Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2125(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0210/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0210/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 08/07/2015 - 4.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0262

Elfogadott szövegek
PDF 271kWORD 84k
2015. július 8., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Finnország EGF/2015/001 FI/Broadcom referenciaszámú kérelme
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. július 8-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország EGF/2015/001 FI/Broadcom referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0210/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Finnország a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 46. gazdasági ágazatban („Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)”)(4) működő Broadcom Communications Finland vállalatnál, valamint két beszállítónál vagy továbbfeldolgozó vállalatnál történt 568 elbocsátást követően benyújtotta az EGF/2015/001 FI/Broadcom referenciaszámú kérelmet az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás iránt;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 365 000 eurós pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megállapítja, hogy a finn hatóságok 2015. január 30-án benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2015. június 2-án közzétette; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.  emlékeztet arra, hogy a 2000-es években a finn leányvállalatok személyzetének létszáma minden kontinensen nőtt, míg 2004-ben Ázsia lett a legnagyobb munkaadó az elektronikai és a villamosipari ágazatban, és a személyzet száma Európában csökkenésnek indult; úgy ítéli meg, hogy a Broadcomnál bekövetkezett elbocsátások részben a finn elektronikai ágazat egészét érintő tendenciával függnek össze, amely a Nokia által 2011-ben bejelentett tömeges elbocsátásban tetőzött; ugyanakkor arra a következtetésre jut, hogy ezek az események jelentős mértékben a globalizáció hatására a világkereskedelem szerkezetében bekövetkezett jelentős strukturális változásokhoz kapcsolódnak;

4.  megjegyzi, hogy az elbocsátások tovább fogják súlyosbítani a különösen (az FI1A NUTS(5) 2. szintű régió részét képező) Észak-Ostrobothnia régióban tapasztalható munkanélküliségi helyzetet, ahol az 568-ból 424 elbocsátás történt; megjegyzi, hogy ebben a régióban a munkanélküliségi ráta néhány százalékponttal mindig magasabb az országos átlagnál; megjegyzi, hogy míg 2014 augusztusában az országos munkanélküliségi ráta 12,2% volt, addig Észak-Ostrobothniában 14,1%, a leginkább sújtott Oulu városban pedig 16,1% volt, és hogy ugyanezt a régiót 2011-től kezdve a Nokiánál történt nagyarányú elbocsátások is jelentősen érintették;

5.  úgy véli, hogy a vállalatok körében végzett felmérések és a vállalatoknál tett látogatások nem csak e kérelem által lefedett elbocsátott munkavállalók érdekeit szolgálhatják, hanem az esetleges jövőbeni elbocsátásokkal összefüggésben az ágazaton belüli foglalkoztatási kérdésekre vonatkozó tudás felhalmozásához is hozzájárulhatnak; megállapítja, hogy ezek a konkrét fellépések egy korábbi finn EGAA-kérelem (EGF/2013/001 FI/Nokia) keretében végrehajtott hasonló intézkedés folytatását képezik,

6.  megjegyzi, hogy a mai napig a „Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)” ágazatban egy olyan egyéb EGAA-kérelem benyújtására került sor (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), amely szintén a globalizációs kritériumon alapult;

7.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a finn hatóságok a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. augusztus 11-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;

8.  megjegyzi, hogy Finnország háromféle intézkedést tervez a kérelem által érintett, elbocsátott munkavállalók érdekében: i. segíteni nekik új munkát találni; ii. segíteni nekik saját vállalkozást indítani, és iii. biztosítani részükre a képzést vagy oktatást;

9.  megállapítja, hogy a hatóságok a juttatásokkal és ösztönzőkkel kapcsolatos összköltség 17,46%-át fizetési támogatás formájában (a fizetések részeként a megcélzott munkavállalókkal létrehozott munkaviszonyok után), valamint utazási, szállás- és költözési költségtérítés formájában tervezik felhasználni; ez az ilyen intézkedések összköltsége tekintetében maximálisan engedélyezett 35% felét teszi ki;

10.  üdvözli a finn hatóságok által a megcélzott kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, a szociális partnerekkel, illetve a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultáció tekintetében követett eljárásokat;

11.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

12.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

13.  üdvözli, hogy a javasolt EGAA-fellépések kiegészítik az egyéb, nemzeti vagy uniós alapokból finanszírozott fellépéseket;

14.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a finn hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

15.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló parlamenti kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasításokra gyakorolt esetleges hatást;

16.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

17.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről ;

18.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).
(5) A Bizottság 1046/2012/EU rendelete (2012. november 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország kérelme: EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/1477 határozat.)

Jogi nyilatkozat