Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0293(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0179/2015

Внесени текстове :

A8-0179/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0255

Приети текстове
PDF 456kWORD 61k
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Научно и технологично сътрудничество с Индия: подновяване на споразумението ***
P8_TA(2015)0255A8-0179/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2015 г. относно проекта на решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (05872/2015),

—  като взе предвид Решение 2002/648/ЕО на Съвета от 25 юни 2002 г. относно сключването на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0074/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8‑0179/2015),

1.  Дава своето одобрение за подновяване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Индия.

(1) ОВ L 213, 9.8.2002 г., стр. 29.

Правна информация