Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2766(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0707/2015

Razprave :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0280

Sprejeta besedila
PDF 250kWORD 75k
Četrtek, 9. julij 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2015 o stanju dveh krščanskih pastorjev v Sudanu (2015/2766(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Sudanu,

–  ob upoštevanju poročila strokovnjakov za človekove pravice z dne 19. maja 2014, izdanega v skladu s posebnimi postopki Sveta ZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948 in Deklaracije ZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja iz leta 2000,

–  ob upoštevanju smernic EU o svobodi veroizpovedi in prepričanja iz leta 2013,

–  ob upoštevanju sudanskega nacionalnega načrta za človekove pravice, ki je bil sprejet leta 2013 na podlagi načel univerzalnosti in enakosti vseh ljudi,

–  ob upoštevanju resolucij generalne skupščine ZN, zlasti resolucij št. 62/149 z dne 18. decembra 2007, št. 63/168 z dne 18. decembra 2008, št. 65/206 z dne 21. decembra 2010, št. 67/176 z dne 20. decembra 2012 in št. 3/69 z dne 18. decembra 2014 o moratoriju na izvajanje smrtne kazni, v katerih je države, kjer smrtna kazen še obstaja, pozvala k moratoriju na njeno izvajanje z namenom njene odprave,

–  ob upoštevanju člena 135(5) in člena 123(4) Poslovnika,

A.  ker je sudanska nacionalna obveščevalna služba aretirala pastorja Michaela Yata iz Južnosudanske prezbiterijanske evangeličanske cerkve, potem ko je med obiskom v Sudanu 21. decembra 2014 pridigal v njeni podružnici Kartumski severni cerkvi; ker je bil aretiran takoj po pridigi, v kateri je domnevno napadel sporno prodajo cerkvene zemlje in premoženja ter ravnanje s kristjani v Sudanu;

B.  ker je bil pastor Peter Yen Reith aretiran 11. januarja 2015, potem ko je sudanskemu uradu za verska vprašanja poslal pismo, v katerem je spraševal po pastorju Michaelu in želel izvedeti več o njegovi aretaciji;

C.  ker aretirana pastorja do 1. marca 2015 nista imela stikov z nikomer, 4. maja 2015 pa sta bila obtožena več kaznivih dejanj po sudanskem kazenskem zakoniku iz leta 1991, med drugim: sodelovanja v kaznivem dejanju (21. člen), rušenja ustavnega reda (51. člen), spodkopavanja državne ureditve (50. člen), vohunjenja (53. člen), nezakonitega pridobivanja in razkrivanja uradnih dokumentov (55. člen), netenja sovraštva (64. člen), kaljenja miru (69. člen) in bogokletstva (125. člen);

D.  ker je za kazniva dejanja iz 50. in 53. člena sudanskega kazenskega zakonika predvidena smrtna kazen, če je obtoženec spoznan za krivega;

E.  ker so sudanske oblasti 1. julija 2015 delno uničile poslopja evangeličanske cerkve v Bahriju; ker sta se cerkveni odvetnik Mohamed Mustafa, ki je tudi pravni zastopnik aretiranih pastorjev, in pastor Hafez iz evangeličanske cerkve iz Bahrija pritožila, da vladni uslužbenec uničuje napačni del kompleksa; ker sta bila oba aretirana zaradi oviranja javnega uslužbenca pri opravljanju njegovih nalog; ker je vladni uslužbenec nadaljeval uničevanje napačnega dela kompleksa;

F.  ker so od odcepitve Južnega Sudana leta 2011 grožnje zoper cerkvene voditelje, ustrahovanje krščanskih skupnosti in uničevanje cerkvenega premoženja vse pogostejši;

G.  ker je bilo 25. junija 2015 12 mladih krščanskih deklet iz Nubskega hribovja prijetih, ko so zapuščala baptistično cerkev, in obdolženih, da so nedostojno oblečena; ker sta bili dve dekleti naslednjega dne izpuščeni brez obtožnice, ostalih 10 pa proti varščini;

H.  ker bodo morala dekleta pred sodišče, saj so obdolžena po členu 152 sudanskega kazenskega zakonika, ki pravi: „Kdor se na javnem mestu nedostojno vede ali stori dejanje, ki je v nasprotju z javno moralo ali nosi obleko, ki je je nedostojna ali je v nasprotju z javno moralo ali žali čustva ljudi, se kaznuje z bičanjem, in sicer največ 40 udarci, ali z globo ali z obojem“;

I.  ker je Sudan ratificiral Afriško listino o človekovih pravicah in pravicah narodov, ki vključuje pravico do življenja ter prepoved mučenja in drugih krutih, nečloveških ali ponižujočih kazni ali ravnanja, in ker se smrtna kazen, bičanje, sekanje udov in druge oblike telesnega kaznovanja še vedno izvajajo za vrsto kaznivih dejanj;

J.  ker mora uvedba splošnega moratorija na izvajanje smrtne kazni z namenom njene popolne odprave ostati eden od glavnih ciljev mednarodne skupnosti, kot je 18. decembra 2014 potrdila tudi generalna skupščina ZN;

1.  poziva sudanske oblasti, naj umaknejo vse obtožbe zoper pastorja Michaela Yata in Petra Yena Reitha, ter poziva k njuni takojšnji in brezpogojni izpustitvi; poziva sudansko vlado, naj poskrbi, da pastorja do izpustitve ne bosta izpostavljena mučenju in grdemu ravnanju ter da bo njuna telesna in duševna nedotakljivost v celoti spoštovana;

2.  poziva delegacijo EU v Sudanu, naj spremlja sodno obravnavo in pastorjema ponudi pomoč; poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo, opozori na hude in pogoste kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v tej državi ter jih obsodi;

3.  sudanske oblasti opominja na njihove obveznosti v zvezi z varstvom svobode veroizpovedi in prepričanja na državni in mednarodni ravni; znova potrjuje, da je svoboda veroizpovedi, vesti in prepričanja univerzalna človekova pravica, ki jo je treba varovati povsod in za vsakogar; strogo obsoja vse oblike nasilja in ustrahovanja, ki ovirajo pravico do prakticiranja želene veroizpovedi oziroma prestopa vanjo, vključno z grožnjami, telesnim nasiljem in kazenskimi sankcijami, s katerimi želijo verujoče ali neverujoče prisiliti, da se odpovejo svoji veri ali da se spreobrnejo;

4.  obsoja prijetje 12 krščanskih deklet; poziva sudansko vlado, naj ustavi postopek proti 10 dekletom, ki še niso bila oproščena obtožb;

5.  poziva sudansko vlado, naj razveljavi zakonodajo, ki omogoča diskriminacijo na podlagi veroizpovedi, in zaščiti identiteto manjšin, tudi verskih;

6.  obsoja nadlegovanje kristjanov in vmešavanje v cerkvene zadeve; poziva sudansko vlado, naj takšne dejavnosti opusti; poziva Sudan, naj razveljavi zakone o verskem odpadništvu in preneha zapirati cerkve in druge verske objekte;

7.  poziva sudansko vlado, naj izvede pravno reformo v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic, da bi zaščitila temeljne človekove pravice in svoboščine ter zagotovila varstvo človekovih pravic vsakega posameznika, zlasti kar zadeva diskriminacijo žensk, manjšin in prikrajšanih skupin;

8.  znova obsoja smrtno kazen, ne glede na okoliščine, in poudarja, da je treba po vsem svetu uvesti moratorij na njeno izvajanje z namenom njene odprave; glede na to poziva sudansko vlado, naj odpravi smrtno kazen, pa tudi bičanje, ki se še vedno izvaja, obstoječe smrtne obsodbe pa omili;

9.  je močno zaskrbljen zaradi naraščajočega nasilja nad člani opozicije; odločno zavrača sodbo sodišča iz Oumdourmana z dne 6. julija 2015, da se Mastourja Ahmeda Mohameda, podpredsednika kongresne stranke ter dva njena voditelja Assema Omarja in Ibrahima Mohameda kaznuje z dvajsetimi udarci z bičem s takojšnjo izvršitvijo; izraža podporo prizadevanjem ZN, EU, Afriške unije in trojke (Norveške, Združenega kraljestva in ZDA), da bi na pogajanjih poiskali rešitev za razmere v Sudanu, podpira pa tudi podvige civilne družbe in opozicijskih strank v boju za vključujoč mirovni proces;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi Republike Sudan, Afriški uniji, generalnemu sekretarju ZN, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

Pravno obvestilo