Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0228(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0180/2015

Ingivna texter :

A8-0180/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0256

Antagna texter
PDF 237kWORD 289k
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Färöarna: Horisont 2020 ***
P8_TA(2015)0256A8-0180/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05660/2015),

–  med beaktande av förslaget till avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (14014/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a och artikel 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0057/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2, artiklarna 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0180/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Färöarna.

Rättsligt meddelande