākiem reģioniem, kas minēti LESD 349. pantā, un/vai Egejas jūras salām Regulas (ES) Nr. 229/2013 1. panta 2. punkta nozīmē, un
(iii)  Savienības atbalsta papildu palielinājums par 5 % attālākiem reģioniem un turpmāks palielinājums par 5 %, ja minētie reģioni importē produktus no tuvumā esošiem citiem attālākiem reģioniem; kā arī
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 4 — 1. daļa. Objektīvi kritēriji, kuru pamatā ir 6–10 gadu vecu bērnu skaits kā iedzīvotāju proporcija un attiecīgo reģionu attīstības līmenis dalībvalstī, būtu jāsaglabā, jo tā šķiet taisnīga sistēma, kas atbilst dalībvalstu vajadzībām.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.apants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
(b)  pienam: līdzekļu vēsturisko izmantojumu iepriekšējās programmās par bērnu apgādi ar pienu un piena produktiem un objektīvus kritērijus, kuru pamatā ir bērnu proporcionālais daudzums vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem.
(b)  pienam un piena produktiem sešu gadu pārejas periodā no jaunās programmas darbības spēkā stāšanās brīža tiek piemērota šādu kritēriju kombinācija:
(i)  bērnu skaits vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem, kas izteikts kā attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaita proporcija;
(ii)   dalībvalsts reģionu attīstības līmenis, lai nodrošinātu lielāka atbalsta sniegšanu mazāk attīstītajiem reģioniem šīs regulas 3. panta 5. punkta nozīmē, attālākiem reģioniem, kas uzskaitīti LESD 349. pantā, un/vai Egejas jūras salām Regulas (ES) Nr. 229/2013 1. panta 2. punkta nozīmē;
(iii)  līdzekļu vēsturisko izmantojumu iepriekšējās programmās par bērnu apgādi ar pienu un piena produktiem, izņemot Horvātiju, kur tiek ieviesta vienreizēja maksājuma sistēma; lai nodrošinātu līdzekļu taisnīgu sadalījumu starp dalībvalstīm, šis kritērijs tiek līdzsvarots ar Savienības atbalsta ikgadējā minimuma apjoma ieviešanu vienam bērnam vecuma grupā, kas minēta i) punktā un noteikta, par pamatu ņemot vidējo līdzekļu izlietojumu uz vienu bērnu dalībvalstī;
(iv)  Savienības atbalsta papildu palielinājums par 5 % attālākiem reģioniem un turpmāks palielinājums par 5 %, ja minētie reģioni importē produktus no tuvumā esošiem citiem attālākiem reģioniem;
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 4 — 2. daļa. Ņemot vērā iesniegtos grozījumus, jo īpaši tos, ar kuriem tiek svītroti vēsturiskie kritēriji attiecībā uz pienu, šā kompromisa mērķis ir izveidot taisnīgāku piešķīrumu sadalījuma kārtību, nesodot dalībvalstis, kas līdz tam brīdim ir efektīvi izmantojušas programmu skolu apgādei ar pienu un saņēmušas lielāku atbalsta apjomu. Šā kompromisa pamatā ir aprēķini, ko Lauksaimniecības ĢD izstrādāja pēc referenta pieprasījuma.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.a pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
Pēc b) punktā minētā pārejas perioda beigām uz pienu un piena produktiem attiecas a) punkta i) un ii) apakšpunktā noteiktie kritēriji.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 4 — 2. daļa.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.apants – 2. punkts – 2. daļa
Komisija vismaz reizi trīs gados novērtē, vai indikatīvais piešķīrums par augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un pienu joprojām ir saskaņā ar objektīvajiem kritērijiem, kas minēti šajā daļā.
Komisija vismaz reizi trīs gados novērtē, vai indikatīvais piešķīrums par augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, pienu un piena produktiem joprojām ir saskaņā ar objektīvajiem kritērijiem, kas minēti šajā daļā.
Pamatojums
Grozījums saskaņā ar AGRI kompromisa grozījumu Nr. 1.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.a pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Dalībvalstis nodrošina, ka ne mazāk kā 10 % un ne vairāk kā 20 % finansējuma, kas tām katru gadu tiek piešķirts skolu programmu ietvaros, tiek paredzēts papildu izglītojošiem pasākumiem.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 2 — 4. daļa. Ņemot vērā izglītojošo pasākumu ievērojamo nozīmi jaunajā programmā un iesniegtos grozījumus, ar kompromisu tiek paredzēts finansējums izglītojošiem pasākumiem, kurš nav mazāks par 10 % un lielāks par 20 %.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.a pants – 4. punkts
4.  Nepārsniedzot kopējo maksimālo summu, kas minēta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, jeb EUR 230 miljonus, dalībvalstis līdz 15 % no sava indikatīvā piešķīruma par augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, vai par pienu var pārdalīt no vienas produktu grupas otrai saskaņā ar nosacījumiem, kas Komisijai jānosaka ar deleģētajiem aktiem, kurus pieņem saskaņā ar 227. pantu.
4.  Nepārsniedzot kopējo maksimālo summu, kas minēta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, jeb EUR 250 miljonus, dalībvalstis līdz 10 % no sava indikatīvā piešķīruma par augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, vai par pienu un piena produktiem var pārdalīt no vienas produktu grupas otrai, un šī pārdalīšana var tikt palielināta līdz 20 % attālāku reģionu gadījumā saskaņā ar nosacījumiem, kas Komisijai jānosaka ar deleģētajiem aktiem, kurus pieņem saskaņā ar 227. pantu.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 4 — 5. daļa. Palielinājums par EUR 20 miljoniem pienam paredzētajam finansējumam, lai varētu ieviest minimālos izdevumus par vienu bērnu gadā visās dalībvalstīs un lai nodrošinātu, ka neviena dalībvalsts nezaudē ieguvumus jauno kritēriju ieviešanas dēļ. Attiecībā uz budžeta pārvietojumiem kompromiss ir vidusceļš starp iesniegtajiem grozījumiem par šo jautājumu.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.a pants – 5.a punkts (jauns)
5.a  Šā panta 1. punktā minēto Savienības atbalstu neizmanto, lai aizstātu finansējumu esošām valsts programmām skolu apgādei ar augļiem vai pienu, ar kurām tiek nodrošināti augļi un dārzeņi, pārstrādāti augļi un dārzeņi, banāni, piens un piena produkti, vai citām skolu apgādes programmām, kurās iekļauti šādi produkti. Savienības atbalsts tiek nodrošināts papildus valstu sniegtajam finansējumam.
Pamatojums
TKO 23. panta 6.punkta atkārtota ieviešana: ES līdzekļiem vajadzētu patiesi papildināt valstu sniegto finansējumu, lai nepieļautu "liekās palīdzības" parādību.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.a pants – 6.a punkts (jauns)
6.a  Dalībvalstis saskaņā ar savām attiecīgajām stratēģijām var nolemt nepiešķirt prasīto atbalstu, ja tā apjoms ir mazāks par attiecīgās dalībvalsts noteikto minimālo apjomu.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.a pants – 7. punkts
7.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 6. pantu Savienība var finansēt arī informācijas, uzraudzības un novērtēšanas pasākumus saistībā ar skolu programmu, tostarp sabiedrības informētības palielināšanas pasākumus un saistītos sadarbības veidošanas pasākumus.
7.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 6. pantu Savienība var finansēt arī informācijas, saziņas, reklāmas, uzraudzības un novērtēšanas pasākumus saistībā ar skolu programmu, tostarp sabiedrības informētību par tās mērķiem, jo īpaši vēršoties pie vecākiem un pasniedzējiem, un saistītos sadarbības veidošanas pasākumus, kā arī citus pasākumus, kas ir cieši saistīti ar skolu programmas īstenošanu.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
23.a pants – 8. punkts
8.  Dalībvalstis, kas piedalās skolu programmā, pārtikas izdales vietās publisko informāciju par savu dalību programmā un par to, ka programmu subsidē Savienība. Dalībvalstis nodrošina Savienības skolu programmas pievienoto vērtību un pamanāmību saistībā ar citām maltītēm, kas tiek piedāvātas izglītības iestādēs.";
8.  Dalībvalstis, kas piedalās skolu programmā, pārtikas izdales vietās publisko informāciju par savu dalību programmā un par to, ka programmu subsidē Savienība, izvietojot plakātus pie izglītības iestādes ieejas. Turklāt dalībvalstis var izmantot jebkādu piemērotu saziņas līdzekli, piemēram, īpaši izstrādātu tīmekļa vietni, informatīvi grafiskus materiālus un informētības un zināšanu vairošanas kampaņas. Kopīgu Savienības identitāti un Savienības logotipu izmanto visos papildu informatīvajos materiālos. Dalībvalstis nodrošina Savienības skolu programmas pievienoto vērtību un pamanāmību saistībā ar citām maltītēm, kas tiek piedāvātas izglītības iestādēs.";
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 5 — 1. daļa. Dalībvalstīm, kas izplata ES atbalstu, vajadzētu izvietot plakātus pie ieejām izglītības iestādēs, lai nodrošinātu ES veikto pasākumu labāku pamanāmību, kā paredzēts programmu pašreizējos īstenošanas noteikumos. Ņemot vērā programmas ES pievienoto vērtību, ir svarīgi palielināt tās pamanāmību un sabiedrības informētību par to, jo īpaši laikā, kad pieaug vilšanās par Eiropas Savienību.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
24. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  stratēģiju izstrādi valstu vai reģionu līmenī un par atbalsta pasākumiem.
(c)  stratēģiju izstrādi valstu vai reģionu līmenī un par papildu izglītojošiem pasākumiem.
Pamatojums
Grozījums saskaņā ar AGRI kompromisa grozījumu Nr. 2.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
24. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Lai nodrošinātu Eiropas fondu efektīvu un mērķtiecīgu izmantojumu, Komisija tiek pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kurus pieņem saskaņā ar 227. pantu, paredzēt:
2.  Lai garantētu Savienības līdzekļu efektīvu un mērķtiecīgu izmantojumu, nodrošinātu šo līdzekļu taisnīgu sadalījumu starp dalībvalstīm un ierobežotu administratīvo slogu programmā līdzdalīgajām izglītības iestādēm un dalībvalstīm, Komisija tiek pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kurus pieņem saskaņā ar 227. pantu, paredzēt:
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
24. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
(-a)  Savienības atbalsta maksimālo summu, ko var piešķirt par katru bērnu un piegādes darbību kā ieguldījumu izdalīto augļu un dārzeņu, tostarp banānu, un piena un piena produktu izmaksu segšanā;
Pamatojums
Pilnvaru deleģējums ir pārcelts no 23.a panta 1. punkta, lai teksts būtu saskaņots. Lai programmu budžets tiktu pareizi pārvaldīts, atbilstošāk būtu noteikt maksimālo atbalstu par vienu piegādes darbību, nevis atbalstu par porciju, kurš ir grūti pārbaudāms, — sk. 6. apsvēruma grozījumu.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
24. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
a)  atbalsta indikatīvu sadalījumu dalībvalstīm attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un pienu un, vajadzības gadījumā, atbalsta pārdalīšanu pēc 23.a panta 2. punkta otrajā daļā minētā novērtējuma, Savienības atbalsta minimālo apjomu katrai dalībvalstij, metodi, pēc kuras atbalstu pārdala starp dalībvalstīm, pamatojoties uz saņemtajiem atbalsta prasījumiem, un papildu noteikumus attiecībā uz to, kādā veidā kritēriji, kas minēti 23.a panta 2. punkta pirmajā daļā, tiek ņemti vērā līdzekļu iedalīšanā;
a)  atbalsta indikatīvu sadalījumu dalībvalstīm attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, tostarp pienu un piena produktiem, Savienības ikgadējo atbalstu vienam bērnam, kā minēts 2.a panta 2. punkta otrajā daļā, Savienības atbalsta minimālo apjomu katrai dalībvalstij, metodi, pēc kuras atbalstu pārdala starp dalībvalstīm, pamatojoties uz saņemtajiem atbalsta prasījumiem, un papildu noteikumus attiecībā uz to, kādā veidā kritēriji, kas minēti 23.a panta 2. punkta pirmajā daļā, tiek ņemti vērā līdzekļu iedalīšanā;
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  nosacījumus, kas attiecas uz piešķīrumu pārdalīšanu starp augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un pienu;
(b)  nosacījumus, kas attiecas uz piešķīrumu pārdalīšanu starp augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, pienu un piena produktiem;
Pamatojums
Grozījums saskaņā ar AGRI kompromisa grozījumu Nr. 1.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
24. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
(c)  izmaksas un/vai pasākumus, par kuriem ir tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu, un iespēju noteikt minimālās un maksimālās summas konkrētu izmaksu gadījumā;
(c)  izmaksas un/vai pasākumus, par kuriem ir tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu, un iespēju noteikt maksimālās summas konkrētu izmaksu gadījumā;
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
24. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
(ca)  vienotu procedūru izglītības iestāžu dalības pieprasījumu iesniegšanai un vienotu pārbaužu procedūru ieviešanu;
Pamatojums
Papildus tehniskajiem kritērijiem, kas definēti īstenošanas aktā atbilstoši 25. panta c) apakšpunktam, būtu lietderīgi ar deleģēto aktu noteikt principus vienotajām procedūrām, kuras izmanto izglītības iestāžu dalības pieprasījumu iesniegšanai un pārbaudēm, un tādējādi atvieglot administratīvo slogu, kas traucē skolām piedalīties programmās, īpaši tām skolām, kuras vēlas iesaistīties abās programmās.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa
3.  Lai veicinātu informētību par programmu, Komisija tiek pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kurus pieņem saskaņā ar 227. pantu, prasīt, lai dalībvalstis, kurās īsteno skolu programmu, informētu sabiedrību par Savienības atbalsta subsidējošo funkciju.
3.  Lai veicinātu un palielinātu informētību par programmu un paaugstinātu Savienības atbalsta pamanāmību, Komisija tiek pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kurus pieņem saskaņā ar 227. pantu, prasīt, lai dalībvalstis, kurās īsteno skolu programmu, skaidri informētu sabiedrību par to, ka tās saņem Savienības atbalstu programmas īstenošanai attiecībā uz:
(a)  īpašiem kritērijiem saistībā ar plakātu un cita informatīvā atbalsta izmantošanu;
(b)  īpašu kritēriju noteikšanu Savienības kopīgās identitātes un Savienības logotipa izskatam, struktūrai, izmēram un dizainam.
Pamatojums
AGRI kompromisa grozījums Nr. 5 — 2. daļa. Deleģētās pilnvaras saskaņā ar 23.a panta 8. punkta grozījumu.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
25. pants – a apakšpunkts
(a)  atbalsta galīgajiem piešķīrumiem līdzdalīgajām dalībvalstīm par augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un/vai pienu, ievērojot 23.a panta 1. punktā noteiktos ierobežojumus un 23.a panta 4. punktā minēto pārdalīšanu;
(a)  atbalsta galīgajiem piešķīrumiem līdzdalīgajām dalībvalstīm par augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un/vai pienu un piena produktiem, ievērojot 23.a panta 1. punktā noteiktos ierobežojumus un 23.a panta 4. punktā minēto pārdalīšanu;
Pamatojums
Grozījums saskaņā ar AGRI kompromisa grozījumu Nr. 1.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
25. pants – fa apakšpunkts (jauns)
(fa)  metodes īstenošanas procesā radušos trūkumu novēršanai, lai nepieļautu šķēršļus, ko izraisa pārmērīgs birokrātijas slogs;
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1308/2013
217. pants – 1. daļa
Dalībvalstis papildus Savienības atbalstam, kas paredzēts 23. pantā, var veikt valsts maksājumus par bērnu apgādi ar produktiem izglītības iestādēs vai uzņemties ar to saistītās izmaksas, kas minētas 23. panta 1. punkta c) apakšpunktā.
Dalībvalstis papildus 23. pantā paredzētā Savienības atbalsta saņemšanai un izmantošanai var veikt valsts maksājumus par bērnu apgādi ar produktiem un par papildu izglītojošiem pasākumiem izglītības iestādēs vai uzņemties ar to saistītās izmaksas, kas minētas 23. panta 1. punkta c) apakšpunktā.
Juridisks paziņojums