Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2766(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0707/2015

Rasprave :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0280

Usvojeni tekstovi
PDF 252kWORD 76k
Četvrtak, 9. srpnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Situacija u kojoj se nalaze dvojica kršćanskih pastora u Sudanu
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. o situaciji u kojoj se nalaze dva kršćanska pastora u Sudanu (2015/2766(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Sudanu,

–  uzimajući u obzir izvješće stručnjaka za ljudska prava od 19. svibnja 2014. izdano u okviru posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava;

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. i Deklaraciju UN-a o uklanjanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua iz 2000.,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o slobodi vjere i uvjerenja iz 2013.,

–  uzimajući u obzir nacionalni plan Sudana za ljudska prava usvojen 2013., koji se temelji na načelima univerzalnosti i jednakosti za sve,

–  uzimajući u obzir rezolucije Opće skupštine UN-a, posebno rezolucije 62/149 od 18. prosinca 2007., 63/168 od 18. prosinca 2008., 65/206 od 21. prosinca 2010., 67/176 od 20. prosinca 2012. i 3/69 od 18. prosinca 2014. o pitanju moratorija na primjenu smrtne kazne, u kojima poziva zemlje u kojima smrtna kazna i dalje postoji da uspostave moratorij na izvršenje smrtne kazne u cilju njezina ukidanja;

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je pastora Michaela Yata iz južnosudanske Prezbiterijanske evangeličke crkve Sudanska nacionalna obavještajna služba (NISS) zadržala u pritvoru nakon propovjedi u crkvi u Khartoum-Sjeveru, podružnici sudanske Prezbiterijanske evangeličke crkve, tijekom njegova posjeta Sudanu 21. prosinca 2014.; budući da je pastor uhićen odmah nakon propovjedi u kojoj je navodno osudio kontroverznu prodaju crkvenog zemljišta i imovine te postupanje s kršćanima u Sudanu;

B.  budući da je 11. siječnja 2015. uhićen pastor Peter Yen Reith nakon što je sudanskom Uredu za vjerska pitanja dostavio pismo u kojem se raspitivao o pastoru Michaelu te je želio znati više o pojedinostima njegova uhićenja;

C.  budući da su oba muškarca bila u izolaciji do 1. ožujka 2015., a 4. Svibnja 2015. obojica su optužena za višestruka kaznena djela u skladu sa sudanskim Kaznenim zakonom iz 1991. uključujući: zajednička kaznena djela (članak 21.), podrivanje ustavnog sustava (članak 51.), vođenje rata protiv države (članak 50.), špijunažu (članak 53.), nezakonito pribavljanje ili objavljivanje službenih dokumenata (članak 55.), poticanje mržnje (članak 64.), narušavanje mira (članak 69.) i bogohuljenje (članak 125.);

D.  budući da je za optužbe utemeljene na člancima 50. i 53. sudanskog Kaznenog zakona predviđena smrtna kazna u slučaju osuđujuće presude;

E.  budući da su sudanske vlasti 1. srpnja 2015. došle u kompleks evangeličke crkve u Bahriju kako bi uništile dio njega; budući da su se crkveni odvjetnik, Muhamed Mustafa, koji također zastupa dva uhićena pastora i pastor Hafez iz Evangeličke crkve u Bahriju žalili da državni službenik uništava pogrešan dio kompleksa; budući da su obojica uhićena zbog sprječavanja državnog službenika u izvršavanju svojih dužnosti; budući da je državni službenik nastavio s uništavanjem pogrešnog dijela kompleksa;

F.  budući da se u Sudanu nakon odcjepljenja Južnog Sudana 2011. ubrzanim ritmom nastavilo s prijetnjama crkvenim vođama, zastrašivanjima kršćanskih zajednica i uništavanjem crkvene imovine;

G.  budući da je 12 mladih kršćanskih djevojaka iz područja planina Nuba 25. lipnja 2015. uhićeno po izlasku iz baptističke crkve i optuženo da je nepristojno odjeveno; budući da su dvije djevojke puštene sljedeći dan bez podizanja optužnice te da je ostalih deset pušteno uz jamčevinu;

H.  budući da će se protiv tih kršćanskih djevojaka voditi postupak pred sudom pod optužbom utemeljenom na članku 152. sudanskog kaznenog zakona koji glasi: „Osoba koja na javnom mjestu počini nepristojno djelo ili djelo koje je u suprotnosti s javnim moralom ili pak nosi opscenu odjeću ili odjeću koja je u suprotnosti s javnim moralom ili vrijeđa javne osjećaje kažnjava se bičevanjem koje ne smije sadržavati više od 40 udaraca ili novčanom kaznom ili jednim i drugim;

I.  budući da Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda, koju je Republika Sudan ratificirala, uključuje pravo na život i zabranu mučenja i okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg kažnjavanja i postupanja, no da se u toj zemlji još provode smrtna kazna, amputacije, bičevanje i ostali oblici tjelesnog kažnjavanja za izvršenje brojnih kaznenih presuda;

J.  budući da uspostava univerzalnog moratorija na smrtnu kaznu u cilju njezina potpunog ukidanja mora ostati jedan od glavnih ciljeva međunarodne zajednice, kako je i ponovljeno na Općoj skupštini UN-a 18. prosinca 2014.;

1.  poziva sudanske vlasti da odbace sve optužbe protiv pastora Michaela Yata i Petera Yen Reitha te poziva na njihovo trenutno i bezuvjetno puštanje na slobodu; u međuvremenu poziva sudansku vladu da zajamči da dok čekaju puštanje na slobodu pastori neće biti podvrgnuti mučenju ili drugim oblicima zlostavljanja te da će se njihov tjelesni i duševni integritet u potpunosti poštovati;

2.  traži od izaslanstva EU-a za Sudan da prati sudske postupke i da pruži pomoć pastorima; poziva EU da bude predvodnik u isticanju i osuđivanju teških i raširenih kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u zemlji;

3.  podsjeća sudanske vlasti na njihove nacionalne i međunarodne obveze da zaštite slobodu vjere i uvjerenja; ponavlja da su sloboda vjere, savjesti ili uvjerenja univerzalna ljudska prava koja se trebaju svuda štititi i svima biti zajamčena; snažno osuđuje sve oblike nasilja ili zastrašivanja koji ograničavaju pravo na vjersku pripadnost ili dobrovoljni odabir vjere, uključujući uporabu prijetnji, tjelesne sile ili kazni kojima se vjernike ili one koji ne vjeruju želi natjerati da se odreknu svoje vjere ili da se preobrate na drugu vjeru;

4.  osuđuje uhićenje 12 kršćanskih djevojaka; poziva sudansku Vladu da prekine kazneni postupak protiv deset djevojaka koje još uvijek nisu oslobođene od krivnje za počinjenje kaznenog djela;

5.  poziva sudansku vladu na ukidanje svih zakona kojim se vrši diskriminacija na temelju vjere te na zaštitu identiteta manjinskih skupina, između ostalog skupina svih vjera;

6.  osuđuje zlostavljanje kršćana i uplitanje u crkvena pitanja; potiče sudansku vladu da se suzdrži od takvih aktivnosti; poziva Sudan da ukine zakone o krivovjerstvu te da prestane sa zatvaranjem crkava i drugih vjerskih objekata;

7.  poziva sudansku vladu da provede reformu pravnog sustava u skladu s međunarodnim normama ljudskih prava kako bi se zaštitila temeljna ljudska prava i slobode i osigurala zaštita ljudskih prava svih osoba, posebno s obzirom na diskriminaciju žena, vjerskih manjina i skupina u nepovoljnom položaju;

8.  ponovno osuđuje smrtnu kaznu u svim okolnostima te ponavlja da je potrebno uvesti moratorij na smrtnu kaznu u cijelom svijetu u cilju njezina ukidanja: poziva sudansku vladu da, u skladu s tim, ukine smrtnu kaznu, kao i praksu bičevanja, koje su još uvijek na snazi, te da zamijeni smrtne kazne drugim kaznama;

9.  izražava duboku zabrinutost radi povećanog pritiska na pripadnike opozicije, snažno osuđuje odluku suda u Oumdourmanu od 6. srpnja 2015. kojom se Mastour Ahmed Mohamed, potpredsjednik Kongresne stranke, i još dvojica njezinih vođa, Assem Omar i Ibarhim Mohamed, osuđuju na 20 udaraca bičem; izražava potporu naporima koje su uložili prije svega UN, EU, Afrička unija i trojka (Norveška, Ujedinjena Kraljevina i SAD) u postizanje dogovorenog rješenja za situaciju u Sudanu te potporu naporima civilnog društva i oporbenih stranka u promicanju uključivog mirovnog procesa;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi Republike Sudana, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjedateljima zajedničke parlamentarne skupštine ACP-a i EU-a i Panafričkom parlamentu.

Pravna napomena