Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0039(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0189/2015

Внесени текстове :

A8-0189/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0254

Приети текстове
PDF 456kWORD 62k
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за стабилизиране и асоцииране със Сърбия(протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) ***
P8_TA(2015)0254A8-0189/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2015 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06682/2014),

—  като взе предвид проекта на Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06681/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка i) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0098/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8‑0189/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на Протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сърбия.

Правна информация