Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2102(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0229/2015

Внесени текстове :

A8-0229/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0282

Приети текстове
PDF 471kWORD 70k
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Искане за снемане на имунитета на Януш Корвин‑Мике
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

Решение на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике (2015/2102(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике, изпратено на 13 март 2015 г. от главния прокурор на Република Полша във връзка със съдебно производство, образувано от началника на общинската полиция в Пьотърков Трибуналски на 9 март 2015 г. (дело № SM.O.4151-F.2454/16769/2014) и обявено на пленарно заседание на 15 април 2015 г.,

—  след като изслуша Януш Корвин-Мике съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша и член 7б, параграф 1 и член 7в, параграф 1 от полския Закон от 9 май 1996 г. относно упражняване на мандата на член на Сейма и на Сената,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0229/2015),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Република Полша е препратил искане от началника на общинската полиция в Пьотърков Трибуналски за издаване на разрешение за предприемане на действия срещу члена на Европейския парламент Януш Корвин‑Мике на основание извършено нарушение съгласно член 92а от Закона от 20 май 1971 г. за приемане на кодекс за дребните провинения във връзка с член 20, параграф 1 от Закона за движението по пътищата от 20 юни 1997 г.; като има предвид по-специално, че обвинението в нарушение е във връзка с превишаване на разрешената скорост в населено място;

Б.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнение на задълженията им;

В.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент трябва да се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че съгласно член 105, параграф 2 от Конституцията на Република Полша депутатите могат да бъдат подведени под наказателна отговорност единствено с одобрението на Сейма;

Д.  като има предвид, че единствено Парламентът може да реши дали имунитетът трябва или не трябва да бъде снет в даден случай; като има предвид, че Парламентът може на разумни основания да вземе предвид позицията на члена на ЕП при вземането на решение дали да снеме имунитета му(2);

Е.  като има предвид, че предполагаемото нарушение няма пряка или очевидна връзка с изпълнението на задълженията на г-н Корвин-Мике в качеството му на член на Европейския парламент, нито пък представлява изразено мнение или подаден глас при изпълнение на задълженията му като член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че в този случай Парламентът не можа да установи наличие на fumus persecutionis, т.е. на достатъчно сериозно и точно подозрение, че производството е образувано с намерение да се навреди на политическата дейност на члена на ЕП;

1.  Решава да снеме имунитета на Януш Корвин-Мике;

2.  Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на компетентната комисия на компетентния орган на Република Полша и на Януш Корвин‑Мике.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г. по дело Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда от 10 юли 1986 г. по дело Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г. по дело Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда от 21 октомври 2008 г. по дело Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г. по дело Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Решение на Общия съд от 17 януари 2013 г. по дело Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Дело T-345/05 Mote/Парламент (цитирано по-горе), точка 28.

Правна информация