Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2256(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0209/2015

Texte depuse :

A8-0209/2015

Dezbateri :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0273

Texte adoptate
PDF 373kWORD 143k
Joi, 9 iulie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe
P8_TA(2015)0273A8-0209/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 9 iulie 2015 referitoare la Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (2014/2256(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 4, 26, 34, 114, 118 și 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 27 din Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) din 1994,

–  având în vedere Convenția UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, din 20 octombrie 2005,

–  având în vedere articolele 11, 13, 14, 16, 17, 22 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională(1),

–  având în vedere Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice și în special testul în trei etape,

–  având în vedere Tratatul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) privind dreptul de autor din 20 decembrie 1996,

–  având în vedere Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele din 20 decembrie 1996,

–  având în vedere Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile audiovizuale, adoptat de Conferința diplomatică a OMPI privind protejarea interpretărilor și execuțiilor audiovizuale la Beijing în data de 24 iunie 2012,

–  având în vedere studiul din septembrie 2013 privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI) realizat în comun de Oficiul European de Brevete (OEB) și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), intitulat „Sectoarele în care se utilizează în mod intensiv drepturile de proprietate intelectuală: contribuție la performanța economică și ocuparea forței de muncă în UE”,

–  având în vedere Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate,

–  având în vedere Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă(2),

–  având în vedere Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public(3),

–  având în vedere Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane(4),

–  având în vedere Directiva 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe(5),

–  având în vedere Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe(6),

–  având în vedere Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu(7);

–  având în vedere Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală(8),

–  având în vedere Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale(9), care modifică Directiva Consiliului 92/100/CEE(10),

–  având în vedere Directiva 2001/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale(11),

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la taxele pentru copierea privată(12),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2013 referitoare la promovarea sectoarelor culturale și creative europene ca surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă(13),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2012 referitoare la distribuirea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană(14),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 septembrie 2010 referitoare la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă(15),

–  având în vedere consultarea publică privind revizuirea normelor UE în materie de drepturi de autor organizată de Comisie între 5 decembrie 2013 și 5 martie 2014,

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la Petiția nr. 0924/2011 adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor (EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite(16),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei privind Difuzarea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană: oportunități și provocări pentru o piață digitală unică (COM(2011)0427),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei intitulată „Dreptul de autor în economia cunoașterii” (COM(2008)0466),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O piață unică pentru drepturile de proprietate intelectuală. Stimularea creativității și inovației pentru a oferi Europei creștere economică, locuri de muncă de înaltă calitate și bunuri și servicii de primă clasă” (COM(2011)0287),

–  având în vedere Memorandumul de înțelegere din 20 septembrie 2011 privind principiile-cheie referitoare la digitalizarea și punerea la dispoziție a operelor retrase din comerț, pentru facilitarea digitalizării și a punerii la dispoziție a cărților și revistelor de specialitate pentru bibliotecile europene și instituții similare,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0209/2015),

A.  întrucât revizuirea Directivei 2001/29/CE este esențială pentru promovarea creativității și a inovării, a diversității culturale, a creșterii economice, a competitivității, pentru piața unică digitală, precum și pentru accesul la cunoștințe și informații, oferind, totodată, un nivel adecvat de recunoaștere și protecție a drepturilor autorilor de opere literare și artistice;

B.  întrucât articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabilește că Uniunea contribuie la înflorirea și diversitatea culturilor statelor membre, în special prin creația artistică și literară;

C.  întrucât Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională a urmărit să adapteze legislația referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe pentru a reflecta evoluțiile tehnologice;

D.  întrucât Directiva 2001/29/CE răspunde și unui număr de obligații ale UE în virtutea dreptului internațional, inclusiv dispozițiile Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice, Tratatul OMPI privind dreptul de autor și Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele;

E.  întrucât Comisia și statele membre investesc considerabil în digitalizarea și accesibilitatea online a bogatelor colecții de care dispun instituțiile europene de patrimoniu cultural, astfel încât cetățenii să poată avea acces la acestea de oriunde și de pe orice dispozitiv;

F.  întrucât industriile europene culturale și creative reprezintă un motor pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în UE și aduc o contribuție majoră la economia UE, având în vedere că angajează peste 7 milioane de persoane și generează, conform ultimelor estimări, peste 4,2% din PIB-ul UE, și întrucât întreprinderile culturale au continuat să creeze locuri de muncă și în timpul crizei economice din anii 2008-2012;

G.  întrucât studiul realizat în comun de OEB și OAPI în septembrie 2013 arată că aproximativ 39% din activitatea economică globală a Uniunii, a cărei valoare se ridică la aproximativ 4 700 de miliarde de euro anual, se desfășoară de sectoarele în care se utilizează în mod intensiv drepturile de proprietate intelectuală; în plus, acestea generează, în formă directă, 26% (reprezentând 56 de milioane de locuri de muncă) și, în formă indirectă, 9% din totalul locurilor de muncă din UE;

H.  întrucât revoluția digitală a introdus noi tehnici și mijloace de comunicare și a deschis calea unor noi forme de expresie, care, punând sub semnul întrebării relația trilaterală tradițională dintre autori, antreprenorii culturali și utilizatori, au contribuit la apariția unei economii bazate pe cunoaștere, la crearea de noi locuri de muncă și la promovarea culturii și inovației;

I.  întrucât orice inițiativă politică în domeniul pieței unice digitale trebuie să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și în special articolele 11, 13, 14, 16, 17 și 22;

J.  întrucât diversitatea culturală și lingvistică depășește granițele naționale, unele limbi europene fiind vorbite în mai multe țări;

K.  întrucât Carta drepturilor fundamentale protejează libertatea de exprimare, libertatea informației și libertatea artelor și a cercetării științifice și garantează protecția datelor cu caracter personal și a diversității culturale și lingvistice, dreptul de proprietate și protecția proprietății intelectuale, dreptul la educație și libertatea de a desfășura o activitate comercială;

L.  întrucât dreptul creatorului la protejarea producției sale creative trebuie menținut și în era digitală;

M.  întrucât este necesar să se ia în considerare măsuri menite să contribuie la dezvoltarea în continuare a schimburilor culturale și la îmbunătățirea securității juridice din sector; întrucât de la punerea în aplicare a Directivei 2001/29/CE s-au dezvoltat numeroase servicii creative online, iar consumatorii au acces mai mult ca niciodată la o gamă largă de opere creative și culturale; întrucât consumatorii au nevoie de acces la un conținut cultural bogat, variat și de calitate;

N.  întrucât construcția armonioasă și sistematică a bibliotecii digitale Europeana, înființată în anul 2008 în contextul unei inițiative a UE, permite accesul la opere din bibliotecile statelor membre;

O.  întrucât operele creative reprezintă una dintre principalele surse care alimentează economia digitală și actorii din sectorul informaticii, cum ar fi motoarele de căutare, rețelele sociale sau platformele pentru conținut generat de utilizatori, dar valoarea produsă de operele creative este transferată aproape în totalitate acestor intermediari digitali, care refuză să remunereze autorii sau negociază remunerații foarte reduse;

P.  întrucât prin Directiva 2011/77/UE și Directiva 2006/116/CE au fost armonizate duratele de protecție a drepturilor de autor și a drepturilor similare prin stabilirea unei armonizări depline a perioadei de protecție pentru fiecare tip de operă și fiecare drept conex în statele membre;

Q.  întrucât autoritățile legislative ale UE au sarcina de a promova un cadru legislativ pentru drepturile de autor și drepturile conexe care să fie clar și inteligibil pentru toate părțile interesate, în special pentru publicul larg, și care să asigure securitatea juridică;

R.  întrucât avantajul competitiv și puterea tot mai mare a anumitor intermediari pe internet are un impact negativ asupra potențialului de creație al autorilor și asupra dezvoltării serviciilor propuse de alți distribuitori de opere creative;

S.  întrucât, în definirea cadrului juridic pentru dreptul de autor și pentru drepturile conexe, trebuie să se țină seama de necesitatea de a încuraja modele industriale și comerciale inovatoare, profitând de oportunitățile oferite de noile tehnologii, în vederea creșterii competitivității întreprinderilor din UE;

T.  întrucât creșterea economică și crearea de locuri de muncă constituie prioritatea Comisiei și ocupă un loc central în programul acesteia pentru 2014-2019,

1.  amintește că dreptul de autor este un mijloc concret de asigurare a remunerației creatorilor și a finanțării creației;

2.  salută inițiativa Comisiei de organizare a unei consultări privind dreptul de autor, care s-a bucurat de un interes deosebit din partea a numeroase categorii de părți interesate, inclusiv sectorul cultural și societatea civilă(17);

3.  salută angajamentul Comisiei de a dezvolta în continuare agenda digitală a UE, inclusiv chestiunile legate de drepturile de autor, în cursul noului mandat al Comisiei; salută Programul de lucru al Comisiei pe 2015 în măsura în care promite să prezinte un pachet legislativ privind piața unică digitală, care include o propunere legislativă al cărei obiectiv este modernizarea normelor în materie de drepturi de autor pentru a le adapta la era digitală;

4.  reamintește că dreptul de autor și drepturile conexe protejează și stimulează atât dezvoltarea și comercializarea de noi produse și servicii, cât și crearea și exploatarea conținutului lor creativ, contribuind, astfel, la sporirea competitivității, a ocupării forței de muncă și a inovării în mai multe sectoare industriale din UE;

5.  subliniază că eficiența dreptului de autor depinde de cea a măsurilor aplicate pentru a-l proteja și că pentru a asigura un sector creativ înfloritor și inovator, aplicarea drepturilor de autor trebuie să fie strictă;

6.  amintește că teritorialitatea este o trăsătură inerentă a drepturilor de autor și drepturilor conexe; subliniază că acest principiu nu se află în contradicție cu măsurile de asigurare a portabilității conținuturilor;

7.  subliniază că orice revizuire a Directivei 2001/29/CE ar trebui să garanteze în continuare principiul remunerației echitabile a titularilor de drepturi; solicită reafirmarea principiului teritorialității, care permite fiecărui stat membru să garanteze principiul remunerării echitabile în cadrul politicii sale culturale;

8.  observă că punerea în aplicare a Directivei 2001/29/CE a permis creșterea varietății operelor disponibile în mod legal pentru utilizatori; constată, de asemenea, că accesul transfrontalier la diversitatea de utilizări oferită consumatorilor de către progresul tehnologic ar putea necesita îmbunătățiri ale cadrului legal actual bazate pe elemente concrete, pentru a dezvolta în continuare oferta legală de conținut online cultural și creativ diversificat, permițând astfel accesul la diversitatea culturală europeană;

9.  reamintește că, mult prea frecvent, consumatorilor li se refuză accesul la anumite servicii de conținut pe motive geografice, contrar obiectivului de punere în aplicare a celor patru libertăți pe piața internă enunțat în Directiva 2001/29/CE; de aceea, îndeamnă Comisia să propună soluții adecvate pentru a îmbunătăți accesul transfrontalier al consumatorilor la servicii și la conținuturi protejate de drepturile de autor;

10.  consideră că din abordarea adoptată în Directiva 2014/26/UE privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor se pot desprinde învățăminte pentru alte tipuri de conținut, dar că aspectele legate de portabilitate și blocare pe criterii geografice nu pot fi rezolvate printr-o soluție universală, ci ar putea necesita mai multe intervenții diferite, atât de reglementare, cât și de piață;

11.  subliniază că contribuțiile creative ale UE reprezintă una dintre cele mai bogate resurse ale sale și că cei care vor să se bucure de ele ar trebui să aibă posibilitatea de a plăti în acest scop, chiar și atunci când acestea sunt vândute doar în alt stat membru;

12.  atrage atenția asupra faptului că radiodifuzorii care doresc să acopere întregul teritoriu european au posibilitatea de a utiliza licențele multiteritoriale, în conformitate cu Directiva 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor;

13.   amintește că finanțarea, producția și coproducția de filme și conținuturi televizate depind în mare măsură de licențele teritoriale exclusive acordate distribuitorilor locali pe diferite platforme care iau în considerare specificul cultural al diferitelor piețe europene; subliniază, așadar, că posibilitatea de a alege gradul de acoperire teritorială și tipul de platforme de distribuție, în baza principiului libertății contractuale, încurajează investițiile în filme și conținuturi televizate, precum și diversitatea culturală; solicită Comisiei să garanteze că orice inițiativă vizând modernizarea drepturilor de autor este precedată de o amplă evaluare a impactului eventual asupra producției, finanțării și distribuției de filme și conținuturi televizate, precum și asupra diversității culturale;

14.  subliniază că practicile industriei de blocare pe criterii geografice nu ar trebui să împiedice minoritățile culturale care trăiesc în statele membre ale UE să acceseze conținuturile sau serviciile gratuite sau contra cost care există în limba lor;

15.  sprijină inițiativele menite să consolideze portabilitatea, în UE, a serviciilor online de conținut obținut și pus la dispoziție în mod legal, și care respectă pe deplin drepturile de autor și interesele titularilor de drepturi;

16.  reamintește că piețele culturale europene sunt eterogene prin natura lor ca urmare a diversității culturale și lingvistice europene și observă că această diversitate ar trebui privită mai curând ca un beneficiu decât ca un obstacol în calea pieței unice;

17.  ia act de importanța licențelor teritoriale în UE, în special în ceea ce privește producția audiovizuală și de film, care se bazează în principal pe sistemele radiodifuzorilor de cumpărare în avans sau prefinanțare;

18.  observă cu îngrijorare multiplicarea serviciilor online ilegale și amplificarea pirateriei, precum și, în general, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, tendință care reprezintă o amenințare gravă la adresa economiilor statelor membre și a creativității în Uniunea Europeană;

19.  subliniază că orice reformă a cadrului care reglementează drepturile de autor ar trebui să se întemeieze pe un nivel ridicat de protecție, dat fiind faptul că drepturile sunt esențiale pentru creația intelectuală și oferă o bază legală stabilă, clară și flexibilă, care stimulează investițiile și creșterea în sectorul creativ și cultural, eliminând, totodată, incertitudinile și incoerențele juridice care afectează negativ funcționarea pieței interne;

20.  subliniază că, pe lângă sarcina importantă de extindere a structurilor funcționale pentru piața internă digitală, trebuie luate măsuri și pentru asigurarea continuității funcționării adecvate a pieței unice analogice;

21.  amintește că industriile în care se utilizează intensiv drepturile de autor asigură peste 7 milioane de locuri de muncă în UE; solicită, așadar, Comisiei să se asigure că orice inițiativă legislativă vizând modernizarea drepturilor de autor este precedată de o evaluare ex-ante exhaustivă a impactului asupra creșterii economice și a ocupării forței de muncă, precum și a costurilor și beneficiilor potențiale, în conformitate cu principiul unei mai bune legiferări;

22.  subliniază că orice revizuire a legislației UE privind drepturile de autor trebuie să fie bine orientată și bazată pe date convingătoare, pentru a asigura dezvoltarea continuă a sectoarelor creative europene;

23.  recunoaște că activitățile comerciale care încalcă drepturile de autor reprezintă o amenințare majoră la adresa funcționării pieței unice digitale și a dezvoltării de oferte legale diversificate de conținut online creativ și cultural;

24.  consideră esențială consolidarea poziției autorilor și creatorilor și îmbunătățirea remunerației acestora în raport cu distribuția și exploatarea digitală a operelor lor;

Drepturi exclusive

25.  recunoaște că este necesar ca autorilor și artiștilor interpreți sau executanți să li se ofere protecție juridică pentru activitățile lor creative și artistice; recunoaște că răspândirea culturii și cunoașterii se face în interes public; recunoaște rolul producătorilor și al editorilor în ceea ce privește lansarea operelor pe piață, precum și necesitatea unor remunerații adecvate și echitabile pentru toate categoriile de titulari de drepturi; dat fiind faptul că schimburile contractuale pot fi marcate de un dezechilibru de putere, solicită îmbunătățirea poziției contractuale a autorilor și a artiștilor interpreți sau executanți în raport cu alți titulari de drepturi și intermediari, mai ales prin luarea în considerare a posibilității de a stabili o perioadă de timp rezonabilă pentru utilizarea drepturilor transferate de autori către părți terțe, după trecerea căreia drepturile respective s-ar stinge; subliniază, în acest context, importanța libertății contractuale;

26.  observă că o protecție adecvată a operelor care sunt protejate prin dreptul de autor sau a altor obiecte protejate este, de asemenea, de mare importanță, inclusiv din punct de vedere cultural și că, în temeiul articolului 167 din TFUE, Uniunii i se impune să țină seama, în activitatea sa, de aspectele legate de cultură;

27.  subliniază că autorii și artiștii interpreți sau executanți ar trebui să primească o remunerație echitabilă în mediul digital,precum și în mediul analog;

28.  invită Comisia să evalueze măsurile specifice și adecvate pentru a îmbunătăți securitatea juridică, în conformitate cu obiectivul Comisiei referitor la o mai bună legiferare; solicită, prin urmare, Comisiei, să analizeze impactul pe care l-ar avea un regim european unic al drepturilor de autor asupra locurilor de muncă și inovării din sectorul digital, precum și în ceea ce privește încurajarea accesului consumatorilor la diversitatea culturală regională;

29.  amintește că drepturile exclusive și libertatea contractuală sunt elemente fundamentale ale ecosistemului fragil al creației și finanțării acesteia, întrucât permit o mai bună repartizare a riscurilor, implicarea a diferiți actori în proiecte comune în beneficiul unui public eterogen din punct de vedere cultural și atragerea investițiilor în producția de conținut profesionist;

30.  recomandă ca, în scopul apărării interesului general concomitent cu protejarea informațiilor cu caracter personal, legiuitorul UE ar trebui să reflecteze la un mod în care să reducă și mai mult barierele din calea reutilizării informațiilor din sectorul public; remarcă faptul că o asemenea ajustare a legislației ar trebui realizată cu luarea în considerare în mod corespunzător a Directivei 2013/37/UE, a principiilor care stau la baza regimului drepturilor de autor și a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

31.  solicită Comisiei să protejeze eficient operele din domeniul public, care, prin definiție, nu fac obiectul protecției prin drepturile de autor; îndeamnă, prin urmare, Comisia să clarifice faptul că, odată ce o operă este în domeniul public, orice digitizare a acesteia care nu constituie a operă nouă, transformatoare, rămâne în domeniul public; solicită, de asemenea, Comisiei să verifice dacă titularilor de drepturi li se poate acorda dreptul de a-și oferi operele, integral sau parțial, domeniului public;

32.  invită Comisia să armonizeze și mai mult durata de protecție a drepturilor de autor și să nu o prelungească în niciun caz ulterior, în conformitate cu standardele internaționale prevăzute în Convenția de la Berna; încurajează statele membre să finalizeze rapid transpunerea și punerea în aplicare în mod eficient a Directivei 2006/116/CE și a Directivei 2011/77/UE;

Excepții și limitări

33.  invită legiuitorul UE să rămână fidel obiectivului menționat în Directiva 2001/29/CE referitor la stabilirea unui nivel adecvat de protecție pentru drepturile de autor și drepturile conexe, ca una dintre principalele modalități de asigurare a creativității culturale europene și de păstrare a unui echilibru just între diferitele categorii de titulari de drepturi și utilizatorii de obiecte protejate, precum și între diferitele categorii de titulari de drepturi; subliniază, în continuare, că orice modificare legislativă în acest domeniu ar trebui să asigure accesul persoanelor cu handicap la opere și servicii care sunt protejate prin drepturile de autor și drepturile conexe, în orice format ar fi;

34.  subliniază că drepturile de autor și drepturile conexe constituie cadrul juridic al industriilor culturale și creative europene, precum și al sectorului învățământului și cercetării și al sectorului care beneficiază de excepțiile și limitările legate de aceste drepturi și că aceste drepturi constituie baza de activitate și de ocupare a forței de muncă în aceste sectoare;

35.  remarcă faptul că în aplicarea excepțiilor și a limitărilor ar trebui să se țină seama de scopul pentru care au fost elaborate și, în special, de caracteristicile mediului digital, precum și de caracteristicile mediului analogic, menținând, în același timp, echilibrul între interesele titularilor de drepturi și interesele publicului; solicită, prin urmare, Comisiei să examineze posibilitatea de a revizui o serie de excepții și limitări care există în prezent pentru a le adapta mai bine la mediul digital, ținând seama de evoluțiile actuale din mediul digital, precum și de nevoia de competitivitate;

36.  subliniază că este important ca persoanele cu handicap să poată beneficia de excepții și limitări; în acest sens, ia notă de încheierea Tratatului de la Marrakech, care va facilita accesul la cărți al persoanelor cu deficiențe de vedere, și încurajează ratificarea rapidă a acestuia, fără a condiționa ratificarea de revizuirea cadrului juridic al UE; consideră că tratatul reprezintă un pas în direcția corectă, dar că mai rămân încă multe de făcut pentru a acorda acces la conținuturi persoanelor care au diferite handicapuri;

37.  remarcă importanța diversității culturale europene, precum și faptul că diferențele dintre statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a excepțiilor pot reprezenta o provocare pentru funcționarea pieței interne, având în vedere dezvoltarea activităților transfrontaliere, precum și competitivitatea pe plan global și inovarea UE, iar aceste diferențe ar putea conduce inclusiv la insecuritate juridică pentru autori și utilizatori; consideră, prin urmare, că unele excepții și limitări ar putea beneficia de pe urma existenței unui număr mai mare de norme comune; observă totuși că diferențele pot fi justificate pentru a permite statelor membre să legifereze în conformitate cu propriile interese culturale și economice, în conformitate cu principiile proporționalității și subsidiarității;

38.  invită Comisia să analizeze aplicarea unor standarde minime pentru excepții și limitări și, în plus, să asigure punerea în aplicare adecvată a excepțiilor și limitărilor prevăzute de Directiva 2001/29/CE, precum și accesul egal la diversitatea culturală la nivel transfrontalier în cadrul pieței interne și îmbunătățirea securității juridice;

39.  consideră că este necesară consolidarea excepțiilor de care pot beneficia instituțiile de interes public, cum ar fi bibliotecile, muzeele sau arhivele, cu scopul de a promova accesul larg la patrimoniul cultural, inclusiv prin platformele online;

40.  solicită Comisiei să analizeze cu atenție protejarea drepturilor fundamentale, mai ales lupta împotriva discriminărilor sau apărarea libertății presei; amintește, în acest context, că aceste excepții ar trebui să facă obiectul unor compensații echitabile;

41.  amintește importanța IMM-urilor în industriile culturale și creative în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică în UE; subliniază că marea majoritate a IMM-urilor din industriile culturale și creative profită de flexibilitatea normelor în materie de drepturi de autor pentru a produce și a disemina opere culturale și creative și pentru a investi în acestea, dar și pentru a elabora soluții inovatoare menite să permită accesul utilizatorilor la opere creative online adaptate preferințelor și caracteristicilor particulare ale pieței locale;

42.  ia act cu interes de dezvoltarea unor noi forme de utilizare a operelor în rețelele digitale, în special de utilizările transformatoare, și subliniază necesitatea de a se examina soluții care conciliază protecția eficientă – care asigură remunerarea adecvată și compensații echitabile pentru creatori – cu obiectivul de interes general privind accesul la bunurile culturale și cunoaștere;

43.  evidențiază faptul că, în cazul în care există o excepție sau o limitare care se aplică deja, noile utilizări ale conținuturilor – datorate avansurilor tehnologice sau unor noi utilizări ale tehnologiei – ar trebui să fie, în măsura posibilului, interpretate în conformitate cu excepția sau cu limitarea existentă, cu condiția ca noua utilizare să fie asemănătoare cu cea existentă, în vederea îmbunătățirii securității juridice, și să fie supusă „testului în trei etape“; recunoaște că o astfel de flexibilitate în interpretarea excepțiilor și limitărilor poate permite adaptarea excepțiilor și limitărilor în cauză la diferitele circumstanțe naționale și nevoi sociale;

44.  subliniază că este necesar să se asigure neutralitatea tehnologică și compatibilitatea viitoare a excepțiilor și limitărilor, ținând seama în mod corespunzător de efectele convergenței mass-media și servindu-se, totodată, interesul public prin promovarea de stimulente pentru crearea, finanțarea și distribuirea de noi opere, precum și prin punerea acestor opere la dispoziția publicului într-un mod nou, inovator și atractiv;

45.  recomandă revizuirea răspunderii furnizorilor de servicii și a intermediarilor, menită să clarifice statutul și răspunderea juridică a acestora în ceea ce privește drepturile de autor, cu scopul de a se garanta că se realizează toate demersurile necesare în cadrul întregului proces creativ și de-a lungul întregului „lanț de aprovizionare“ și pentru a se asigura remunerația echitabilă a creatorilor și titularilor de drepturi din UE;

46.  susține în continuare că dezvoltarea pieței digitale nu este posibilă fără dezvoltarea industriilor culturale și creative;

47.  evidențiază faptul că excepția pentru realizarea de caricaturi, parodii sau pastișe este importantă pentru dinamismul dezbaterii democratice; consideră că această excepție ar trebui să permită atingerea unui echilibru între interesele și drepturile creatorilor și caracterul original al unei opere protejate și libertatea de exprimare a utilizatorului unei astfel de opere care se bazează pe această excepție pentru a realiza caricaturi, parodii și pastișe;

48.  subliniază că este necesar să se evalueze temeinic autorizarea utilizării unor tehnici automatizate de analiză a textului și a datelor (de exemplu, „extragerea de texte și de date” sau „extragerea de conținut“) în scopuri legate de cercetare, cu condiția dobândirii permisiunii de a citi lucrările;

49.  consideră că dezvoltarea pieței digitale este strâns legată și trebuie să fie însoțită de dezvoltarea industriilor creative și culturale, aceasta fiind singura cale de obținere a unei bunăstări durabile;

50.  observă că dreptul la proprietate privată este unul dintre fundamentele societății moderne; observă, totodată, că facilitarea accesului la materiale educaționale și la bunuri culturale este esențială pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere și că legiuitorii ar trebui să ia în considerare acest aspect;

51.  solicită o excepție generală pentru scopurile legate de cercetare și de educație, care să se aplice nu numai instituțiilor de învățământ, ci și activităților educaționale sau de cercetare acreditate – inclusiv activităților online și activitățile transfrontaliere – legate de o instituție de învățământ recunoscută de autoritățile competente sau de legislația relevantă sau care fac parte dintr-un program de învățământ;

52.  subliniază că orice nouă excepție sau limitare introdusă în sistemul juridic al UE în materie de drepturi de autor trebuie să fie justificată corespunzător de o analiză economică și juridică solidă și obiectivă;

53.  recunoaște importanța bibliotecilor în ceea ce privește accesul la cunoaștere și solicită Comisiei să evalueze adoptarea unei excepții care să permită bibliotecilor publice și de cercetare să împrumute, în mod legal, cărți publicului în formate digitale pentru uz personal, pe durată limitată, prin intermediul internetului sau al rețelelor bibliotecilor, astfel încât obligația lor ce ține de interesul public de a disemina cunoștințe să fie îndeplinită efectiv și într-un mod modern; recomandă ca, autorii să fie remunerați în mod echitabil pentru împrumuturile electronice, la fel ca în cazul împrumuturilor de cărți tipărite, în conformitate cu restricțiile teritoriale naționale;

54.  solicită Comisiei să evalueze adoptarea unei excepții care să le permită bibliotecilor digitizarea conținuturilor în scopul consultării, catalogării și arhivării;

55.  subliniază că este important să se ia în considerare concluziile numeroaselor încercări actuale ale industriei de carte de a construi modele de afaceri echitabile, echilibrate și viabile;

56.  ia act de faptul că în unele state membre au fost introduse licențe legale pentru sisteme de compensații; evidențiază că este necesar să se asigure faptul că actele care sunt admise în temeiul unei excepții ar trebui să fie admise în continuare; reamintește că ar trebui să se aibă în vedere plata de compensații pentru exercitarea excepțiilor și limitărilor doar în cazurile în care actele considerate a fi întemeiate pe o excepție aduc prejudicii titularului drepturilor; invită, în continuare, Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală să realizeze o evaluare completă din punct de vedere științific a acestor măsuri adoptate de statele membre și a efectului pe care îl au acestea asupra fiecărei părți interesate;

57.  reamintește importanța excepției pentru copierea privată, care nu poate fi limitată din punct de vedere tehnic, însoțită de remunerarea echitabilă a creatorilor; invită Comisia să analizeze, pe baza unor dovezi științifice, Rezoluția Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la taxele pentru copierea privată(18) și rezultatele ultimului proces de mediere desfășurat de Comisie(19),viabilitatea măsurilor vizând remunerarea echitabilă a titularilor de drepturi în cazul unor reproduceri realizate de către o persoană fizică pentru uz personal, în special în ceea ce privește măsurile de transparență;

58.  observă că taxele pentru copierea privată trebuie reglementate astfel încât cetățenii să fie informați cu privire la valoarea reală, scopul și modalitățile de utilizare a taxei;

59.  subliniază că taxele pentru drepturile de autor asupra materialelor pe suport digital ar trebui să fie mai transparente și optimizate pentru a proteja titularii de drepturi și drepturile consumatorilor, ținându-se seama de Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă;

60.  subliniază că este important să se crească gradul de claritate și transparență a regimului drepturilor de autor pentru utilizatorii de lucrări protejate prin drepturi de autor, mai ales în ceea ce privește conținutul generat de utilizator și taxele asociate drepturilor de autor, pentru promovarea creativității, dezvoltarea în continuare a platformelor online și asigurarea unei remunerații adecvate pentru titularii de drepturi de autor;

61.  ia act de importanța articolului 6 alineatul (4) din Directiva 2001/29/CE și subliniază că exercitarea efectivă a excepțiilor sau a limitărilor și accesul la conținuturi care nu fac obiectul protecției dreptului de autor sau a drepturilor conexe nu ar trebui împiedicate prin contract sau termeni contractuali;

62.  invită distribuitorii să publice toate informațiile referitoare la măsurile tehnologice necesare pentru a asigura interoperabilitatea conținuturilor lor;

63.  subliniază nevoia de promovare a unei interoperabilități sporite, în special pentru software-uri și terminale, întrucât absența interoperabilității împiedică inovarea, reduce concurența și afectează consumatorii; consideră că absența interoperabilității conduce la supremația pe piață a unui anumit produs sau serviciu, fapt ce duce, la rândul lui, la înăbușirea concurenței și la limitarea opțiunilor consumatorilor în UE;

64.  subliniază că ritmul alert al evoluțiilor tehnologice de pe piața digitală impune un cadru legislativ pentru drepturile de autor neutru din punct de vedere tehnologic;

65.  recunoaște importanța unei aplicări proporționale și efective pentru sprijinirea creatorilor, a titularilor de drepturi și a consumatorilor;

66.  solicită Comisiei și legiuitorului UE să analizeze soluții pentru deplasarea valorii și a conținuturilor către servicii; insistă asupra necesității de a adapta definiția statutului intermediarilor la actualul mediu digital;

67.  subliniază faptul că, deseori, consumatorii se confruntă cu diverse limitări, iar noțiunea de drepturi ale consumatorilor în contextul drepturilor de autor este în multe cazuri absentă; invită Comisia să evalueze eficacitatea actualei legislații în materie de drepturi de autor din perspectiva consumatorilor și să dezvolte un set de drepturi ale consumatorilor clare și cuprinzătoare;

o
o   o

68.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 167, 22.6.2001, p. 10.
(2) JO L 84, 20.3.2014, p. 72.
(3) JO L 175, 27.6.2013, p. 1.
(4) JO L 299, 27.10.2012, p. 5.
(5) JO L 372, 27.12.2006, p. 12.
(6) JO L 265, 11.10.2011, p. 1.
(7) JO L 248, 6.10.1993, p. 15.
(8) JO L 157, 30.4.2004, p. 45.
(9) JO L 376, 27.12.2006, p. 28.
(10) JO L 346, 27.11.1992, p. 61.
(11) JO L 272, 13.10.2001, p. 32.
(12) Texte adoptate, P7_TA(2014)0179.
(13) Texte adoptate, P7_TA(2013)0368.
(14) JO C 353 E, 3.12.2013, p. 64.
(15) JO C 50 E, 21.2.2012, p. 48.
(16) JO C 249 E, 30.8.2013, p. 49.
(17) Comisia Europeană, DG MARKT, Raport referitor la răspunsurile date în cadrul consultării publice privind revizuirea normelor UE în materie de drepturi de autor, iulie 2014.
(18) Texte adoptate, P7_TA(2014)0179.
(19) Recomandările lui António Vitorino din 31 ianuarie 2013 formulate în urma ultimului proces de mediere desfășurat de Comisie în legătură cu taxele pentru copierea privată și reprografie.

Notă juridică