Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0039(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0189/2015

Texte depuse :

A8-0189/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0254

Texte adoptate
PDF 240kWORD 62k
Miercuri, 8 iulie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acordul de stabilizare și de asociere cu Serbia (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) ***
P8_TA(2015)0254A8-0189/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06682/2014),

–  având în vedere proiectul de Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (06681/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a)(i) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0098/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0189/2015),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Serbia.

Notă juridică