Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0410(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0234/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0234/2015

Viták :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Szavazatok :

PV 08/09/2015 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0283

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 62k
2015. szeptember 8., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Az Európai Parlament 2015. szeptember 8-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–  tekintettel a Számvevőszék 2014. február 25-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0796) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 76. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0234/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 94., 2014.3.31., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, 2014.4.15., P7_TA(2014)0344.

Jogi nyilatkozat