Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0228(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0180/2015

Внесени текстове :

A8-0180/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0256

Приети текстове
PDF 456kWORD 62k
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Научно-техническо сътрудничество с Фарьорските острови: „Хоризонт 2020“ ***
P8_TA(2015)0256A8-0180/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумението за научно‑техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (05660/2015 – C8‑0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05660/2015),

—  като взе предвид проекта за Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) (14014/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 186, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0057/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7, и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8‑0180/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Фарьорските острови.

Правна информация