Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2076(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0185/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0185/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 24/06/2015 - 23.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0237

Elfogadott szövegek
PDF 254kWORD 91k
2015. június 24., Szerda - Brüsszel Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele -EGF/2015/000 TA 2015 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére
P8_TA(2015)0237A8-0185/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. június 24-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2015/000 TA 2015 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2014/000 TA 2014 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló 2014. szeptember 17-i állásfoglalására(4);

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0185/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket,

D.  mivel az EGAA keretében 2015-re rendelkezésre álló maximális éves költségvetés 150 millió EUR (2011-es árakon), és mivel az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság kezdeményezésére ezen összeg 0,5%-a (azaz 2015-ben 811 825 EUR) bocsátható rendelkezésre technikai segítségnyújtás céljából az EGAA-rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyomon követés, adatgyűjtés és tudásalap létrehozása, az igazgatási és technikai támogatás, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, továbbá az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására,

E.  mivel az Európai Parlament gyakran hangsúlyozta, hogy az EGAA-t mint az elbocsátott munkavállalók iránti szolidaritás uniós eszközét fokozottabban láthatóvá kell tenni,

F.  mivel a javasolt 630 000 eurós összeg az EGAA keretében 2015-re rendelkezésre álló maximális éves költségvetés mintegy 0,39%-a,

1.  egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2.  emlékeztet a hálózatépítés és az EGAA-ra vonatkozó információcsere jelentőségére, különösen az új EGAA-rendelet rendelkezéseivel kapcsolatban; ezért támogatja az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja és az EGAA végrehajtásáról szóló hálózatépítő szemináriumok finanszírozását;

3.  hangsúlyozza, hogy e megbeszélések alapvető céljának az EGAA-ra (2007–2013) vonatkozó utólagos értékelés elemzésének és ajánlásai alapos megvitatásának kell lennie; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen az Európai Parlament elé teljes körű elemzést és jelentést a már végrehajtott EGAA-finanszírozásokról;

4.  üdvözli az EGAA-kérelmek szabványosított eljárásán folyamatosan zajló munkát, és azt, hogy az irányító szervek használják az elektronikus adatcsererendszert (SFC2014), ami lehetővé teszi a kérelmek egyszerűsítését és gyorsabb feldolgozását, továbbá a jelentéstétel javítását;

5.  megjegyzi, hogy az EGAA-nak az elektronikus adatcsererendszerbe (SFC2014) való beépítése már évek óta zajlik, és az EGAA költségvetését terhelő, ezzel kapcsolatos költségek továbbra is viszonylag magasak lesznek a következő két-három évben, amíg a beépítés folyamata le nem zárul;

6.  kéri a Bizottságot, hogy mutassa be az SFC2014-be való beépítés előrehaladását a 2011. évi kezdettől 2014-ig;

7.  azt javasolja, hogy a Bizottság és a tagállamok hálózatépítési tevékenységüket különösen a következőkre összpontosítsák:

   a) az EGAA-támogatás által az egyes kedvezményezettekre gyakorolt hatás nyomon követésének és értékelésének javítása a következőképpen:
   a nyomon követésre és értékelésre rendelkezésre álló költségvetést az EGAA kedvezményezetteit érintő hosszabb távú hatás vizsgálatára kell felhasználni;
   az EGAA igénybevételére irányuló kérelemnek és az EGAA-hozzájárulás végrehajtásáról szóló végleges jelentés mintájának egyértelműen emlékeztetnie kell az EGAA-koordinátor és a tagállam azon kötelezettségére, hogy adatokat szolgáltassanak a kedvezményezettek foglalkoztatásával kapcsolatos fejleményekről tizenkét hónappal az intézkedések végrehajtása után, továbbá az EGAA-nak az érintett térségben való igénybevétele utáni utolsó 12 hónapra vonatkozó foglalkoztatási arányról az EGAA hatásának átfogóbb áttekintése érdekében;
   részletesebb információkat kell rögzíteni és egyértelműen kommunikálni az egyes kedvezményezetteket érintő intézkedésekről, például a különböző intézkedések világosabb költség-haszon elemzésének lehetővé tételére;
   az ügyekről szóló végleges jelentések jóváhagyását és az ügyek végleges lezárását a kedvezményezettek által elért eredményekre vonatkozó szóló teljes körű (összesített) tájékoztatással kell összekapcsolni; korábban a kedvezményezettek által elért eredményekről szóló adatok nem voltak teljesek;
   b) a kérelmezési folyamat további egyszerűsítése a következőképpen:
   tovább kell ösztönözni nemzeti szinten az elbocsátott munkavállalóknak történő segítségnyújtás folyamatának a jóváhagyásra történő várakozás nélkül való megkezdését;
   amennyiben ez nem lehetséges, a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell fontolniuk az EGAA végrehajtási időszakának a kérelem jóváhagyásának időpontjától való számítását; ez lehetővé tenné a teljes 24 hónapos finanszírozási időszak kihasználását;
   c) nagyobb rugalmasság biztosítása a rendelkezésre bocsátási időszak során a következőképpen:
   a Bizottságnak nagyobb rugalmasságot kell biztosítania a tagállamok részére, hogy kiegészítő intézkedéseket vezessenek be, ha új lehetőségek/igények merülnek fel a rendelkezésre bocsátási időszak során a kérelemben szereplő intézkedéseken túl;
   az EGAA-kérelemben figyelembe vett elbocsátások számításához szükséges referencia-időszak a szolidaritási cél és az EGAA-ból nyújtott támogatás szempontjából korlátozónak tekinthető, és ezt az időszakot felül lehetne vizsgálni a rugalmasság lehetővé tétele érdekében a kérelemhez csatolt melléklet formájában, amelyben bizonyítani lehet, hogy az elbocsátások ugyanazon okból történnek, és a kérelemben szereplő elbocsátásokhoz kapcsolódnak;

8.  javasolja, hogy a Bizottság értékelje azokat az okokat, amelyek egyes projekteknél késedelemhez vezettek a jóváhagyás vagy végrehajtás tekintetében, és nyilvánosan tegye közzé ajánlásait;

9.  hangsúlyozza az EGAA-val kapcsolatos általános tájékozottság és az alap láthatóságának fontosságát; emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára történő ismertetésére vonatkozó feladatukra az EGAA-rendelet 12. cikkének megfelelően;

10.  megjegyzi, hogy a tájékoztatási tevékenységek költségei 2015-ben továbbra is jelentős mértékben csökkennek; úgy ítéli meg, hogy ez nem lehet kedvezőtlen hatással a tájékoztató anyagok és szükséges iránymutatások előállítására és megfelelő terjesztésére;

11.  hangsúlyozza ezenkívül az EGAA-kérelmekben érintett valamennyi féllel – köztük különösen a szociális partnerekkel, valamint regionális és helyi szinten érintettekkel – való kapcsolattartás erősítésének szükségességét a lehető legtöbb szinergia megteremtése érdekében; erősíteni kell a nemzeti kapcsolattartó és az ügyekkel foglalkozó regionális vagy helyi partnerek közötti együttműködést, továbbá a kommunikációs és támogatási intézkedéseket, valamint a tájékoztatásokat (belső munkamegosztás, feladatok és felelősségi körök) egyértelművé kell tenni, és azokat minden érintett félnek el kell fogadnia;

12.  hangsúlyozza, hogy a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő, 25 éven aluli fiatalok EGAA-támogatáshoz való hozzáférést ugyanolyan mértékben ki kell terjeszteni a fiatalok körében tapasztalható nagy arányú munkanélküliség sújtotta régiókban támogatásban részesülő munkavállalókra is, ha bizonyításra kerül a félidős értékelés során, hogy ezt az intézkedést 2017. december után is fenn kell tartani;

13.  sürgeti a Bizottságot, hogy hívja meg a Parlamentet a szakértői csoport üléseire és szemináriumaira az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően(5); hangsúlyozza továbbá az EGAA kérelmekben érintett valamennyi szereplő, köztük a szociális partnerek közötti kapcsolattartás javításának fontosságát;

14.  sürgeti a végleges értékelés időben történő közzétételét az 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) 17. cikkében foglalt határidőnek megfelelően;

15.  kéri a tagállamokat és az összes érintett intézményt, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási és költségvetési intézkedések javítására az alap igénybevételének felgyorsítása érdekében; ebben az értelemben megjegyzi, hogy a Parlament saját kezdeményezésű jelentést akar készíteni a Bizottság értékelése alapján az új EGAA-rendelet működéséről és a vizsgált ügyekről; megjegyzi, hogy az EGAA valódi sürgősségi jellegének biztosítására és gyorsított támogatáskiutalásra irányuló parlamenti kérelem nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárás célja, hogy az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az EGAA igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be a Parlamentnek és a Tanácsnak; üdvözli a kérelmek vizsgálatának és jóváhagyásának az új EGAA-rendelet alkalmazása óta tapasztalható jelentős felgyorsulását;

16.  hangsúlyozza, hogy a 2015-ben indítandó félidős értékelésnek a válság és a globalizáció által a kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hosszú távú hatást is figyelembe kell vennie, és ezért az Európai Parlament 2014. szeptember 17-i állásfoglalásában javasoltaknak megfelelően értékelnie kell az 500 elbocsátott munkavállalóra vonatkozóan az EGAA-rendelet 4. cikkében foglalt kritérium enyhítésének lehetőségét;

17.  kéri a tagállamokat, hogy emeljék ki az EGAA-val kapcsolatos ügyek addicionalitását és az EGAA-t kapcsolják egyértelműbben más alapokhoz, valamint fontolják meg, hogy az EGAA miként tud a legmegfelelőbben értéket teremteni, és el kell kerülniük a kiszorító hatásokat;

18.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

20.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL C 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0016.
(5) HL L 304., 2010.11.20., 47. o.
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1927/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról (HL L 406., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2015/000 TA 2015 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/1179 határozat.)

Jogi nyilatkozat