Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0386(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0188/2015

Внесени текстове :

A8-0188/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0253

Приети текстове
PDF 456kWORD 62k
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Бившата югославска република Македония (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) ***
P8_TA(2015)0253A8-0188/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2015 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05548/2014 – C8-0127/2014 – 2013/0386(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05548/2014),

–  като взе предвид проекта на Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05547/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка i) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0127/2014),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8‑0188/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на бившата югославска република Македония.

Правна информация