Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0410(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0234/2015

Předložené texty :

A8-0234/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Hlasování :

PV 08/09/2015 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0283

Přijaté texty
PDF 389kWORD 62k
Úterý, 8. září 2015 - Štrasburk Konečné znění
Řádné používání celních a zemědělských předpisů ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (08257/3/2015 – C8‑0159/2015),

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 25. února 2014(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0796),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0234/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 94, 31.3.2014, s. 1.
(2) Přijaté texty dne 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Právní upozornění