Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0410(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0234/2015

Teksty złożone :

A8-0234/2015

Debaty :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Głosowanie :

PV 08/09/2015 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0283

Teksty przyjęte
PDF 388kWORD 62k
Wtorek, 8 września 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 515/97 Rady w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 25 lutego 2014 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0796),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0234/2015),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 94 z 31.3.2014, s. 1.
(2) Teksty przyjęte w dniu 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Informacja prawna