Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0322(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0157/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0157/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/06/2015 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0224

Hyväksytyt tekstit
PDF 229kWORD 59k
Keskiviikko 10. kesäkuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Kroatian liittyminen yleissopimukseen sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä *
P8_TA(2015)0224A8-0157/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. kesäkuuta 2015 suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla 26 päivänä toukokuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä (COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission suosituksen neuvostolle (COM(2014)0661),

–  ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 ja 5 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0274/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0157/2015),

1.  hyväksyy komission suosituksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus